Monthly Archive December 2022

ByDiana

Portret de voluntar – Diana (Portugal)

Salut!

Mă numesc Diana, sunt din Portugalia și sunt unul dintre voluntarii internaționali în proiectul Schrodinger Cultural Dilema la Curba de Cultura. Să începem de la început? Hai să o facem! De ce fac voluntariat în România rurală un an întreg? Da, voi fi aici 12 luni!

Ei bine, eram într-o fază a vieții mele în care nu știam care este următorul pas profesional. M-am săturat să lucrez în design și rețele de socializare și am vrut să influențez viața oamenilor într-un mod mai semnificativ.

De când eram copil, am spus că scopul meu în viață este să simt și să-i fac pe alții să simtă lucruri, lucruri diferite, toate lucrurile! Am crezut că să-i învăț pe alții cum să simtă, prin creativitate și artă, este ceea ce vreau să fac cu viața mea, dar nu am fost și încă nu sunt sigur dacă asta este calea potrivită pentru mine… De aceea sunt aici să descopăr eu însumi și următorii pași.

M-am născut în partea rurală a Portugaliei și știu cât de greu este să obții oportunități în acea parte a țării mele. În copilărie am făcut toate activitățile pe care le-am putut și am prins toate oportunitățile pe care le aveam pentru a putea deveni artist. Lucrul în domeniul Artă și Creativitate este dificil, dar este și mai dificil dacă locuiești într-un loc în care pare că nu se întâmplă nimic.

Am început să iau cursuri de hip hop încă de la vârsta de 9 ani și încă fac asta până acum, acesta este și unul dintre lucrurile care m-au motivat să intru în această aventură românească: duc cultura urbană și dansurile urbane într-un loc în care ele nu sunt prezente, arătându-le tinerilor că există mai mult în această lume în afară de realitatea lor și în afară de lumea în care sunt obișnuiți să trăiască.

Dacă am fost făcută să simt și să ii fac pe alții să simtă, să devin voluntar internațional a fost un rollercoaster de sentimente de care aveam nevoie în viața mea…

1 lună s-a terminat, mai sunt 11! Să continuăm această călătorie cu hopuri!

Hello! 

My name is Diana, I’m from Portugal and I’m one of the international volunteers in the Schrodinger Cultural Dilemma project at Curba de Cultura. Shall we start from the beginning? Let ‘s do it! Why am I in Rural Romania doing volunteering work for one whole year? Yes, I’ll be here for 12 months! 

Well I was in a phase of my life where I didn’t know what was the next step professionally. I was sick of working with design and social media and I wanted to impact people’s lives in a more meaningful way. 

Since I was a kid, I have said that my purpose in life is to feel and make others feel things, different things, all the things! I thought that teaching others how to feel, through creativity and art is what I wanna do with my life, but I wasn’t and still I’m not sure if that’s the right path for me… That’s why I’m here to discover myself and my next steps.

I was born in the rural side of Portugal and I know how tough it is to get opportunities in that side of my country. As a kid I did all the activities I could and catched all o+pportunities that I had so that I could become an artist. Working in the Art and Creativity field is difficult but is even more difficult if you live in a place where it seems that nothing happens.

I started taking hip hop classes since I’m 9 years old and still do it to these date, that’s also one of the things that motivated me to enter this romanian adventure: taking the urban culture and the urban dances to a place where they’re not present, showing to youngsters that there is more in this world besides their reality and besides the world they’re used to live in.

If I was made to feel and make feel, becoming an International volunteer was the rollercoaster of feelings that I was needing in my life…

1 month is done, 11 more to go! Let’s continue this bumpy ride!

ByCassandra

Portret de voluntar – Cassandra (Franța)

Hello, my name is Cassandra, I am a young French woman of 18 years old living in La Chaize le Vicomte, a small town near the west coast of France.


Why did I come to Curba De Cultura? I’m not sure 🙂 The little voice in my head has been telling me for a long time to take a break from my studies to travel, discover new cultures, new people, change my lifestyle, my habits and get out of my comfort zone.

I came across Curba’s advertisement for the European Solidarity Corps to carry out a mission for 9 months and I was immediately tempted. So here I am in Romania, hopefully speaking English fluently and understanding Romanian. For the moment I only speak French. I also hope that this experience will open my cultural field, that I will learn more about the world around me and about myself.


Now if you want to know a little bit more about me, about who I am…I like to discover new things and exchange with others. I am passionate about dancing and love to practice it. I also love animals very much. I would consider myself as a smiling and friendly person, very (too) empathetic and rather creative.


I am looking forward to this experience!

Bună, mă numesc Cassandra, sunt o tânără din Franța de 18 ani care locuiește în La Chaize le Vicomte, un orășel de lângă coasta de vest a Franței.


De ce am venit la Curba De Cultură? Nu sunt sigură 🙂 Vocea mică din capul meu îmi spunea de mult timp să iau o pauză de la studii pentru a călători, pentru a descoperi noi culturi, noi oameni, pentru a-mi schimba stilul de viață, obiceiurile și pentru a ieși din zona de confort.

Am dat peste anunțul de la Curbă pe Corpul European de Solidaritate pentru a îndeplini o misiune de 9 luni și am fost imediat tentată. Așa că iată-mă aici, în România, și sper că voi putea să vorbesc fluent engleza și să înțeleg româna. Deocamdată vorbesc doar franceza. Sper, de asemenea, că această experiență îmi va deschide câmpul cultural, că voi învăța mai multe despre lumea din jurul meu și despre mine însumi.


Acum, dacă vreți să știți mai multe despre mine, despre cine sunt… Îmi place să descopăr lucruri noi și să fac schimb cu alții. Sunt pasionată de dans și îmi place să îl practic. De asemenea, iubesc foarte mult animalele. M-aș considera o persoană zâmbitoare și prietenoasă, foarte (prea) empatică și destul de creativă.


Aștept cu nerăbdare această experiență!