Tag Archive youthwork

BySorin Berbecar

Lucrul cu tinerii poate fi și mobil – Youthwork can ”Be Mobile”

[RO] 2023 a fost la fel de plin de activități, poate chiar mai plin decât anii anteriori pentru că am avut multe mâini harnice care au făcut ca Tinemobilul să poată merge mai des, mai mult și mai departe.

Din iunie încoace activitățile Tinemobilului au continuat sprijinite de echipe de voluntari locali și internaționali din țări precum Franța, Portugalia, Spania, Italia, Croația, Georgia, Bulgaria, România și implementate în cadrul proiectului ”Be Mobile” proiect coordonat de partenerii noștri letoni BAZE. A fost o vară și o toamnă plină-plină.

În 2023 Tinemobilul a vizitat 7 sate din zonă aducând peste 60 de activități și peste 20 de proiecții de film însumând mai mult de 160 de ore petrecute cu peste 200 de copii și tineri, la care se adaugă mai mult de 60 de ore petrecute pe drumuri și ulițe și peste 80 de ore petrecute planificând și pregătind toate aceste activități.

Cu ajutorul programului Erasmus+ Tinemobilul nu doar că și-a întârtit roțile pe prin satele vecine ci a devenit și internațional găzduind vizita partenerilor letoni de la centrele BAZE și Merkis și a dat șansa colegilor noștri să viziteze la rândul lor cele două centre din Letonia.

Ne apropiem de finalul proiectului moment în care vom împărtăși metodele noastre de lucru, experiența, ideile și sugestiile și toate învățămintele adunate în cadrul acestui proiect de la toate cele 4 organizații implicate.

[EN] 2023 was just as full of activities, maybe even fuller than previous years because we had many industrious hands that made Tinemobilul go more often, more and further.

From June onwards Tinemobilul activities continued supported by teams of local and international volunteers from countries such as France, Portugal, Spain, Italy, Croatia, Georgia, Bulgaria, Romania and implemented within the “Be Mobile” project coordinated by our Latvian partners BAZE. It has been a busy summer and autumn.

In 2023 the Tinemobilul visited 7 villages in the area bringing over 60 activities and over 20 film screenings totalling more than 160 hours spent with over 200 children and young people, plus more than 60 hours spent on the roads and lanes and over 80 hours spent planning and preparing all these activities.

With the help of the Erasmus+ programme Tinemobilul not only delayed its wheels in the neighbouring villages but also became international by hosting the visit of the Latvian partners from the BAZE and Merkis centres and gave the chance to our colleagues to visit the two centres in Latvia as well.

We are approaching the end of the project when we will share our working methods, experience, ideas and suggestions and all the learnings gathered during this project from all the 4 organisations involved.

===

Proiectul ”Be Mobile” (2022-1-LV02-KA210-YOU-000084078) este un proiect cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene și are ca scop îmbunătățirea modului de lucru cu tinerii și popularizarea lucrului cu tinerii detașat.