Author Archive Sorin Berbecar

BySorin Berbecar

Lucrul cu tinerii înafara centrului de tineret

[RO] Lucrători de tineret din patru organizații din Letonia și România au luat parte la proiectul “Be Mobile!” și au desfășurat activități de lucru cu tinerii în comunitățile lor locale timp de patru luni, cu scopul de a utiliza metodele existente și de a testa noi metode de lucru cu tinerii, create în urma analizei nevoilor tinerilor și învățate în cadrul unui curs online. Cele patru organizații au lucrat în perioada iunie-noiembrie pentru a ajunge la tineri și a-i sprijini. Acum, că ne apropiem de finalul proiectului, iată câteva rezultate de la fiecare dintre organizații:

“Mērķis” – Centrul de Inovare pentru Tineret și Centrul de Inițiativă aparținând administrației din Sigulda a implementat o serie de activități mobile de lucru cu tinerii în satele din districtul Sigulda (More, Inčukalns, Gauja, Jūdaži, Inciems, Ragana, Mālpils, Sunīši, Allaži și Lēdurga). În total, au avut loc 34 de activități, totalizând 145 de ore. Scopul principal a fost acela de a cunoaște tinerii care locuiesc în districtul Sigulda, de a afla dorințele, nevoile și posibilitățile lor prin implementarea diferitelor activități.

“Curba de Cultură” din județul Prahova, România, a desfășurat activități mobile de lucru cu tinerii pe toată durata verii, Tinemobilul – centrul de tineret mobil fiind anul acesta mai mult pe drumuri, vizitând mai multe sate decât până acum, aducând proiecții de filme, jocuri, competiții sportive, ateliere de lucru și, bineînțeles, provocări pentru toți cei implicați, fie ei lucrători de tineret sau voluntari, care au pregătit activități noi și interesante la fiecare întâlnire cu tinerii din fiecare sat vizitat.

”Centrul pentru Comunitară Durabilă”, tot din România, a organizat activități în curtea școlilor, pentru că acolo tind să se adune tinerii din satele lor. Atunci când vremea nu permitea acest lucru, ei foloseau spații închise, cum ar fi școala sau un pub local. Ideea era să meargă acolo unde se aflau tinerii pentru a-i întâlni și a lucra împreună.

În perioada iunie-septembrie, în districtul Gulbene, centrul de tineret “Bāze” a avut un lucrător de tineret dedicat activităților mobile de lucru cu tinerii și, împreună cu alți angajați “Bāze” și tineri, a vizitat toate parohiile în care nu există centre de tineret, dar în care trăiesc tineri. De-a lungul timpului, am constatat că cel mai mare răspuns al tinerilor este în satul Druviena, în perioada de vară, iar în satul Tirza – în perioada școlară. Cele mai populare activități în cadrul muncii mobile sunt legate de mișcarea activă și de sport, în timp ce jocurile de cărți și de societate nu sunt atât de atractive.

[EN] Youth workers from four organizations in Latvia and Romania took part in the project “Be Mobile!” and carried out mobile youth work in their local communities for four months, with the aim of using existing methods and testing new mobile youth work methods created after analysing the needs of young people and gathered in an online training. The four organizations worked between July and November to reach to young people and support them. Now that we are getting closer to the end of the project here are some results from each of the organisations:

“Mērķis” – Youth Innovation Center and Initiative Center belonging to Sigulda administration implemented a series mobile youthwork activities in Sigulda district villages (More, Inčukalns, Gauja, Jūdaži, Inciems, Ragana, Mālpils, Sunīši, Allaži and Lēdurga). In total there were 34 activities, totalling 145 hours. The main goal was to get to know the young people living in Sigulda district, to find out their wishes, needs and possibilities through the implementation of various activities.

“Curba de Cultură” in Prahova County, Romania, ran mobile youth work activities for all summer and Tinemobilul, the mobile youth centre being this year more on the road, visiting more villages than before, bringing film projections, games, sports competitions, workshops and, of course, challenges for all the people involved, be it youth workers or volunteers, who prepared new and exciting activities at every meeting with youth in every village visited.

“Centre for Sustainable Community Development” also from Romania organized activities in the school yards, because that’s where young people tend to hang out in their villages. When the weather did not allow it they used indoor spaces like the school or a local pub. The point was to go wherever the young people were to meet them and work together.

From June to September in Gulbene district “Bāze” youth centre had a dedicated youth worker to mobile youthwork activities and together with other “Bāze” employees and young people, visited all parishes where youth centers are not available, but where young people live. Over time, we found that the greatest response of young people is in village Druviena, during the summer period, and in village Tirza – during the school period. The most popular activities in mobile work are related to active movement and sports, while card and board games are not so attractive.

”Be Mobile!” project is cofinanced by the European Union through the Erasmus+ programme. Stay tuned to find out more about it.

BySorin Berbecar

Lucrul cu tinerii poate fi și mobil – Youthwork can ”Be Mobile”

[RO] 2023 a fost la fel de plin de activități, poate chiar mai plin decât anii anteriori pentru că am avut multe mâini harnice care au făcut ca Tinemobilul să poată merge mai des, mai mult și mai departe.

Din iunie încoace activitățile Tinemobilului au continuat sprijinite de echipe de voluntari locali și internaționali din țări precum Franța, Portugalia, Spania, Italia, Croația, Georgia, Bulgaria, România și implementate în cadrul proiectului ”Be Mobile” proiect coordonat de partenerii noștri letoni BAZE. A fost o vară și o toamnă plină-plină.

În 2023 Tinemobilul a vizitat 7 sate din zonă aducând peste 60 de activități și peste 20 de proiecții de film însumând mai mult de 160 de ore petrecute cu peste 200 de copii și tineri, la care se adaugă mai mult de 60 de ore petrecute pe drumuri și ulițe și peste 80 de ore petrecute planificând și pregătind toate aceste activități.

Cu ajutorul programului Erasmus+ Tinemobilul nu doar că și-a întârtit roțile pe prin satele vecine ci a devenit și internațional găzduind vizita partenerilor letoni de la centrele BAZE și Merkis și a dat șansa colegilor noștri să viziteze la rândul lor cele două centre din Letonia.

Ne apropiem de finalul proiectului moment în care vom împărtăși metodele noastre de lucru, experiența, ideile și sugestiile și toate învățămintele adunate în cadrul acestui proiect de la toate cele 4 organizații implicate.

[EN] 2023 was just as full of activities, maybe even fuller than previous years because we had many industrious hands that made Tinemobilul go more often, more and further.

From June onwards Tinemobilul activities continued supported by teams of local and international volunteers from countries such as France, Portugal, Spain, Italy, Croatia, Georgia, Bulgaria, Romania and implemented within the “Be Mobile” project coordinated by our Latvian partners BAZE. It has been a busy summer and autumn.

In 2023 the Tinemobilul visited 7 villages in the area bringing over 60 activities and over 20 film screenings totalling more than 160 hours spent with over 200 children and young people, plus more than 60 hours spent on the roads and lanes and over 80 hours spent planning and preparing all these activities.

With the help of the Erasmus+ programme Tinemobilul not only delayed its wheels in the neighbouring villages but also became international by hosting the visit of the Latvian partners from the BAZE and Merkis centres and gave the chance to our colleagues to visit the two centres in Latvia as well.

We are approaching the end of the project when we will share our working methods, experience, ideas and suggestions and all the learnings gathered during this project from all the 4 organisations involved.

===

Proiectul ”Be Mobile” (2022-1-LV02-KA210-YOU-000084078) este un proiect cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene și are ca scop îmbunătățirea modului de lucru cu tinerii și popularizarea lucrului cu tinerii detașat.

BySorin Berbecar

Crafting Generations – a volunteering story

The opportunity to participate in a long-term volunteering project was extraordinary news last November, 2022. The title of the project being “Crafting Generations”, it awakened in me the desire to polish the skills already present in the “File of my life” and the burning desire to acquire new ones. These being considered, I started the biggest adventure I ever dreamed of , which would be unforgettable and especially one that would change my life from all points of view. So, I invite you to sit comfortably, fill your cup with coffee or tea or your favourite drink and enjoy the story of my transformation from a man who didn´t know what to do with his life to a completely new human being.

Are you ready? Let’s dive in!

     All my life I’ve been looking for a way to escape from the boring everyday routine that most people choose because it’s simple and comfortable. Finding myself at an impasse of ideas, after years of searching and trying to find a meaning in my existence in this world, I exploded with happiness, being in tears of joy, when I was accepted for a long-term volunteering project in a place that I felt in love with from the first day, Greenville.

What is Greenville and where is located?

     Greenville is a wonderful place on this planet Earth, located in Vrhovcak, a small village close to Samobor, Croatia. Beautiful things are happening there in a way of eco-educational purposes and reconnection with the nature for youngsters, grownups and elderly people, projects as  Erasmus+ Youth Exchange as well as European Solidarity Corps programs, different workshops and activities related to sustainability and farming, one-day school trips for primary school children designed to bring them in contact with the natural environment throughout a series of fun activities to enrich their knowledge about flora and fauna that Mother Nature has in the bag for us and so on and so forth. You can think of Greenville that is a tiny piece of heaven that provides one of the most welcoming and warmth atmospheres with the bonus of an imaginary postcard which contains your new learnings and achievements that you gain for being part of the stories that happened there.

Who’s in charge of Greenville?

     As we well know, every place has someone who takes care of it. Well, here we are not talking about a single person but a team, a small team made up of a few people who wear a smile full of energy every day, ready for action, who have a long experience in organizing and facilitating programs for young people and not only, people very capable of providing any kind of support and solving any situation in a professional way. This team fully deserves its chosen name, “Pozitiva Samobor”.

What is my purpose in the project and how did I get here?

     The event was not a simple coincidence that I arrived for the 4th time in Greenville. Given this fact, the team already knew who they were working with and what I was capable of. This time, however, it was a long-term project with a lot of trials and challenges to go through. My role in this project is divided into two large branches, the first and the one that is physically demanding contains the renovation and repairing the Grenville house, the design and construction of new facilities in the courtyard and beyond, and the second branch is composed of writing an Erasmus+ Youth Exchange project and its facilitation. I can say that I am very familiar with the first branch, and I have been a builder all my life, starting from making boats that I used to play with in the puddles on the street to tools and small structures, but with the second branch I was not at all familiar and I can say that this was actually the biggest challenge in this project.

Now that we have the basic facts about where I landed, the team I work with, and the tasks I must complete, I’ll move on to the skills I’ve acquired and other amazing things that happened to me during my volunteer service.

     Of course, no matter how much you build sometimes out of necessity, sometimes because of a hobby, you still discover something new and that’s why I was sure it would happen in this “Crafting Generations” adventure. I will list a few skills such as painting walls, installing plasterboards on walls, designing and building wooden chandeliers, building a wooden platform, building a concrete foundation for a fence, designing and building a rabbit hutch, and these are just some of the new things learned that for me they were easy to understand and acquire.

     The biggest achievement, and that’s because I’ve never faced anything like this and it took me far out of my comfort zone, was writing and facilitating my Erasmus+ YE project called “Green Defenders”. It was a long period in which I worked my mental abilities a lot and in which I did a lot of research not only to write it but also for the information I needed to refresh myself for the workshops and activities that were going to compose the project timetable. The project was a real success for me and the team, with very good reviews and young people who went home with tears in their eyes and grateful for the educational program and for the opportunity to improve their knowledge regarding connection with nature, understanding the natural environment, gaining knowledge about the 5Rs of zero waste living and many other curiosities that the participants embraced with open arms.

     I want to put on the page other interesting things that materialized through circumstances outside of working hours. My personal life had a gradual improvement starting from the first week I arrived in Vrhovcak. I was included more and more in various activities such as going to the gym with the team, which became a common weekly activity, going on hikes on different routes in different areas around Samobor and not only that, I had the opportunity to visit different cities for a day and I had the pleasure of discovering them in a relaxing way, I had the basic tutorial of how to sail a small sailboat, and many other fun things. I can really say that I travelled and had a lot of fun in Croatia more than I had in my native country and all this thanks to Pozitiva team and their spirit of inclusion, understanding and support in my journey.

Why and how would I recommend the volunteering program?

     First of all, it is necessary to understand that this program is an opportunity for any of us to learn new things, to develop our already acquired knowledge or to work in the professional fields while helping the organizations that open their doors for volunteers. There are also other opportunities such as free time trips to explore the surroundings and more, the opportunity to integrate into a new community and to learn new traditions and habits in a way of intercultural diversity, the opportunity to learn a new language, and so on.

     What we must always keep in mind when applying for a volunteer project, is that we don’t go there to walk around and that’s all. The program consists of a fair exchange between both parties, more precisely the hosting organization offers everything necessary, accommodation, meals and pocket money in exchange for the help that the volunteer undertakes to offer.

     Another thing you should be interested in before applying for volunteer projects, and here I speak from the experience of colleagues from other projects, is to research the background of the organizations that offer programs of this kind, and even more than that. I have met volunteers who were disappointed by how other organizations proceed during projects, workshops and activities, they do not respect their basic duties towards volunteers, points that end up being critical for the health and well-being of volunteers.

     On another note, I am one of the volunteers who enjoyed their experience to the maximum. Going back in time and thinking about how I started and how I finished the project, I can say that I am a different person from many points of view and what is most important is that after all this I acquired a lot of things that I was just dreaming. More than that, I could say that the big prize I won is a place in the “Positiva Samobor” team, something that gave me wings and made me believe even more in my dreams and powers.

Pretty cool, right? I thought so…

     At the end of this story, I would like to thank all those who trusted me, those who supported me even in stormy and rainy days, those who taught me to love in many other different ways, I am grateful for all the help I received, I am grateful to those who made me feel at home and last but not least, for the fact that I have always been considered a member of the team, of the “POZITIVA SAMOBOR” family!

     Thank you from the bottom of my heart, wonderful people from Pozitiva team! I know I don’t have enough words to thank you for everything you have given to me, but I have a big green heart that beats for you!

===
Andrei a fost voluntar internațional prin Corpul European de Solidaritate în Croația pentru 8 luni. Și tu poți fi voluntar ca el pentru orice perioadă între 2 și 12 luni oriunde în Europa. Dacă vrei să afli mai multe scrie-ne la sorin@curbadecultura.ro e gratis, e fun și va fi de neuitat, promitem.

BySorin Berbecar

Mentor – first steps

As you can see on our page dedicated to this project, we are planning great results and working towards them, in order to provide a suitable support system for organizations, mentors and mentees involved.

Therefore, since April when we started and until now, not only we planned our steps but we made a whole study gathering precious information that will help us shape the rest of our work. Then we analysed the results and we planned the next step, a guide for youth professionals, for those people that are managing and supporting the mentor – mentee duo.

Keep close, we will publish more results (the study, the guide) in the following period and we promise they will be nice and useful.

Mentor – a strategic partnership in the field of youth co-financed by the European Union through the Erasmus+ Programme.

BySorin Berbecar

Lucrul cu tinerii detașat – Mobile Youthwork

[RO] La Curba de Cultură ne dorim să ajungem la cât mai mulți tineri din zonele rurale ale județului Prahova, să ne extindem dincolo de Izvoarele, Măneciu, Vălenii de Munte. Și deși centrele noastre de tineret (din Izvoarele și Măneciu) sunt deschise tuturor tinerilor, nu întotdeauna le este accesibil și ușor să ajungă la noi. Fie că nu au timp, fie că nu exista microbuz sau tren să îi aducă ori să îi ducă acasă seara, ori că nu își permit un bilet de tren sau autobuz de câteva ori pe săptămână.
Astfel, încă de când am deschis centrul de tineret de la Izvoarele, mulți dintre tineri ne-au spus să își doresc o Curba de Cultură la ei în sat. Și ne-am tot frământat cum să facem să ducem Curba la ei în sat. Ideea a venit în 2016, din păcate implementarea a fost posibilă doar în 2020 (unul din puținele lucruri pozitive aduse de pandemie). Am pus pe roate Tinemobilul în 2020, un Volkswagen Crafter ce obișnuia să care marfă a devenit centru de tineret mobil și cum nu e a lui Batman să fie Batmobilul, ci a tinerilor, e Tinemobilul.

Din 2020 si până în 2023 Tinemobilul a fost plimbat prin satele din zonă (Slon, Cerașu, Măgurele, Iazu, Bughea de Sus, Teișani, Olteni, Ștubeiu, Homorâciu, Cernești, Izvoarele, Măneciu și Cheia) cu ajutorul tinerilor implicați ca voluntari locali, și cu a voluntarilor internaționali veniți din țări precum Franța, Spania, Portugalia, Cehia, Polonia, Malta, Italia, Bulgaria, Georgia, Estonia, Turcia și care au organizat activități sportive, competiții de PlayStation, proiecții de film, activități artistice, discuții și dezbateri chiar mici ateliere de gătit.

Însă nu ne-am oprit aici cu internaționalizarea Tinemobilului și pe lângă vizite în Bulgaria pentru un schimb de tineri și în Germania la Festivalul Centrelor de Tineret Mobile (da, există și un astfel de festival, la prima ediție ce-i drept) am decis să colaborăm cu partenerii noștri din Letonia pentru un proiect de extindere a activităților de tineret și să învățam unii de la alții. Astfel că în 2023 și puțin din 2024 punem în aplicare proiectul ”Be Mobile” un proiect ce aduce impreună 4 organizații implicate și interesate de lucrul cu tinerii detașat/ mobil, și anume Centrul de Tineret BAZE și Centrul de Tineret Sigulda ambele din Letonia și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă și Curba de Cultură, ambele din România.

Astfel, am planificat vizite reciproce în cele două țări pentru a înțelege modul de lucru și contextul cultural și socio-politic în care activează fiecare organizație, vom crea o serie de activități de implementat cu tinerii dar și materiale de lucru, precum și o serie de întâlniri online și ateliere pentru a de îmbunătăți modul de lucru cu tinerii în zone îndepărtate, acolo unde aceștia nu au acces la un centru de tineret zilnic.

Țineți aproape, că vom prezenta mai multe din cadrul proiectului pe paginile noastre de social media și aici pe site, căci ne dorim ca și alte organizații să preia acest model și să îl adapteze și utilizeze în comunitățile lor. Toți tinerii merită să fie sprijiniți și să aibă oportunități de dezvoltare personală.

[EN] At Curba de Cultura we want to reach as many young people as possible from the rural areas of Prahova county, to expand beyond Izvoarele, Măneciu, Vălenii de Munte. And although our youth centres (in Izvoarele and Măneciu) are open to all young people, it is not always accessible and easy for them to reach us. Either they don’t have time, or there is no minibus or train to bring them or take them home in the evening, or they can’t afford a train or bus ticket a few times a week.
So, ever since we opened the youth centre in Izvoarele, many of the young people have told us that they want a Curba de Cultură in their village. And we’ve been thinking about how to get the Curba to their village. The idea came in 2016, unfortunately the implementation was only possible in 2020 (one of the few positive things brought by the pandemic). We got Tinemobilul rolling in 2020, a Volkswagen Crafter that used to carry cargo became a mobile youth center and since it’s not Batman’s to be the Batmobile, it’s the youth’s, it’s the Tinemobile (tineret = youth).

From 2020 to 2023 the Tinemobilul was driven through the villages of the area (Slon, Cerașu, Măgurele, Iazu, Bughea de Sus, Teișani, Olteni, Ștubeiu, Homorâciu, Cernești, Izvoarele, Măneciu and Cheia) with the help of young people involved as local volunteers, and international volunteers from countries such as France, Spain, Portugal, Czech Republic, Poland, Malta, Italy, Bulgaria, Georgia, Estonia, Turkey, who organised sports activities, PlayStation competitions, film screenings, artistic activities, discussions and debates, and even small cooking workshops.

But we didn’t stop there with the internationalisation of Tinemobilul and besides visiting Bulgaria for a youth exchnage and Germany for the Mobile Youth Centre Festival (yes, there is such a festival, in its first edition) we decided to work with our partners in Latvia on a project to expand youth activities and learn from each other. So in 2023 and a little in 2024 we will implement the project “Be Mobile” a project that brings together 4 organizations involved and interested in working with posted/mobile youth, namely BAZE Youth Centre and Sigulda Youth Centre both from Latvia and Centre for Sustainable Community Development and Curba de Cultură, both from Romania.

Thus, we have planned reciprocal visits to the two countries to understand the way of working and the cultural and socio-political context in which each organisation operates, we will create a series of activities to implement with young people as well as working materials and a series of online meetings and workshops to improve the way of working with young people in remote areas where they do not have access to a youth centre on a daily basis.

Stay tuned, as we will be featuring more from the project on our social media pages and here on the website, as we want other organisations to take up this model and adapt and use it in their communities. All young people deserve support and opportunities for personal development.

===

Proiectul ”Be Mobile” (2022-1-LV02-KA210-YOU-000084078) este un proiect cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene și are ca scop îmbunătățirea modului de lucru cu tinerii și popularizarea lucrului cu tinerii detașat.

BySorin Berbecar

Un stagiu de voluntariat poate schimba perspective

Să faci voluntariat la tine în comunitate, în țară sau chiar internațional nu mai e chiar așa greu, ba chiar e la îndemână și vine cu o serie de beneficii neașteptate. Ce înseamnă să fii voluntar internațional, nu se poate descrie pe de-a-ntregul, se poate doar trăi și experimenta pe propria piele. Și tocmai acest lucru l-au făcut Iulia în Slovenia și Vlad în Slovacia.

Acum au terminat amândoi stagiile de câte 11 luni și fiecare s-a întors, numai că nu la viața dinainte, ci la cu totul altceva, căci voluntariatul internațional schimbă perspective. I-am întrebat pe fiecare despre cum a fost această experiență:

Cum ai aflat de proiectul în care ai plecat? A fost greu să fii selectat?

Vlad: Am dat din întâmplare peste anunț. Am aplicat, am fost intervievat și selectat. Destul de ușor și rapid.
Iulia: Mie mi-a spus cineva când eram în Erasmus la studii, că se poate face și voluntariat, am terminat facultatea și am început să caut proiecte, Am aplicat la ăsta și am fost selectată rapid.

Ce așteptări ai avut înainte de a pleca? S-au împlinit?

Iulia: Mă așteptam să muncesc mult și intens și să cunosc mulți oameni. Și am cunoscut mulți oameni, însă nu a fost nevoie să muncesc mult și intens, așa ca nu m-am simțit ca la un job, și am avut timp de o întreagă experiență.
Vlad: A fost exact cum mi-a prezentat organizația proiectul. Și am putut să mă implic mai mult odată ce m-am familiarizat cu toate. Dar oamenii au fost casual și relaxați.

Ce ți-a plăcut cel mai mult din toată această experiență? Dar cel mai puțin?

Iulia: Mi-a plăcut că am putut face networking, că acum cunosc oameni din domenii variate, din toată Europa. Mi-a plăcut și natura Sloveniei, dar și activitățile pe care le-am desfășurat la centrul de zi. De fapt, nu a fost ceva să nu îmi placă.
Vlad: A fost grozav că am putut să învăț o groază de chestii despre munca tehnică: lumini de scenă, programe, computere. Nu am avut nevoie de altceva. Cel mai puțin mi-au plăcut ședințele de planificare, pentru că eu primeam informațiile alea mai repede și nu mai erau noutăți pentru mine.

Crezi că ai imbunătățit ceva la tine? E ceva la care te pricepi mai bine acum decât înainte?

Vlad: Cred că am furat secrete din domeniu. Adică mă pricepeam la foto și sunet înainte, dar acum o pot face la nivel profesionist. Și am și experiența lucrului în teatru.
Iulia: Îmi e mai ușor să lucrez cu copii acum, dar și să mă exprim în limba engleză. În plus, mă orientez mai ușor pe munți și în drumeții.

Cum te descurci cu limba engleză acum? Dar cu limba țării în care ai locuit?

Iulia: Știam engleză, dar am devenit mult mai fluentă și mai rapidă în comunicare. Cât despre slovenă, știu chestii de bază. Pe parcurs m-am luat cu altele și mi-am pierdut motivația să învăț.
Vlad: Eram fluent în engleză, dar în stagiul ăsta am învățat mult limbaj tehnic, chestii pe care evident, nu le învățasem înainte, la școală. Cât despre slovacă, am avut cursuri, dar am învățat cel mai mult muncind cu ceilalți. În ultima luna deja înțelegeam ce zic cei din jur, dar îmi era destul de greu să răspund.

Ai avut situații stresante? Cum te-ai descurcat?

Iulia: Nu a fost cazul. Nimic major de care să îmi amintesc acum.
Vlad: Chestii minore ce țineau de locuitul la comun. Toate rezolvabile dacă comunici și ești matur.

Ce planuri de viitor ai acum după ce ai terminat această etapă din viață?

Vlad: Lucrez pentru Google acum și intenționez să fac o carieră din asta. Mi-a prins bine experiența din Slovacia pentru acest job.
Iulia: lucrez cu copii într-un afterschool și îmi doresc ajung în Irlanda să lucrez acolo, tot cu copii. Faptul că vorbesc fluent engleza a ajutat la actualul loc de muncă și mă va ajuta și mai departe.

Ce înseamnă voluntariatul pentru tine, acum?

Vlad: o metodă foarte la îndemână de a obține experiență de muncă.
Iulia: o experiență complexă cu ramificații neprevăzute.

Un mesaj pentru cei ce încă nu au curaj să plece într-un proiect de volutariat?

Vlad: go for it!
Iulia: Nu ai ce pierde, încearcă!

Dacă experiențele celor doi te-au convins să încerci și tu, sau dacă încă mai ai dubii și întrebări, scrie-ne la sorin@curbadecultura.ro te vom ajuta să găsești răspunsurile și chiar un proiect la care să aplici, unul care să fie pe gustul tău.

BySorin Berbecar

Culture is a dilemma to be solved

Running and implementing a volunteering project with EU financing in an organization for young people in rural areas is not an easy job, but to do this during pandemics, it is more than one could imagine. The ”Schrodinger’s Culture(al) Dilemma” project was meant to be a special one even from before receiving financing, cuz it was submitted just few seconds before the deadline and we did not think it will succeed.

Yet, some months later we got the opportunity to start a long and complicated project with the aim of finding out what culture is for youngsters in rural areas and how can culture be brought closer to them.

In the autumn of 2019 when we started the project we had a series de candidates, but few of them actually made the final step and came to Romania to volunteer in a project with a weird name, in a village on Teleajen Valley. Out of the 6 volunteers we planned to host, we started with only 4 and hoping we could find other 2 to join later.

Two boys (Janis from Latvia and Jan from Norway) and two girls (Danelle from Malta and Ana from Spain) started with lots of energy and courage to unravel the Romanian rural reality and to discover what means culture when you live in countryside. And step by step in the same rhythm with the autumn that was passing and the winter that was coming, the four volunteers visited schools and libraries, interacted with youngsters, prepared cultural and educational activities at the Youth Centre in Izvoarele and they even helped local teachers to improve their abilities of communicating in English.

And when we thought the things were going on the right path, COVID-19 pandemics paralyzed the world and made us close everything, let volunteers return home and stay inside. Thus the SCD project that already started with less men than expected, had less and less until everyone went home. And we thought that we will never be able to restart it, to close it and fulfill the objectives beautifully set in 2018 when we hopped it will contribute to the development of the community in Izvoarele.

Hope was regained in September 2020, when 4 youngsters decided to join their forces and finish the good work started in this project. So Danelle (Malta), Sara (Denmark), Rebecca (Italy) and Carlos (Spain) restarted the engines of the project and with the help of Curba de Cultură crew they made activities, created a tiktok account for the organization, made podcasts, widegames, competitions and opened to pubic the Youth Centre in Teișani, fresh and ready to receive young locals.

Therefore, after 28 months of work, uncertainty, constant adaptation and stress we started cultural activities in the community and we tested to see if they are catchy for local youngsters, and yes they are, so many more are to come.

Thank you to all 7 volunteers involved in the project and to the local volunteers and as well to all the partners that made this project possible.


Să duci la capăt un proiect de voluntariat cu finanțare europeană într-o organizație pentru tineret în mediul rural nu e o muncă ușoară, dar să faci asta în timp de pandemie, e mai mult decât orice ți-ai putea imagina. Proiectul Schroedinger’s Culture(al) Dilemma a fost sortit să fie mai special încă dinainte de a fi finanțat. A fost depus chiar cu câteva secunde înainte de închiderea termenului limită și nu i-am dat prea mari șanse de izbândă.

Însă câteva luni mai târziu am avut ocazia să începem munca la un proiect lung și cu un parcurs complicat, un proiect care își propunea să afle ce înseamnă cultura pentru tinerii din mediul rural și mai ales cum poate și ea adusă mai aproape și mai la îndemână pentru ei.

În toamna lui 2019 când am dat startul, deși am avut mulți candidați puțini dintre ei au făcut pasul final să vină în România și să fie voluntari într-un proiect cu nume ciudat într-un sat pe Valea Teleajenului, așa că din șase voluntari cât ne-am dorit, am început doar cu 4, urmând să mai găsim încă 2 pe parcurs.

Doi băieți (Janis din Letonia și Jan din Norvegia) și două fete (Ana din Spania și Danelle din Malta) au pornit cu multă energie și curaj să înfrunte realitatea rurală românească și să descopere ce înseamnă cultură când locuiești la țară. Și încet-încet odată cu toamna care se sfârșea și cu iarna tot mai apropiată, cei 4 au vizitat școli și biblioteci și au interacționat cu tineri, au pregătit activități cultural educative la Centrul de Tineret din Izvoarele și au sprijinit chiar profesorii în dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză.

Însă când credeam că lucrurile merg pe un făgaș cât de cât normal, pandemia COVID-19 a cuprins lumea și ne-a determinat să închidem, să lăsăm voluntarii să se întoarcă acasă și să stăm în case. Și astfel proiectul SCD care începuse doar cu 4 oameni în loc de 6, a rămas treptat-treptat fără nici un voluntar. Iar noi ne-am luat gândul că am mai fi putut să îl recuperăm, să îl ducem la bun sfârșit și să ne îndeplinim obiectivele frumos propuse în toamna lui 2018 când ni-l imaginam cu va ajuta la dezvoltarea comunității din Izvoarele.

Speranța a revenit din septembrie 2020, când 4 tineri au decis să își unească forțele și să ducă la bun sfârșit munca din acest proiect, astfel că Danelle (Malta), Sara (Danemarca), Rebecca (Italia) și Carlos (Spania) au repornit motoarele proiectului și cu ajutorul nostru au dat drumul la activități, au creat un cont de tiktok pentru organizație, au făcut podcasturi și au deschis centrul de tineret din Teișani, proaspăt amenajat și gata să primească tinerii localnici.

Și astfel, după 28 de luni de muncă, nesiguranță, adaptare și stres, am pus bazele unor activități culturale în comunitate și am testat să vedem dacă asemenea activități prind la tineri și da, prind, astfel că vom continua cât mai multe astfel de proiecte.

Mulțumim celor 7 voluntari implicați în proiect pentru dedicare, energie și creativitate, precum și numeroșilor voluntari locali și instituțiilor partenere.

BySorin Berbecar

Experiența Habemus Ha(m)bar

Avem un hambar și avem habar ce să facem cu el. Așa a început proiectul Habemus Ha(m)bar anul trecut când am plănuit împreună cu autoritățile comunei Teișani să folosim resursele comunei în interesul tinerilor din comunitate. Planurile și ideile s-au transformat într-o serie de proiecte care au primit și finanțare europeană prin programul Corpul European de Solidaritate. Așa a apărut Habemus Ha(m)bar care a început în martie 2020 și care trebuia să reunească 45 de voluntari internaționali în trei serii a câte 15. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg mai niciodată, căci pandemia ne-a încurcat destul de rău. Am reușit însă să adunăm două echipe de voluntari (36 de voluntari în total) cu care am făcut minuni de-a dreptul.

Prima echipă de voluntari a început munca la renovarea fostei grădinițe pentru a o transforma într-un centru de tineret, într-un mediu sigur și confortabil în care tinerii din comună și nu numai să se întâlnească, să socializeze și să învețe prin metode de învățare experiențială. Totodată au început și munca la organizarea celei de-a doua ediții a festivalului rural de tineret – Ruralympics. Cea de-a doua echipă a continuat munca de renovare și a făcut deschiderea oficială a Centrului de Tineret Teișani.

Chiar dacă anul acesta situația a fost îngreunată de contextual pandemic, cei 36 de voluntari (români și internaționali) au reușit să facă o treabă uimitoare respectând totodată toate măsurile de protecție și siguranță. Rezultatele muncii voluntarilor s-au văzut în comunitate, dar și în ei înșiși, fiecare dintre ei plecând de aici cu o experiență care le-a schimbat viețile și cu o mulțime de noi prietenii și conexiuni pentru viitor.

Câteva reacții ale voluntarilor după proiect:

It was the best activity I did this summer, which I want to repeat, I recommended everyone to get involved in similar projects (Ștefan)

It was awesome. we did a lot we managed things beyond immagination. it was awesome (Raimo)

Iar la câteva luni de la terminarea stagiilor și întoarcerea acasă voluntarii au realizat că experiența proeictului Habemus Hambar le influențează pozitiv planurile de viitor, astfel unii au decis ce vor să studieze, ori ce loc de muncă își doresc, alții au profitat de acest răgaz și și-au analizat opțiunile dar mai ales au învățat să ia decizii informate și asumate. Stagiile de voluntariat i-au făcut pe cei 36 de tineri să devină niște adulți responsabili și cetățeni europeni pe nesimțite.

I told my friends it was nice experience they should also participate in these kind of programs (Muhammad)

I lived the greatest experience I can think of from my past 5 years, made new friends and had a sense of purpose whilst enjoying myself every day! (Franka)

Cât despre Centrul de Tineret Teișani, el își va deschide porțile din ianuarie, cu ajutorul altor voluntari, dar online pentru moment și de îndată ce se va putea și în formă fizică, gata să pună la dipoziție sala media dotată cu echipament profesional de înregistarare audio și video, dar și sala de activități, jocuri și timp liber cu atmosferă relaxantă și îmbietoare. Așadar, continuăm să facem lucruri bune pentru comunitatea locală


Găzduirea voluntarilor și întreaga muncă de organizare a festivalului, precum și cea de renovare au fost posibile cu sprijinul financiar al programului Corpul European de Solidaritate, un program de finanțare al Uniunii Europene.

BySorin Berbecar

Aventură în Polonia

Partenerul nostru FRSP, din Polonia, caută doi tineri pentru un proiect de voluntariat internațional de 10 luni găzduit în una din cele două locații:

FRSP office placement:https://volo.frsp.eu/en/2020/06/24/volunteering-in-poland-entrepreneurship/

Cultural House GOK placement:https://volo.frsp.eu/en/2020/10/07/volunteering-project-in-poland-culture/

Voluntarul/a va da o mână de ajutor la organizarea de activități, va propune și organiza activități și chiar va avea ocazia să participe în diferite activități. Prin urmare dacă:

 • ai între 18 și 30 de ani
 • îți place să înveți și ești curios
 • ești activ, lucrezi cu entuziasm și responsabilitate
 • ești sociabil și te poți organiza și singur când e cazul
 • ești creativ și dornic să îți pui ideile în practică
 • înțelegi și vorbești engleză acceptabil
 • ești dornic să înveți poloneză

Partenerii noștri îți vor asigura cazarea într-un apartament împreună cu alți voluntari, o alocație pentru masă, bani de buzunar și transport local. Pe lângă asta, primești asigurare medicală și rambursarea transportului până acolo și înapoi în limita a 275EUR.
Ce altceva mai primești?

 • cunoștințe și abilități de planificare, organizare și implementare de activități educative, culturale și de tineret
 • posibilitatea de a-ți transforma ideile în proiecte și de a avea o influență pozitivă
 • experiență de muncă în lucrul cu tinerii și organizarea de evenimente
 • traiul independent și într-o altă țară
 • posibilitatea de a învăța poloneză și de a-ți extinde cercul de prieteni.

Acum că știi cu ce se mănâncă proiectul ăsta, pune mâna și scrie-ne un email cu CV și completează formularele de pe site-ul partenerilor (din linkurile de la începutul acestui articol) și trimite-l, cât mai repede la sorin@curbadecultura.ro. Tot acolo trimiți și întrebările și nelămuririle dacă ai vreounele.


Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Corpul European de Solidaritate

BySorin Berbecar

Let’s Discover the village of Teișani together

Do you find interaction with locals, research work and living abroad as attractive topics? If the answer is yes, I think you are the one that we are looking for.

We are seeking for 2 more young people to join our team of volunteers in a one year long adventure to discover the village of Teișani, to experience the lifestyle here and to document it. We guarantee an unforgettable experience. What do you need to have for it?
– to be between 18 and 30 years old
– to be motivated to do international volunteering
– to be strongly motivated to live and work in rural area
– to be interested in learning a different European language
– to be motivated to develop new competencies and to learn about community development
– to have at least basic English communication skills, spoken and written
– to be motivated to do research in the community and to create video and text promotional materials out of it

What do we provide:
– accommodation, food allowance and pocket money
– coordination, materials and equipment for activities
– mentor support and language training
– local transport
– medical insurance
– reimbursement of international transport
– task-related trainings

What training we provide:
– teambuilding
– video and photo editing
– etnographic research
– safety and security instructions
– event management

How do you apply? If you are a citizen of any of the EU countries (except Romania) send a CV and a brief Motivation letter. The motivation letter should answer to the following question: Why would you live and work for 12 months in rural Romania?

Send these 2 documents to sorin@curbadecultura.ro. The deadline is ongoing until the position is occupied, so the sooner the better. Also, send any questions you have to the same e-mail address.

Hope to see you in Romania 😉