Monthly Archives:March 2016

Byadmin

ESM – Easter Edition

12898247_1029417127137588_3485380959109631377_oFor orthodox christian Easter is on 1st of May but for the catholic christian is in less than a week so Liina and Ania decided to dedicate one of the last editions of English Speaking Meeting to Easter holiday. All the conversations and games chosen for this meeting were based on the Easter topic. But this was not all, they also organized a workshop for decorating eggs.

Pentru creștinii ortodocși Paștele se sărbătorește pe 1 May, dar pentru cei catolici e la mai puțin de o săptămână distanță, așadar Liina și Ania a decis să dedice una dintre ultimele ediții ale Întâlnirii de Vorbit Engleză sărbătorii pascale. Toate conversațiile și jocurile alese pentru această întâlnire au avut Paștele ca subiect. Și asta nu e tot, ele au organizat și un atelier de decorat ouă.

Now almost at the end is pretty obvious that all these meetings in which youngsters and volunteers discussed different topics and played games were very useful, they made them open up and feel much more comfortable in speaking to others, using a foreign language, English in this case.

Acum, aproape de final, e destul de evident că aceste întâlniri în care tinerii și voluntarii au discutat diferite subiecte și au jucat jocuri, au fost foarte folositoare. I-au determinat să se deschidă și să se simtă mult mai confortabil atunci când vorbesc într-o limbă străină, engleza în acest caz.

Byadmin

After EVS – Life perspectives

13087232_1080912755280533_8509871278714497262_oApropiindu-se de finalul stagiilor SEV cei patru voluntari cu ajutorul mentorului lor au început să își facă planuri de viitor, să caute variante de urmat.

Sophie – odată ce se va întoarce în Franța va lucra pentru MRJC – o organizație neguvernamentală franceză care implementează proiecte în domeniul tineretului. Acolo se va ocupa de unul din proiectele lor, un schimb de tineri pentru care Curba de Cultură este partener.

Ania – își dorește să continue studiile dar totodată vrea să folosească toată această experiență acumulată. Până se va decide însă exact ce va face, își va lua o slujbă de vară în Italia, una din țările pe care le adoră.

Liina – are planuri de întoarcere în România, în luna iunie va lua parte la un Schimb de Tineri implementat în partea de nord a țării, în Poiana Negrii. Apoi va lucra o perioadă la un hostel în Brașov. Își dorește foarte mult să rămână în România, căci e o țară de care s-a îndrăgostit.

Franck –  va munci alături de Sophie în schimbul de tineri din luna august. Mai apoi speră să poată face și el parte din echipa MRJC și poate să își continue studiile.

Cam acestea sunt planurile celor patru voluntari cu o lună înainte de întoarcerea în țările natale.

Getting closer to the end of their EVS stages the fourth volunteers with their mentor’s help started to make some future plans, to look for options to follow. Let’s see one by one:

Sophie – once back in France she is going to work for MRJC – a french NGO in the youth sector. There she is going to take care of one of their projects, a Youth Exchange, for which Curba de Cultură is partner.

Ania – wants to finish her studies but as well she wishes to use all the skills gained. until she is sure of what she will do she got a summer job in Italy, a country that she loves.

Liina – has plans to return to Romania. In June she will participate in a Youth Exchange in the North part of Romania, Poiana Negrii. Afer that she will work for a while in a hostel in Brasov. She wishes to stay in Romania, because she fell in love with it.

Franck – is going to help Sohie with the Youth Exchange in August. After that he hope to become part of the MRJC team, and maybe to continue his studies.

For now, a month before departure these are their plans.

Byadmin

Youthpass, or what you get at the end of EVS

youthpassDeși e vorba de educație non-formală Comisia Europeană s-a gândit că totuși nu ar strica o formă de recunoaștere a celor învățate în cadrul unui proiect de mobilitate precum cele de tip EVS. Astfel s-a născut certificatul Youthpass, un certificat cu o valoare și o recunoaștere tot mai mare.

Even though is about non-formal education the European Commission decided that a form of recognition of the learning results in a mobility project, like the EVS ones could be more than welcomed. This is how the Youthpass certificate appeared and it gets a bigger and greater value year by year.

What exactly Youthpass is:

 • a confirmation of participation by the organisers of a specific activity;
 • a description of the activity;
 • an individualised description of the activities undertaken as well as the learning outcomes;
 • a tool which states the key competences achieved;
 • a way of improving visibility of learning in the Erasmus+ Programme;
 • an explanation of Erasmus+ Programme activities which can be understood by the people outside the youth

In short this is what Youthpass is and what it can give you at the end of a mobility. How you make it provide you with all these this is what you find out together with your mentor, in trainings, from your volunteers coordinator, project manager and from all the people involved in non-formal learning and Erasmus+ projects. What is certain is that it will prove its usefulness throughout your entire professional life.

Ce este mai exact Youthpass:

 • o confirmare din partea organizatorilor, a participării la o numită activitate;
 • o descriere a activității;
 • o descriere individuală a activităților efectuate și a rezultatelor învățării;
 • un instrument care certifică competențele acumulate;
 • o metodă de a îmbunătăți vizivilitatea învățării prin programul Erasmus+
 • o explicație a activităților Programului Erasmus+ care poate fi înțeleasă și de cei dinafara sectorului de tineret.

Pe scurt acesta e Youthpass și ceea ce îți aduce la final de mobilitate. Cum îl faci să îți dea toate acestea, asta afli împreună cu mentorul tău, în timpul unor cursuri, de la coordonatorul de voluntari, de la managerul de proiect, practic de la toți oamenii implicați în învățare non-formală și proiecte Erasmus+. ce e sigur, e că îți va dovedi utilitatea de-a lungul întregii tale vieți profesionale.