Monthly Archive June 2015

Byadmin

Waiting for time to pass – for things to happen

p1010864 Summer is here and things move slower than usual, days are longer and hotter and lazier. At Curba de Cultură things still have to move though. What kind of things? Well, activities with children in schools, planning and scheduling summer activities, organizing cinema nights and last but not least preparing the house for the new group of volunteers coming in beginning of July. Yes, from July four other volunteers will join Curba de Cultură’s team to bring energy, cultures and experiences. Are you excited?

p1010998Vara e aici deja și lucrurile par a se mișca mai încet decât de obicei, zilele au devenit mai lungi, mai calde și mai leneșe parcă. Totuși la Curba de Cultură lucrurile trebuie să se miște. Ce fel de lucruri? Ei bine activități în școlile din comună, planificări pentru activități de vară, organizare de cinema în aer liber și ultimul dar nu cel mai lipsit de importanță lucru pregătirea casei pentru noi voluntari. Da-da, la începutul lui iulie patru alți voluntari se vor alătura echipei Curba de Cultură cu forțe proaspete, noutăți culturale și experiențe. Pare interesant?

 

Byadmin

On-Arrival Training

4e4e581b4880cServiciul European de Voluntariat are mai multe ramuri pe care acționează. Una dintre cele mai importante este cea de învățare. Da, ați înțeles bine, nu doar în școală înveți, ci înveți tot timpul prin orice faci. În cadrul SEV înveți în cel puțin două moduri:

1. experimentând un stil de viață diferit într-o țară diferită și trăind independent.

2. luând parte la o serie de traininguri de educație non-formală care fac parte din Ciclul de Învățare SEV. Și acesta curprinde un Pre-departure Training, un On-Arrival Training, un Mid-Term Evaluation (pentru stagiile mai lungi de 6 luni) și un Post-EVS Meeting la întoarcerea în țară.

Acum vă voi explica pe scurt în ce constă un On-Arrival Training: principalul obiectiv al trainingului este să familiarizeze voluntarii cu țara gazdă, să îi pregătească pentru experiența SEV. OAT ajută voluntarii să facă față provocărilor culturale și de ordin personal. De asemenea îi ajută să se cunoască mai bine și să stabilească legături. Voluntarii primesc și îndrumare pentru a preveni crize și conflicte. Lungimea unui astfel de training este în medie de 5 zile și se desfășoară la începutul stagiului. În România ele sunt organizate de cele mai multe ori într-una din faimoasele stațiuni montane de pe Valea Prahovei.

European Voluntary Service has more ways in works. One of the main ones is the learning dimension. Yeah, you understood well, you don’t learn just in school, you learn no matter what you do. and during EVS you learn in at least two ways:

1. by experimenting a different life style în a different country and living independently.

2. taking part in  series of nonformal educational trainings which are part of the Learning Cycle of EVS. This cycle consists of Pre-departure Training, On-Arrival Training, a Mid-Term Evaluation (for stages longer than 6 months) and a Post-EVS Meeting after retunring to the home country.

Now I’ll shortly explain what On-Arrival Training is: the main objective of the on-arrival training is to introduce the volunteers to the host country, preparing them for the service period and the EVS experience. On-arrival training helps the volunteers adapt to cultural and personal challenges. It allows volunteers to get to know each other and to build a network. Volunteers should also receive guidance on conflict prevention and crisis management. The length of such a training is in average 5 days and it is hold in the beginning of the stage. In Romania they are organized most of the times in one of the famous ski resorts from Prahova Valley.

This is all for now, but we’ll keep you updated.

 

Byadmin

Discovering…

p1010886A month passed since Sophie joined the team of Curba de Cultură. In this time she started to discover the surroundings and the people, she had trips, walks and she got invited to festivities. Also the locals had to go through the same process, of getting used to see foreigners, to meet her on the streets and in the schools where she started to go, to do activities with pupils and to show them the usage of learning a foreign language.

imag0289A trecut aproape o lună de când Sophie s-a alăturat echipei Curba de Cultură. În acest timp a explorat împrejurimile și s-a întâlnit cu diverși oameni, a făcut plimbări în natură și a fost invitată la diferite evenimente. În același timp și localnicii au trebuit să treacă prin același proces de adaptare, să se obișnuiască să vadă străini, să o întâlnească pe Sophie pe stradă sau în școlile unde a început să facă activități cu copiii.

11269789_10153384403384260_693373807003945822_n Also Sophie met Anamaria, the mentor who is going to help her get the best from the learning experience of this EVS.

Sophie a întâlnit-o și pe Anamaria, cea care îi va fi mentor pe durata stagiului și care o va ajuta să învețe cât mai mult pe durata acestui stagiu SEV.