Monthly Archive August 2022

ByCarla Duatis

Vrei să explorezi Polonia?

Partenerul nostru 3 Pietra din Lodz, Polonia, caută voluntari internaționali pentru proiectele lor în perioada septembrie 2022 – august 2023!

Stagiul poate fi de 6, 9 sau 12 luni și puteți alege între a face activități într-o bibliotecă sau într-o grădiniță organizând evenimente, făcând ateliere… lucrând împreună cu un grup de lucrători culturali experimentați! Vei putea, de asemenea, să îți pui în aplicare propriile idei!

Dacă ai între 18 și 30 de ani, dacă îți plac mediile interculturale și ești deschis la minte, dacă îți plac provocările și schimbările și ai un nivel de bază de limba engleză… Nu sta pe gânduri și aplică!

Vei locui într-un apartament cu mai mulți voluntari internaționali, vei primi o alocație de mâncare și bani de buzunar acoperită din banii de program, precum și asigurare, bilete de transport public și lecții de poloneză!

Dacă vrei să petreci câteva luni în al treilea oraș ca mărime din Polonia, completează acest formular https://forms.gle/eeQUoRf4vBYEPDre7 și, de asemenea, trimite cât mai repede o scrisoare motivațională și CV-ul tău în limba engleză la sorin@curbadecultura.ro!

Puteți verifica acest link pentru mai multe informații https://drive.google.com/file/d/1L2rYczpovLVz_hSfc6ui7JBN_f3Gz2Tb/view?usp=sharing

ByCarla Duatis

“The power of a healthy lifestyle”

În ultima săptămână și jumătate am fost plecați în schimbul de experiență din Letonia, mai exact în Galgauska, ce a avut ca scop să ne învețe despre un stil de viață sănătos.

9.08

Ziua sosirii a fost una scurtă. Am fost duși să vedem locurile unde dormim și unde o să ne petrecem mare parte din timp, urmând să luăm cina împreună cu celelalte țări participante ale schimbului de tineri. După aceea, am ieșit la o plimbare prin împrejurimi, urmat de un somn odihnitor după un drum obositor.

10.08

Am început cu un energizer organizat de echipa Letoniei. După aceea, ne-a fost explicat proiectul, iar apoi am început cu activități de team building și am început să ne cunoaștem între noi. Am vorbit despre siguranță și reguli în cadrul schimbului de tineri și am vorbit despre ce nevoi avem. După prânz, ne-au fost prezentate împrejurimile. Când ne-am întors, am luat cina, după care am avut toată seara liberă.

11.08

Astăzi noi am organizat un energizer. Am discutat despre ce este un stil de viață sănătos și principii ale acestuia, după care am învățat să facem smoothie-uri sănătoase. După prânz, am continuat pe aceeași temă, discutând despre prepararea mâncărurilor sănătoase. În continuare, am exersat lucrul în echipa, tot pe tema preparării mâncării sănătoase. După cină am avut din nou timp liber. 

12.08

Am început ziua afară, cu un energizer pregătit de echipa Portugaliei. După aceea, am avut parte de compania unui sportiv local, mai exact un jucător de baschet care ne-a prezentat pe scurt cariera lui și ne-a povestit despre cum își menține el condiția fizică și stilul de viață sănătos prin sport. Până la prânz am jucat fotbal și baschet. După prânz am plecat cu toții într-o plimbare la o biserică abandonată și la un cimitir.  Ne-am întors la centrul cultural, am luat cina, iar după aceea a urmat seara noastră interculturala în timpul căreia am prezentat muzica românească, am ținut un joc de kahoot despre România. Am învățat celelalte echipe să danseze hora și am ascultat muzică împreună.

13.08

Am început această zi tot afară cu un energizer al echipei Italiei. După aceea, până la prânz am făcut activități de team building și de muncă în echipă pentru a consolida relațiile dintre noi și ceilalți participanți. După prânz am avut o sesiune intensă de zumba care ne-a distrat pe toți, după care am continuat să facem sport împreună. După cină, a urmat seara interculturală a Letoniei unde am ascultat muzică, am învățat dansuri populare și am aflat despre oportunități turistice ale țării.

14.08

A 5-a zi a început cu un energizer al echipei Greciei ce a constat în dansuri și jocuri. După aceea, am fost într-o locație unde am făcut diferite joculețe ce trebuiau făcute în echipă și am avut ocazia să parcurgem diferite trasee de cățărat. Am luat prânzul, după care am mers într-un loc cu multe activități, jocuri, labirinturi și spații unde te puteai relaxa. Ziua a fost încheiată cu cina și seara internațională a Portugaliei, care ne-au făcut o scurtă prezentare despre țara lor, un joc de kahoot, mâncarea, etc. Am avut ocazia să învățăm și diferite dansuri.

15.08

Astăzi ne-au fost testate creativitatea și capacitatea noastră de a lucra în echipă. Ziua a fost începută cu un energizer pregătit de echipa din Letonia. După care s-au format echipe la întâmplare. Fiecare echipă a primit un sac cu câteva obiecte care păreau alese aleatoriu și cu aceste obiecte echipele au trebuit își pună mintea la contribuție și să facă o activitate scurtă dar atractivă, care urma să fie testată în aceeași seară. Aceasta a fost o pregătire pentru activitățile care urmau să fie create următoarea zi.

16.08

Am început ziua afară cu un energizer în care am dansat. În această zi ne-am pregătit pentru un eveniment conceput din jocuri netradiționale care a avut loc în aceeași zi la ora 16:00. Evenimentul a fost pregătit de 5 echipe, fiecare echipă având la dispoziție 30 de minute pentru a-și desfășura activitățile. Acestea au variat de la căutare de comori, până la facerea celui mai bun avion de hârtie. După încheierea evenimentului, am luat cina împreună și am avut timp liber tot restul nopții.

17.08

În ziua de 17 august, am făcut o ieșire către cel mai apropiat oraș de locul unde am fost cazați, Gulbene, unde am vizitat gara de tren și am făcut un tur al orașului. A urmat o masă copioasă, iar apoi, ne-a fost prezentat Youth Centre-ul “Baze”. Ne-am întors înapoi în Galgauska în jurul orei 17:00, unde ne-a fost înmânat certificatul YouthPass, moment emoționant pentru toți știind că ziua următoare trebuia să ne luăm la revedere. Pe înserate am avut un grătar unde am retrăit toate momentele frumoase din ultimele 8 zile alături de cei pe care i-am considerat ca o familie.

18.08

Ultima zi a fost cea mai grea zi dintre toate. În această zi am petrecut ultimele clipe cu prietenii făcuți pe parcursul taberei. Ziua a început cu un mic dejun, urmat de un drum lung cu autobuzul către aeroport, locul în care ne-am luat rămas bun de la prietenii noștri dragi, care o să rămână în inimile noastre pentru tot restul vieții.

Bycosmin catana

Dungeons and Dragons Global Education Competences and Materials

D&D develops competences for young people.

In terms of Development Goals competencies, D&D is an efficient, non-intrusive way of developing social and communication skills for introvert youngsters.

In real life contexts D&D may be used as a very efficient tool for developing key competencies for young people as well as specific Sustainable Development Goals competencies

D&D, as most other role playing games, offers a safe and secure environment for youngsters to test initiative, decision making, responsibility taking and speaking out for others. An impressive tool to be used for real life situations with fictional scenarios.

If you would like to discover what competences are being developed by playing our D&D scenarios, please follow this link for the full competence model and analysis.

Start your own D&D sessions!

At the bottom of the page is a collection of 38 global education themed D&D scenarios and methodology that was developed in “D&DGE – The adventurous approach to global education”. The scenarios and other materials are available to download and play for anyone, but protected by a Creative Commons license.

How to play?

Best is to get involved in a game with someone who already knows how to play. Otherwise take a look at the Dungeon Master’s guide. It has all the instructions on how to be a great and fair storyteller for your group. Or you can have a look at the video we made that will help you.

Characters for your players

All scenarios in the library tell you what level of characters the scenario is made for. As you are beginning to lead games, stick to those guidelines. As you grow more experienced you will learn how to adapt scenarios to different levels as you go.

The Player’s Handbook has detailed instructions on how to create your own characters, but that can take a while. So you can find pre-made character sheets online or specifically here. However for some age groups these sheets are too complicated so you can find some simplified characters with only vital information in the library below.

Every character in D&D has a Race, Class, Alignment and Attributes. See what they are all about by following THIS LINK.

The library

As working your way through the world of D&D is not always the easiest of tasks, we have prepared for you a set of instructions – methodology – to better understand how to find your way in applying D&D in Youth work and Global Education. Please follow THIS LINK for the methodology.

We know not everyone has 18 hours to play D&D in educational settings. Yet if you do, please follow THIS LINK for the 18 hours campaign. This is why we made the method modular, so it can adapt to your time constraints!

We have designed 3 hour scenarios for those of you that have less time available. Please follow THIS LINK for the 3 hour individual scenarios. Each of the scenarios bears the learning objectives and the topic.

There are scenarios that are as short as 45 min with preparation and reflection included. You can mix and match different topics just like it’s done in the 6 scenario campaign. Follow THIS LINK for the scenarios.

Read through it and you’ll see your participants can become an adventuring party going on various quests while you adapt the length of the adventure. Imagine encounters like bite size episodes of a TV show and the campaign a very long film. If you treat your sessions as a TV show you can add as many episodes at different times when you get your group together.

More details on www.d20.si

The project D&DGE – An adventurous approach to Global Education has been co-funded by the European Union through the ERASMUS+ Programme.

====

D&D dezvoltă competențe pentru tineri.


În ceea ce privește competențele din cadrul Obiectivelor de Dezvoltare, D&D este o modalitate eficientă și neintruzivă de a dezvolta abilitățile sociale și de comunicare pentru tinerii introvertiți.

În contexte de viață reală, D&D poate fi utilizat ca un instrument foarte eficient pentru dezvoltarea competențelor-cheie pentru tineri, precum și a competențelor specifice Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

D&D, la fel ca majoritatea celorlalte jocuri de rol, oferă un mediu sigur și securizat pentru ca tinerii să testeze spiritul de inițiativă, capacitatea de a lua decizii, asumarea responsabilităților și de a vorbi în numele altora. Un instrument impresionant care poate fi folosit pentru situații din viața reală cu scenarii fictive.

Dacă doriți să descoperiți ce competențe sunt dezvoltate jucând scenariile noastre D&D, vă rugăm să urmați acest link pentru modelul și analiza completă a competențelor.

Începeți propriile sesiuni D&D!


În partea de jos a paginii se află o colecție de 38 de scenarii D&D cu tematică de educație globală și metodologia care a fost dezvoltată în “D&DGE – Abordarea aventuroasă a educației globale”. Scenariile și alte materiale pot fi descărcate și jucate de oricine, dar sunt protejate de o licență Creative Commons.

Cum să jucați?


Cel mai bine este să vă implicați într-un joc cu cineva care știe deja să joace. În caz contrar, aruncați o privire la ghidul Dungeon Master. Acesta conține toate instrucțiunile despre cum să fii un povestitor grozav și corect pentru grupul tău. Sau puteți arunca o privire la videoclipul pe care l-am făcut și care vă va ajuta.

Personaje pentru jucătorii tăi
Toate scenariile din bibliotecă îți spun pentru ce nivel de personaje este făcut scenariul. Pe măsură ce începeți să conduceți jocuri, respectați aceste indicații. Pe măsură ce veți deveni mai experimentat, veți învăța cum să adaptați scenariile la diferite niveluri pe parcurs.

Manualul jucătorului are instrucțiuni detaliate despre cum să vă creați propriile personaje, dar asta poate dura ceva timp. Așa că puteți găsi fișe de caractere pre-făcute online sau în mod special aici. Cu toate acestea, pentru unele grupe de vârstă, aceste fișe sunt prea complicate, așa că în biblioteca de mai jos puteți găsi câteva personaje simplificate, cu doar informații vitale.

Fiecare personaj în D&D are o rasă, clasă, aliniere și atribute. Vedeți despre ce este vorba urmând ACEST LINK.

Biblioteca


Deoarece a te descurca în lumea D&D nu este întotdeauna cea mai ușoară sarcină, am pregătit pentru tine un set de instrucțiuni – metodologie – pentru a înțelege mai bine cum să te orientezi în aplicarea D&D în munca de tineret și în educația globală. Vă rugăm să urmați ACEST LINK pentru a vedea metodologia.

Știm că nu toată lumea are la dispoziție 18 ore pentru a juca D&D în contexte educaționale. Totuși, dacă aveți, vă rugăm să urmați ACEST LINK pentru campania de 18 ore. Acesta este motivul pentru care am făcut metoda modulară, astfel încât să se poată adapta la constrângerile dumneavoastră de timp!

Am conceput scenarii de 3 ore pentru cei dintre voi care au mai puțin timp la dispoziție. Vă rugăm să urmați ACEST LINK pentru scenariile individuale de 3 ore. Fiecare dintre scenarii poartă obiectivele de învățare și tematica.

Există scenarii care durează doar 45 de minute, cu pregătire și reflecție incluse. Puteți combina diferite subiecte, așa cum se face în campania cu 6 scenarii. Urmați ACEST LINK pentru scenarii.

Citiți-l și veți vedea că participanții dvs. pot deveni un grup de aventurieri care pleacă în diverse misiuni, în timp ce dvs. adaptați durata aventurii. Imaginează-ți întâlnirile ca niște episoade de mărimea unei mușcături dintr-o emisiune TV, iar campania ca un film foarte lung. Dacă vă tratați sesiunile ca pe un serial TV, puteți adăuga cât mai multe episoade în momente diferite atunci când vă adunați grupul.

Mai multe detalii pe www.d20.si

Proiectul D&DGE – O abordare aventuroasă a educației globale a fost cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul ERASMUS+.