Monthly Archive July 2023

ByMaria Ballester

Portret de voluntar- María (Spania)

I’m María, from a small city in the south of Spain called Murcia. I have been living abroad for the last few years of my life, mainly in Athens and Lisbon. My passions are food, cooking, taking care of plants, photography and travelling. I studied Artistic Photography and I love documenting my daily life and the people I have around me, or that I meet along the way. I have travelled a lot around Europe, and a bit outside of it. My favorite region to travel would be the Balkans and my favorite country, to travel to is Turkey.

Regarding my passion for food and cooking, I have a family who are great cooks, so I have always loved to see them cooking and learning from them. Also, I love researching recipes from all over the world and try to replicate them. And of course while travelling, I always make sure to learn about the cuisine of the country I’m at, try everything and going to the local markets which for me is the best way to learn about a country’s cuisine. By far my favorite food to cook and eat is Paella.

Sunt María, dintr-un mic oraș din sudul Spaniei, Murcia. În ultimii ani am locuit în străinătate, în Atena și Lisabona. Pasiunile mele sunt mâncarea, plantele, fotografia și călătoritul. Am studiat fotografie artistică și îmi place să-mi documentez viața de zi cu zi și oamenii din jurul meu sau pe care îi întâlnesc. Am călătorit mult prin Europa, dar și puțin în afara ei. În plus, iubesc Balcanii și una dintre țările în care îmi place cel mai mult să călătoresc este Turcia.

În ceea ce privește pasiunea mea pentru mâncare și gătit, membrii familiei mele gătesc foarte bine, așa că întotdeauna mi-a plăcut să îi văd gătind și să învăț de la ei. De asemenea, îmi place să studiez rețete din toată lumea și să încerc să le reproduc. Și, bineînțeles, când călătoresc, mă asigur întotdeauna că învăț despre bucătăria țării în care mă aflu, încerc totul și merg în piețele locale, care pentru mine este cea mai bună modalitate de a învăța despre bucătăria unei țări. De departe, mâncarea mea preferată de gătit și mâncat este Paella.

That’s me on Açores, one of the most beautiful places in Europe.
Aceasta sunt eu, în Açores, unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa.

ByMaewen Cheval

Portret de voluntar- Maëwen (Franța)

Bună,

Mă numesc Maëwen și fac parte din proiectul “Bucătăria Comunitară” al Curbei de Cultură.

Sunt din Franța, originară din Bretania, în nord-vestul Franței.

Întotdeauna mi-am dorit să călătoresc, mai ales de când surorile mele au început să călătorească peste tot, încă de când eram copil mi-am dorit să mă alătur lor, acum că am terminat liceul pot.

Nu-mi pot imagina viața fără să călătoresc, vreau să merg peste tot și să văd totul. Dar, deocamdată, să ne concentrăm pe România.

Nu sunt voluntar de mult timp, dar până acum îmi place foarte mult, a fost exact ceea ce aveam nevoie în viața mea.

Am venit în România pentru că îmi place să călătoresc și mai ales să călătoresc pentru a descoperi noi culturi, în liceu am studiat literatură și cultură engleză, iar la sfârșitul liceului am călătorit o lună de zile prin Marea Britanie. Anul trecut am mers la facultate pentru a studia literatura și cultura rusă.

Am plecat de la universitate pentru că pentru mine învățarea unei limbi noi, a unei culturi noi nu se face într-o sală de clasă toată ziua, ci în țara pe care o studiezi, trebuie să fii pe deplin în cultură pentru a vedea cum este.

De asemenea, întotdeauna mi-a plăcut să învăț o limbă nouă, în copilărie am învățat bretonă (vechea limbă a Bretaniei), apoi am învățat engleza și germana, anul trecut am început să învăț rusa și acum să învăț româna = )

Hi,

My name is Maëwen and I am part of the “Community Kitchen” project of Curba de Cultură.

I am French, originally from Brittany in the North West of France.

I always wanted to travel, especially since my sisters started traveling everywhere, since I was a child I wanted to join them, now that I finished high school I can.

I can’t imagine my life without traveling, I want to go everywhere and see everything. But for now, let’s focus on Romania.

I haven’t volunteered for long but so far I love it, it was exactly what I needed in my life

I came to Romania because I like to travel and above all to travel to discover new cultures, in high school I studied English literature and culture and at the end of high school I spent a month traveling around the United Kingdom. Last year I went to university to study Russian literature and culture.

I left university because for me learning a new language, new culture is not in a classroom all day, but in the country you are studying, we have to be fully in the culture to see how it is.

I have also always loved learning a new language, I learned Breton in my childhood (an old language of Brittany) then I learned English and German, last year I started to learn Russian and now let’s learn Romanian = )

ByLucrezia Farano

Portret de voluntar- Lucrezia (Italia)

Bună! Sunt Lucrezia, o fată de 20 de ani din Vicenza, Italia.
În prezent studiez antropologie și am decis să iau o pauză de la studii pentru a experimenta ceea ce obișnuiesc să studiez în fiecare zi: să intru în contact cu o realitate diferită de a mea și să descopăr diversitatea care face ca o țară să fie unică.
În ultimii ani am participat la diverse proiecte de voluntariat, dar nu am avut niciodată ocazia să o fac în străinătate.
Așa că am decis să plec pentru această experiență de șase luni în România și să particip la proiectul „Bucătăria comunitară”.
Ca iubitoare a gătitului, am crezut că este proiectul potrivit pentru mine și pentru a afla mai multe despre tradiția culinară românească.
Aștept cu nerăbdare să împărtășesc momente cu localnicii și să învăț noi rețete. Cred că mâncarea poate aduce oameni împreună, în special de naționalități diferite și reflectă cu adevărat cultura oamenilor.
De asemenea, abia aștept să învăț limba română și să explorez cât mai mult această țară!

Hi! I am Lucrezia, a 20 years old girl from Vicenza, Italy.
I’m currently pursuing a degree in anthropology and I’ve decided to take a break from my studies just to experience what I’m used to studying every day: get in touch with a reality different from mine and discover all the diversities that make a country unique.
In the past few years I have taken part in various volunteering projects, but I have never had the opportunity to do it abroad.
So I decided to leave for this six months experience in Romania and to take part in the project “Community Kitchen”.
As a lover of cooking, I thought it was the right project for me and to learn more about the Romanian culinary tradition.
I look forward to sharing moments with local people and learning new recipes. I believe that food can bring people together, especially of different nationalities, and truly reflects the culture of people.
Also can’t wait to learn Romanian and explore this country as much as possible!

BySorin Berbecar

Lucrul cu tinerii detașat – Mobile Youthwork

[RO] La Curba de Cultură ne dorim să ajungem la cât mai mulți tineri din zonele rurale ale județului Prahova, să ne extindem dincolo de Izvoarele, Măneciu, Vălenii de Munte. Și deși centrele noastre de tineret (din Izvoarele și Măneciu) sunt deschise tuturor tinerilor, nu întotdeauna le este accesibil și ușor să ajungă la noi. Fie că nu au timp, fie că nu exista microbuz sau tren să îi aducă ori să îi ducă acasă seara, ori că nu își permit un bilet de tren sau autobuz de câteva ori pe săptămână.
Astfel, încă de când am deschis centrul de tineret de la Izvoarele, mulți dintre tineri ne-au spus să își doresc o Curba de Cultură la ei în sat. Și ne-am tot frământat cum să facem să ducem Curba la ei în sat. Ideea a venit în 2016, din păcate implementarea a fost posibilă doar în 2020 (unul din puținele lucruri pozitive aduse de pandemie). Am pus pe roate Tinemobilul în 2020, un Volkswagen Crafter ce obișnuia să care marfă a devenit centru de tineret mobil și cum nu e a lui Batman să fie Batmobilul, ci a tinerilor, e Tinemobilul.

Din 2020 si până în 2023 Tinemobilul a fost plimbat prin satele din zonă (Slon, Cerașu, Măgurele, Iazu, Bughea de Sus, Teișani, Olteni, Ștubeiu, Homorâciu, Cernești, Izvoarele, Măneciu și Cheia) cu ajutorul tinerilor implicați ca voluntari locali, și cu a voluntarilor internaționali veniți din țări precum Franța, Spania, Portugalia, Cehia, Polonia, Malta, Italia, Bulgaria, Georgia, Estonia, Turcia și care au organizat activități sportive, competiții de PlayStation, proiecții de film, activități artistice, discuții și dezbateri chiar mici ateliere de gătit.

Însă nu ne-am oprit aici cu internaționalizarea Tinemobilului și pe lângă vizite în Bulgaria pentru un schimb de tineri și în Germania la Festivalul Centrelor de Tineret Mobile (da, există și un astfel de festival, la prima ediție ce-i drept) am decis să colaborăm cu partenerii noștri din Letonia pentru un proiect de extindere a activităților de tineret și să învățam unii de la alții. Astfel că în 2023 și puțin din 2024 punem în aplicare proiectul ”Be Mobile” un proiect ce aduce impreună 4 organizații implicate și interesate de lucrul cu tinerii detașat/ mobil, și anume Centrul de Tineret BAZE și Centrul de Tineret Sigulda ambele din Letonia și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă și Curba de Cultură, ambele din România.

Astfel, am planificat vizite reciproce în cele două țări pentru a înțelege modul de lucru și contextul cultural și socio-politic în care activează fiecare organizație, vom crea o serie de activități de implementat cu tinerii dar și materiale de lucru, precum și o serie de întâlniri online și ateliere pentru a de îmbunătăți modul de lucru cu tinerii în zone îndepărtate, acolo unde aceștia nu au acces la un centru de tineret zilnic.

Țineți aproape, că vom prezenta mai multe din cadrul proiectului pe paginile noastre de social media și aici pe site, căci ne dorim ca și alte organizații să preia acest model și să îl adapteze și utilizeze în comunitățile lor. Toți tinerii merită să fie sprijiniți și să aibă oportunități de dezvoltare personală.

[EN] At Curba de Cultura we want to reach as many young people as possible from the rural areas of Prahova county, to expand beyond Izvoarele, Măneciu, Vălenii de Munte. And although our youth centres (in Izvoarele and Măneciu) are open to all young people, it is not always accessible and easy for them to reach us. Either they don’t have time, or there is no minibus or train to bring them or take them home in the evening, or they can’t afford a train or bus ticket a few times a week.
So, ever since we opened the youth centre in Izvoarele, many of the young people have told us that they want a Curba de Cultură in their village. And we’ve been thinking about how to get the Curba to their village. The idea came in 2016, unfortunately the implementation was only possible in 2020 (one of the few positive things brought by the pandemic). We got Tinemobilul rolling in 2020, a Volkswagen Crafter that used to carry cargo became a mobile youth center and since it’s not Batman’s to be the Batmobile, it’s the youth’s, it’s the Tinemobile (tineret = youth).

From 2020 to 2023 the Tinemobilul was driven through the villages of the area (Slon, Cerașu, Măgurele, Iazu, Bughea de Sus, Teișani, Olteni, Ștubeiu, Homorâciu, Cernești, Izvoarele, Măneciu and Cheia) with the help of young people involved as local volunteers, and international volunteers from countries such as France, Spain, Portugal, Czech Republic, Poland, Malta, Italy, Bulgaria, Georgia, Estonia, Turkey, who organised sports activities, PlayStation competitions, film screenings, artistic activities, discussions and debates, and even small cooking workshops.

But we didn’t stop there with the internationalisation of Tinemobilul and besides visiting Bulgaria for a youth exchnage and Germany for the Mobile Youth Centre Festival (yes, there is such a festival, in its first edition) we decided to work with our partners in Latvia on a project to expand youth activities and learn from each other. So in 2023 and a little in 2024 we will implement the project “Be Mobile” a project that brings together 4 organizations involved and interested in working with posted/mobile youth, namely BAZE Youth Centre and Sigulda Youth Centre both from Latvia and Centre for Sustainable Community Development and Curba de Cultură, both from Romania.

Thus, we have planned reciprocal visits to the two countries to understand the way of working and the cultural and socio-political context in which each organisation operates, we will create a series of activities to implement with young people as well as working materials and a series of online meetings and workshops to improve the way of working with young people in remote areas where they do not have access to a youth centre on a daily basis.

Stay tuned, as we will be featuring more from the project on our social media pages and here on the website, as we want other organisations to take up this model and adapt and use it in their communities. All young people deserve support and opportunities for personal development.

===

Proiectul ”Be Mobile” (2022-1-LV02-KA210-YOU-000084078) este un proiect cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene și are ca scop îmbunătățirea modului de lucru cu tinerii și popularizarea lucrului cu tinerii detașat.