Monthly Archive March 2024

Byadmin

Asigurând îngrijirea de sine: Cum pot profesioniștii care lucrează cu tinerii să se protejeze în timpul susținerii tinerilor cu probleme de sănătate mentală

Pe parcursul proiectului Supporter, multe informații și chei utile au fost oferite pentru a construi un set de competențe pentru lucrătorii de tineret care lucrează cu tinerii care se confruntă cu probleme de sănătate mintală. Dar cum să fii sigur că ești protejat de aceste situații dificile?

În calitate de profesioniști care lucrează cu tineri, suntem pasionați să îi sprijinim și să îi împuternicim, în special pe cei care se confruntă cu provocări legate de sănătatea mentală. Cu toate acestea, în dedicarea noastră de a-i ajuta pe alții, este esențial să nu uităm de propriul nostru bine-înțeles. Lucrul cu tineri care navighează probleme de sănătate mintală poate fi solicitant și epuizant emoțional. Pentru a ne asigura că putem continua să oferim sprijin eficient, este crucial pentru profesioniștii care lucrează cu tineri să prioritizeze îngrijirea de sine. 

Iată câteva strategii pentru a ne ajuta să ne protejăm în timpul lucrului cu tineri care se confruntă cu probleme de sănătate mentală:

 1. Stabilește Limite: Setează limite clare între viața ta personală și profesională. Este important să ai momente desemnate pentru muncă și timp pentru relaxare și activități personale. Evită să te angajezi prea mult și învață să spui nu atunci când este necesar.
 2. Caută Supervizare și Suport: Sesiunile regulate de supervizare cu un supervizor sau mentor pot oferi un spațiu sigur pentru a debifa și a procesa situațiile dificile. Nu ezita să ceri suport de la colegi, prieteni sau rețele profesionale atunci când este necesar.
 3. Practică Ascultarea Activă: Atunci când lucrezi cu tineri, practică ascultarea activă fără a prelua povara emoțională. Validează sentimentele și experiențele lor, dar amintește-ți că ești acolo pentru a-i sprijini și ghida, nu pentru a rezolva toate problemele lor.
 4. Menține Limite Profesionale: În timp ce este esențial să construiești încredere și raport cu tinerii, este la fel de important să menții limite profesionale. Evită să te implici prea mult personal în viețile lor sau să dezvălui informații personale care ar putea compromite relația ta profesională.
 5. Educă-te: Educă-te în mod continuu despre problemele de sănătate mintală și strategiile eficiente de sprijin. Participă la sesiuni de instruire, workshop-uri și conferințe pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele și abilitățile în lucrul cu tineri care se confruntă cu provocări de sănătate mintală.
 6. Practică Reflecția de Sine: Petrece timp pentru a reflecta asupra propriilor tale emoții, reacții și declanșatoare atunci când lucrezi cu tineri. Autoconștientizarea este cheia pentru identificarea semnelor de epuizare sau oboseală de compasiune și pentru a lua măsuri proactive pentru a le aborda.
 7. Participă în Activități de Îngrijire de Sine: Prioritizează activitățile care promovează bunăstarea fizică, emoțională și mentală. Fie că este vorba de exerciții, meditație, petrecerea timpului în natură sau practicarea hobby-urilor, găsește activități care te încarcă și te rejuvenează.
 8. Stabilește Așteptări Realiste: Recunoaște că nu poți rezolva totul sau fi totul pentru toată lumea. Stabilește-ți așteptări realiste pentru tine și recunoaște că progresul necesită timp. Sărbătorește victoriile mici și concentrează-te pe impactul pozitiv pe care îl faci, în loc să te concentrezi asupra a ceea ce nu ai putut realiza.

Prin prioritizarea îngrijirii de sine, stabilirea de limite, căutarea suportului și educarea continuă, profesioniștii care lucrează cu tineri pot să ofere sprijin eficient tinerilor care se confruntă cu probleme de sănătate mentală, în timp ce își protejează propria lor bunăstare. Amintește-ți, îngrijirea de sine ne permite să slujim mai bine pe alții și să facem o diferență pozitivă în viețile tinerilor.

Ensuring Self-Care: How youth workers can protect themselves when supporting young people facing mental health issues

In the progress of the project Supporter, many useful information and keys are building a set of competence for youth workers working with young people facing mental health issues. But how to be sure to be protected from those difficult situations? 

As youth workers, we are passionate about supporting and empowering young people, especially those facing mental health challenges. However, in our dedication to helping others, it’s essential not to overlook our own well-being. Working with youth who are navigating mental health issues can be emotionally demanding and draining. To ensure we can continue to provide effective support, it’s crucial for youth workers to prioritize self-care. 

Here are some strategies to help protect ourselves while working with young people facing mental health issues:

 1. Establish Boundaries: Set clear boundaries between your personal and professional life. It’s important to have designated times for work and time for relaxation and personal activities. Avoid overcommitting yourself and learn to say no when necessary.
 2. Seek Supervision and Support: Regular supervision sessions with a supervisor or mentor can provide a safe space to debrief and process challenging situations. Don’t hesitate to reach out for support from colleagues, friends, or professional networks when needed.
 3. Practice Active Listening: When working with young people, practice active listening without taking on their emotional burden. Validate their feelings and experiences, but remind yourself that you are there to support and guide them, not to solve all their problems.
 4. Maintain Professional Boundaries: While it’s essential to build trust and rapport with young people, it’s equally important to maintain professional boundaries. Avoid getting too personally involved in their lives or disclosing personal information that could compromise your professional relationship.
 5. Educate Yourself: Continuously educate yourself about mental health issues and effective support strategies. Attend training sessions, workshops, and conferences to enhance your knowledge and skills in working with young people facing mental health challenges.
 6. Practice Self-Reflection: Take time to reflect on your own emotions, reactions, and triggers when working with young people. Self-awareness is key to identifying signs of burnout or compassion fatigue and taking proactive steps to address them.
 7. Engage in Self-Care Activities: Prioritize activities that promote physical, emotional, and mental well-being. Whether it’s exercise, meditation, spending time in nature, or pursuing hobbies, find activities that recharge and rejuvenate you.
 8. Set Realistic Expectations: Recognize that you can’t fix everything or be everything to everyone. Set realistic expectations for yourself and acknowledge that progress takes time. Celebrate small victories and focus on the positive impact you’re making, rather than dwelling on what you couldn’t accomplish.

By prioritizing self-care, setting boundaries, seeking support, and continuously educating ourselves, youth workers can effectively support young people facing mental health issues while safeguarding their own well-being. Remember, taking care of ourselves enables us to better serve others and make a positive difference in the lives of young people.

Byadmin

Portret de voluntar – Jeanne (Franța)

Bună tuturor, sunt Jeanne, am 22 de ani și sunt din Franța. Am decis să plec 6 luni în România, în cadrul programului Corpului European de Solidaritate.
Am obținut o diplomă în management în domeniul științelor sociale. Iar aceast serviciu de voluntariat reprezintă o pauză între studiile mele. Vreau să descopăr o nouă țară, să fac schimb de experiență cu alte naționalități și să mă fac utilă comunității europene.
Văd această misiune ca pe o oportunitate de a-mi aprofunda abilitățile de management de proiect, pentru că este drumul meu profesional.
Sunt o persoană entuziastă, altruistă și plină de idei noi.

Hi everyone, I’m Jeanne, I’m 22 years old and I’m from France. I decided to go 6 months to Romania, with the European Solidarity Corps program.
I obtained a degree in social science management. And this mission represents a break between my studies. I want to discover a new country, exchange with other nationalities and make myself useful to the European community.
I see this mission as an opportunity to deepen my project management skills, because it is my professional project.
I am an enthusiastic, altruistic person full of new ideas.

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Diana (Germania)

Bună! Sunt Diana, am 19 ani și vin din Germania.
Sunt aici la Curba de Cultură prin intermediul Corpului European de Solidaritate pentru a ajuta la dezvoltarea durabilă a turismului sustenabil pentru tineri. Abia aștept să descopăr toate obiectivele turistice pe care le oferă Teișaniul și apoi să le fac accesibile pentru voi.


Sunt intrigată să vizitez România din două motive: În primul rând, este o țară despre care eu ca și
cetățean european știu uimitor de puține lucruri. Și asta se va schimba acum!


În al doilea rând, mă interesează foarte mult geografia acestei țări. Aveți de toate: malul mării și
lanțuri muntoase înalte. Aștept cu nerăbdare, în special, să explorez dealurile și munții din jurul Teișaniului.


Personal, îmi plac foarte mult drumețiile, muzica de orice fel, fotografia și, bineînțeles, discuțiile.
Pentru ultimul punct, evident că va fi important să învăț limba română, atunci pot avea și o
discuție cu voi, atunci când veți veni la Curba.

Hey! I’m Diana, 19, and come from Germany.


I am here at Curba de cultura via the European Solidarity Corps to help develop sustainable
tourism for young people. I am looking forward to discovering all the sights Teisani offers
and then to make them accessible for you.


Romania has intrigued me to visit mostly because of two reasons: Firstly, it is a country, I, as
a European citizen, know astonishingly few things about. And that will now change!

Secondly, I am very interested in the geography of this country. You have it all: sea side and
high mountain ranges. I am especially looking forward to exploring the hills and mountains
around Teișani.

Personally, I am very fond of hiking, music of any kind, photography and of course talking.
For the last point it obviously will be important that I learn Romanian, then I can also have a
chat with you, when you come to Curba.

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Mélanie (Franța)

Buna ziua !
Numele meu este Mélanie. Am 27 de ani. Sunt din Franța. Am origini belgiene și catalane. Locuiesc în regiunea pariziană (Île-de-France), mai precis în orașul Houilles, la zece minute cu trenul de cartierul de afaceri La Défense. Cu toate acestea, îmi place foarte mult să mă mut. De aceea, am locuit în Clermont-Ferrand, în regiunea Auvergne din centrul Franței, renumită pentru vulcanii săi și pentru compania Michelin. De asemenea, am locuit în Saguenay, în Canada, un oraș celebru pentru fiordul său. După bacalaureat, am studiat pentru a deveni asistent social, apoi management teritorial și dezvoltare locală.

Pentru a-mi descrie personalitatea în câteva rânduri, aș spune că sunt o femeie pașnică, drăguță, deschisă la minte, care încearcă să fie atentă la ceilalți. Îmi place să călătoresc, să învăț și să descopăr noi culturi. De asemenea, iubesc animalele și petrecerea timpului în natură. Sunt interesată de toate subiectele, de la actualitate până la științele umaniste și sociale (istorie, geografie, psihologie, sociologie, filosofie etc.). În plus, sunt și foarte simpatizantă față de multe cauze, în special față de cauze legate de tineret, sociale, de mediu și de animale. Vreau să mă implic în domeniul accesului la drepturi, al educației, al culturii și al protecției naturii.

De asemenea, îmi place să ies în oraș și să fac activități culturale, cum ar fi cititul, vizionarea de filme și seriale, vizitarea muzeelor și ascultarea de muzică. Artiștii mei preferați sunt Avril Lavigne, Green Day, Paramore, Pink, The Weeknd, Shakira, Rihanna, Eminem, Abba și Queen. De asemenea, practic din ce în ce mai mult sport. Îmi place să merg la sală, să mă plimb, să fac badminton, să alerg și să merg cu bicicleta.

Astfel, îmi pun bagajele la Izvoarele pentru șase luni, din 20 februarie 2024 până în 30 august 2024. Particip ca voluntar la proiectul “Sustainable Tourism for Young People”, prin Corpul European de Solidaritate. Scopul acestui proiect este de a vă înțelege cultura și de a vă pune în valoare teritoriul, implicând în același timp cetățenii.

Aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați primit la Curba de Cultură și pentru toate momentele pe care le vom petrece împreună în viitor ! Abia aștept să descopăr România !

Multumesc !

Buna ziua !

My name is Mélanie. I am 27 years old. I am French. I have Belgian and Catalan origins. I live in the Paris region (Île-de-France), more specifically in the town of Houilles, ten minutes by train from the La Défense business district. However, I really enjoy moving house. That is why I used to live in Clermont-Ferrand in the Auvergne region of central France, famous for its volcanoes and the Michelin company. I also lived in Saguenay in Canada, a famous town for its fjord. After my baccalaureate, I studied to become a social worker, and then territorial management and local development.

To describe my personality in a few lines, I would say that I am a nice, peaceful woman, open-minded who is trying to be attentive to others. I love travelling, learning and discovering new cultures. I also love animals and spending time in nature. I am interested in all subjects, from current affairs to the humanities and social sciences (history, geography, psychology, sociology, philosophy, etc.). Furthermore, I am also very sympathetic with to many causes, particularly youth, social, environmental and animal causes. I want to get involved in access to rights, education, culture and the protection of nature.

I also enjoy going out and doing cultural activities such as reading, watching films and TV series, visiting museums and listening to music. My favourite artists are Avril Lavigne, Green Day, Paramore, Pink, The Weeknd, Shakira, Rihanna, Eminem, Abba and Queen. I am also practicing more and more sport. I like going to the gym, walking, badminton, running and cycling.

Thus, I am putting down my bags in Izvoarele for six months from 20 February 2024 to 30 August 2024. I am taking part as a volunteer in the “Sustainable Tourism for Young People” project as part of an European solidarity corps. The aim of this project is to understand your culture and to highlight your territory, while involving citizens.

I would like to thank you for welcoming me to Curba de Cultura and for all the moments we will be spending together in the future ! I am really looking forward to discovering Romania !

Multumesc !