Monthly Archive July 2015

Byadmin

Cinema night! – Seară de Film!

p1000323Part of the work of our volunteers is to organize outdoor cinema nights. Yes, they have to choose a setting (everytime a different one, preferably), choose a film, organize the logistics and promote the event. You may wonder why organizing a cinema night? Because the closest cinema is in Ploiești at over 50km away and usually at the time when the film finishes, there is no bus or train to return, so for many people this might be an impediment. In addition this kind of cinema is also a way of meeting people and socializing.

p1000324O parte din ceea ce au de făcut voluntarii noștri este și organizarea de seri de cinema în aer liber. Pentru asta ei trebuie să aleagă locul (de preferință altul de fiecare dată), filmul, să aibă grijă de detaliile logistice și să promoveze evenimentul. V-ați putea întreba de ce să organizezi o seară de film. Deoarece cel mai apropiat cinematograf este în Ploiești, oraș care e la mai mult de 50 km distanță, iar la ora la care cele mai multe filme termină de rulat nu prea mai există mijloc de transport pentru întoarcere. Pe lângă asta acest tip de cinema în aer liber este și o ocazie bună pentru oameni să se întâlnească și să socializeze.

p1000370And to see how things went for our first two cinema nights here you have pictures as proofs. The first two pictures are from Schiulești – the village where our volunteers live and the number of spectators was around 50. The last picture is from the school yard in Izvoarele and more people than expected showed up. How many more? 130!

Și ca să vedeți cum a mers la primele două serie de film am adăugat și câteva poze. primele două poze sunt din Schiulești – satul unde locuiesc voluntarii noștri, iar numărul spectatorilor a fost de aprox 50. Ultima poză este de pe terenul de sport al Școlii din Izvoarele, iar acolo au fost prezenți mai mulți oameni decât s-ar fi așteptat cineva. Cât de mulți? 130!

Byadmin

Enjoying Romania

IMG_20150705_132040Catching some free days our EVS volunteers traveled around a bit and they discovered the culture and the traditions, the landscapes and the beautiful cities. So this post will be mostly made of pictures and less of words.

Folosind câteva din zilele libere voluntarii SEV au călătorit prin împrejurimi pentru a descoperi cultura și tradițiile, peisajele și frumoasele orașe. În majoritate acest post va fi alcătuit din poze și prea puțin din text.IMG_20150709_092502

IMG_20150705_162101  IMG_20150709_134506 p1030343

Byadmin

Welcome to Romania

11717539_299341676856794_2766167606009247033_oPentru a fi mai ușor comunității și pentru a-i face pe musafirii noștri să se simtă primiți și acceptați am organizat o seară de activități în parcul din satul Schiulești. Voluntarii locali și voluntarii SEV au transformat pentru o seară parcul din capătul satului Schiulești într-o zonă plină de distracție, veselie și voie bună. Pozele o dovedesc.FB_IMG_1438533816258

To make it easier for the community and to make our guests feel accepted and welcomed we organized an evening of activities in Schiulești’s park. Local volunteers together with EVS ones turned the park for an evening into a place full of fun, joy and good mood. Pictures can prove it.

11163938_299342490190046_2305626993285697361_oDupă un astfel de început și cu atât de multă energie nu se poate să nu apară rezultate minunate. Stați aproape pentru noutăți 😉

After such a beginning and such a welcoming day it will be impossible to not have great results. Stay tunned for news 😉
FB_IMG_1438533903915

Byadmin

Unu plus patru – One plus four

IMG_20150704_050401After two months in which Sophie was alone, discovering the community and playing games, doing animation and encouraging young people to use their knowledge of French and English, reinforcements have arrived. In the beginning of July four more youngsters joined her in the adventure of an EVS. So here they are: Liina, Franck, Hanna and Kristijan coming from Estonia, France, Germany and Macedonia.

După două luni în care Sophie a fost singură, descoperind comunitatea, jucând jocuri, făcând animație socio-educativă și încurajând tinerii să îți folosească cunoștințele de engleză și franceză, au sosit ajutoarele. În primele zile ale lui iulie patru tineri i s-au alăturat în aventura unui SEV. Ei sunt: Liina, Franck, Hanna și Kristijan și vin din Estonia, Franța, Germania și Macedonia.

One of the objectives of having them here is to determine the community to become foreigner-friendly and moreover to show them the opportunities EU offers to its citizens. Beside these, Curba de Cultură wants to set a tradition in having foreigners in the community of Izvoarele. Will it work? The next ten months will be crucial for that.

Unul dintre obiectivele aducerii tinerilor străini aici este determinarea comunității să devină prietenoasă cu străinii și mai mult să le arate oportunitățile pe care UE le oferă cetățenilor săi. Pe lângă astea Curba de Cultură vrea să pornească o tradiție prin găzduirea străinilor în comunitatea izvorană. Va funcționa oare? următoarele zece luni vor fi cruciale pentru aflarea răspunsului.