Category Archive News

Byadmin

Portret de voluntar – Gonzalo (Spania)

Salut! 👋🏻

Numele meu este Gonzalo, și am sosit recent din Spania 🇪🇸, țara mea de origine. Provin din Pamplona, Navarra, situată în nordul Spaniei, în apropierea Munților Pirinei ⛰️🏔️⛰️. Explorarea lumii și călătoriile sunt printre pasiunile mele 🌍. Mă bucur de o varietate de activități precum jocuri atât în interior, cât și în aer liber 🧭, lucrul manual sau jocul de badminton 🏸! Animalele și lumea naturală ocupă un loc special în inima mea, motivându-mă să protejez și să conserv planeta noastră, cu natura ei prețioasă 🐘🌳. Știința mă fascinează de asemenea, fiecare experiment reprezentând o oportunitate de descoperire și uimire ⚗️🧪.

Ca un aventurier pasionat ☀️, sunt încântat să pornesc într-o călătorie de imersiune culturală și explorare, cu România și încântătorul județ Prahova capturându-mi curiozitatea. Sunt încântat să fiu aici și nerăbdător să vă cunosc pe fiecare în parte! Haideți cu mine în această călătorie captivantă de explorare și creștere! 😀

Hello! 👋🏻

My name is Gonzalo, and I have recently arrived from Spain 🇪🇸, my home country. I hail from Pamplona, Navarra, located in the North of Spain near the Pyrenees Mountains ⛰️🏔️⛰️. Exploring the world and travelling are among my passions 🌍. I enjoy a variety of activities such as indoor and outdoor games 🧭, crafts, or playing badminton 🏸! Animals and the natural world hold a special place in me, motivating me to protect and preserve our planet’s precious nature 🐘🌳. Science fascinates me as well, as every experiment presents an opportunity for discovery and marvel ⚗️🧪.

As an avid adventurer ☀️, I’m thrilled to embark on a journey of cultural immersion and exploration, with Romania 🇹🇩 and the enchanting Prahova County capturing my curiosity. I’m excited to be here and eager to meet each and every one of you! Join me on this exciting journey of exploration and growth! 😀

Byadmin

Portret de voluntar – Jenny (Germania)

Bună, eu sunt Jenny. Mă bucur să te cunosc!
Am 18 ani, vin din Germania și m-am alăturat Curbei de Cultură ca parte a Corpului European de Solidaritate în aprilie. Proiectul BYSC a fost o șansă excelentă pentru mine de a ieși din zona mea de confort pentru perioada dintre absolvirea liceului și începerea Universității în toamnă.

În ultimii cinci ani am lucrat într-un circ de tineret din orașul meu natal, înainte de a decide să plec în străinătate și să cunosc o altă țară. Îmi place să lucrez cu tinerii într-un mediu intercultural și îmi place să învăț lucruri noi, precum și să îi învăț pe alții. Printre hobby-urile mele se numără practic tot ceea ce este creativ: scris, artizanat, muzică sau dans.

Cu toate acestea, sunt întotdeauna deschisă să încerc lucruri noi! Pasiunea mea specială este acrobația, pe care o practic de când aveam nouă ani.
Sper să mă simt foarte bine în România și să fiu de ajutor pentru tânăra comunitate locală de aici. Aștept cu nerăbdare să vă întâlnesc la Centrele de Tineret!

Hi, I’m Jenny. Nice to meet you!
I am 18 years old, come from Germany and I joined Curba de Cultura as part of the European Solidarity Corps in April. The BYSC-project was a great chance for me to move out of my comfort zone for the time between graduating school and starting University in autumn.

For the last five years I worked in a youth circus in my hometown before deciding to go abroad and to get to know another country. I like working with young people in an intercultural environment and I enjoy learning new things as well as teaching others. My hobbies include practically anything creative: writing, crafting, making music or dance.

However, I am always open to try out new things though! My special passion is acrobatics which I have been doing since I was nine years old.
I hope to have a great time in Romania and to be helpful to the young local community here. I’m looking forward to meeting you in the Youth Centre!

Byadmin

Asigurând îngrijirea de sine: Cum pot profesioniștii care lucrează cu tinerii să se protejeze în timpul susținerii tinerilor cu probleme de sănătate mentală

Pe parcursul proiectului Supporter, multe informații și chei utile au fost oferite pentru a construi un set de competențe pentru lucrătorii de tineret care lucrează cu tinerii care se confruntă cu probleme de sănătate mintală. Dar cum să fii sigur că ești protejat de aceste situații dificile?

În calitate de profesioniști care lucrează cu tineri, suntem pasionați să îi sprijinim și să îi împuternicim, în special pe cei care se confruntă cu provocări legate de sănătatea mentală. Cu toate acestea, în dedicarea noastră de a-i ajuta pe alții, este esențial să nu uităm de propriul nostru bine-înțeles. Lucrul cu tineri care navighează probleme de sănătate mintală poate fi solicitant și epuizant emoțional. Pentru a ne asigura că putem continua să oferim sprijin eficient, este crucial pentru profesioniștii care lucrează cu tineri să prioritizeze îngrijirea de sine. 

Iată câteva strategii pentru a ne ajuta să ne protejăm în timpul lucrului cu tineri care se confruntă cu probleme de sănătate mentală:

 1. Stabilește Limite: Setează limite clare între viața ta personală și profesională. Este important să ai momente desemnate pentru muncă și timp pentru relaxare și activități personale. Evită să te angajezi prea mult și învață să spui nu atunci când este necesar.
 2. Caută Supervizare și Suport: Sesiunile regulate de supervizare cu un supervizor sau mentor pot oferi un spațiu sigur pentru a debifa și a procesa situațiile dificile. Nu ezita să ceri suport de la colegi, prieteni sau rețele profesionale atunci când este necesar.
 3. Practică Ascultarea Activă: Atunci când lucrezi cu tineri, practică ascultarea activă fără a prelua povara emoțională. Validează sentimentele și experiențele lor, dar amintește-ți că ești acolo pentru a-i sprijini și ghida, nu pentru a rezolva toate problemele lor.
 4. Menține Limite Profesionale: În timp ce este esențial să construiești încredere și raport cu tinerii, este la fel de important să menții limite profesionale. Evită să te implici prea mult personal în viețile lor sau să dezvălui informații personale care ar putea compromite relația ta profesională.
 5. Educă-te: Educă-te în mod continuu despre problemele de sănătate mintală și strategiile eficiente de sprijin. Participă la sesiuni de instruire, workshop-uri și conferințe pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele și abilitățile în lucrul cu tineri care se confruntă cu provocări de sănătate mintală.
 6. Practică Reflecția de Sine: Petrece timp pentru a reflecta asupra propriilor tale emoții, reacții și declanșatoare atunci când lucrezi cu tineri. Autoconștientizarea este cheia pentru identificarea semnelor de epuizare sau oboseală de compasiune și pentru a lua măsuri proactive pentru a le aborda.
 7. Participă în Activități de Îngrijire de Sine: Prioritizează activitățile care promovează bunăstarea fizică, emoțională și mentală. Fie că este vorba de exerciții, meditație, petrecerea timpului în natură sau practicarea hobby-urilor, găsește activități care te încarcă și te rejuvenează.
 8. Stabilește Așteptări Realiste: Recunoaște că nu poți rezolva totul sau fi totul pentru toată lumea. Stabilește-ți așteptări realiste pentru tine și recunoaște că progresul necesită timp. Sărbătorește victoriile mici și concentrează-te pe impactul pozitiv pe care îl faci, în loc să te concentrezi asupra a ceea ce nu ai putut realiza.

Prin prioritizarea îngrijirii de sine, stabilirea de limite, căutarea suportului și educarea continuă, profesioniștii care lucrează cu tineri pot să ofere sprijin eficient tinerilor care se confruntă cu probleme de sănătate mentală, în timp ce își protejează propria lor bunăstare. Amintește-ți, îngrijirea de sine ne permite să slujim mai bine pe alții și să facem o diferență pozitivă în viețile tinerilor.

Ensuring Self-Care: How youth workers can protect themselves when supporting young people facing mental health issues

In the progress of the project Supporter, many useful information and keys are building a set of competence for youth workers working with young people facing mental health issues. But how to be sure to be protected from those difficult situations? 

As youth workers, we are passionate about supporting and empowering young people, especially those facing mental health challenges. However, in our dedication to helping others, it’s essential not to overlook our own well-being. Working with youth who are navigating mental health issues can be emotionally demanding and draining. To ensure we can continue to provide effective support, it’s crucial for youth workers to prioritize self-care. 

Here are some strategies to help protect ourselves while working with young people facing mental health issues:

 1. Establish Boundaries: Set clear boundaries between your personal and professional life. It’s important to have designated times for work and time for relaxation and personal activities. Avoid overcommitting yourself and learn to say no when necessary.
 2. Seek Supervision and Support: Regular supervision sessions with a supervisor or mentor can provide a safe space to debrief and process challenging situations. Don’t hesitate to reach out for support from colleagues, friends, or professional networks when needed.
 3. Practice Active Listening: When working with young people, practice active listening without taking on their emotional burden. Validate their feelings and experiences, but remind yourself that you are there to support and guide them, not to solve all their problems.
 4. Maintain Professional Boundaries: While it’s essential to build trust and rapport with young people, it’s equally important to maintain professional boundaries. Avoid getting too personally involved in their lives or disclosing personal information that could compromise your professional relationship.
 5. Educate Yourself: Continuously educate yourself about mental health issues and effective support strategies. Attend training sessions, workshops, and conferences to enhance your knowledge and skills in working with young people facing mental health challenges.
 6. Practice Self-Reflection: Take time to reflect on your own emotions, reactions, and triggers when working with young people. Self-awareness is key to identifying signs of burnout or compassion fatigue and taking proactive steps to address them.
 7. Engage in Self-Care Activities: Prioritize activities that promote physical, emotional, and mental well-being. Whether it’s exercise, meditation, spending time in nature, or pursuing hobbies, find activities that recharge and rejuvenate you.
 8. Set Realistic Expectations: Recognize that you can’t fix everything or be everything to everyone. Set realistic expectations for yourself and acknowledge that progress takes time. Celebrate small victories and focus on the positive impact you’re making, rather than dwelling on what you couldn’t accomplish.

By prioritizing self-care, setting boundaries, seeking support, and continuously educating ourselves, youth workers can effectively support young people facing mental health issues while safeguarding their own well-being. Remember, taking care of ourselves enables us to better serve others and make a positive difference in the lives of young people.

Byadmin

Portret de voluntar – Jeanne (Franța)

Bună tuturor, sunt Jeanne, am 22 de ani și sunt din Franța. Am decis să plec 6 luni în România, în cadrul programului Corpului European de Solidaritate.
Am obținut o diplomă în management în domeniul științelor sociale. Iar aceast serviciu de voluntariat reprezintă o pauză între studiile mele. Vreau să descopăr o nouă țară, să fac schimb de experiență cu alte naționalități și să mă fac utilă comunității europene.
Văd această misiune ca pe o oportunitate de a-mi aprofunda abilitățile de management de proiect, pentru că este drumul meu profesional.
Sunt o persoană entuziastă, altruistă și plină de idei noi.

Hi everyone, I’m Jeanne, I’m 22 years old and I’m from France. I decided to go 6 months to Romania, with the European Solidarity Corps program.
I obtained a degree in social science management. And this mission represents a break between my studies. I want to discover a new country, exchange with other nationalities and make myself useful to the European community.
I see this mission as an opportunity to deepen my project management skills, because it is my professional project.
I am an enthusiastic, altruistic person full of new ideas.

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Diana (Germania)

Bună! Sunt Diana, am 19 ani și vin din Germania.
Sunt aici la Curba de Cultură prin intermediul Corpului European de Solidaritate pentru a ajuta la dezvoltarea durabilă a turismului sustenabil pentru tineri. Abia aștept să descopăr toate obiectivele turistice pe care le oferă Teișaniul și apoi să le fac accesibile pentru voi.


Sunt intrigată să vizitez România din două motive: În primul rând, este o țară despre care eu ca și
cetățean european știu uimitor de puține lucruri. Și asta se va schimba acum!


În al doilea rând, mă interesează foarte mult geografia acestei țări. Aveți de toate: malul mării și
lanțuri muntoase înalte. Aștept cu nerăbdare, în special, să explorez dealurile și munții din jurul Teișaniului.


Personal, îmi plac foarte mult drumețiile, muzica de orice fel, fotografia și, bineînțeles, discuțiile.
Pentru ultimul punct, evident că va fi important să învăț limba română, atunci pot avea și o
discuție cu voi, atunci când veți veni la Curba.

Hey! I’m Diana, 19, and come from Germany.


I am here at Curba de cultura via the European Solidarity Corps to help develop sustainable
tourism for young people. I am looking forward to discovering all the sights Teisani offers
and then to make them accessible for you.


Romania has intrigued me to visit mostly because of two reasons: Firstly, it is a country, I, as
a European citizen, know astonishingly few things about. And that will now change!

Secondly, I am very interested in the geography of this country. You have it all: sea side and
high mountain ranges. I am especially looking forward to exploring the hills and mountains
around Teișani.

Personally, I am very fond of hiking, music of any kind, photography and of course talking.
For the last point it obviously will be important that I learn Romanian, then I can also have a
chat with you, when you come to Curba.

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Mélanie (Franța)

Buna ziua !
Numele meu este Mélanie. Am 27 de ani. Sunt din Franța. Am origini belgiene și catalane. Locuiesc în regiunea pariziană (Île-de-France), mai precis în orașul Houilles, la zece minute cu trenul de cartierul de afaceri La Défense. Cu toate acestea, îmi place foarte mult să mă mut. De aceea, am locuit în Clermont-Ferrand, în regiunea Auvergne din centrul Franței, renumită pentru vulcanii săi și pentru compania Michelin. De asemenea, am locuit în Saguenay, în Canada, un oraș celebru pentru fiordul său. După bacalaureat, am studiat pentru a deveni asistent social, apoi management teritorial și dezvoltare locală.

Pentru a-mi descrie personalitatea în câteva rânduri, aș spune că sunt o femeie pașnică, drăguță, deschisă la minte, care încearcă să fie atentă la ceilalți. Îmi place să călătoresc, să învăț și să descopăr noi culturi. De asemenea, iubesc animalele și petrecerea timpului în natură. Sunt interesată de toate subiectele, de la actualitate până la științele umaniste și sociale (istorie, geografie, psihologie, sociologie, filosofie etc.). În plus, sunt și foarte simpatizantă față de multe cauze, în special față de cauze legate de tineret, sociale, de mediu și de animale. Vreau să mă implic în domeniul accesului la drepturi, al educației, al culturii și al protecției naturii.

De asemenea, îmi place să ies în oraș și să fac activități culturale, cum ar fi cititul, vizionarea de filme și seriale, vizitarea muzeelor și ascultarea de muzică. Artiștii mei preferați sunt Avril Lavigne, Green Day, Paramore, Pink, The Weeknd, Shakira, Rihanna, Eminem, Abba și Queen. De asemenea, practic din ce în ce mai mult sport. Îmi place să merg la sală, să mă plimb, să fac badminton, să alerg și să merg cu bicicleta.

Astfel, îmi pun bagajele la Izvoarele pentru șase luni, din 20 februarie 2024 până în 30 august 2024. Particip ca voluntar la proiectul “Sustainable Tourism for Young People”, prin Corpul European de Solidaritate. Scopul acestui proiect este de a vă înțelege cultura și de a vă pune în valoare teritoriul, implicând în același timp cetățenii.

Aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați primit la Curba de Cultură și pentru toate momentele pe care le vom petrece împreună în viitor ! Abia aștept să descopăr România !

Multumesc !

Buna ziua !

My name is Mélanie. I am 27 years old. I am French. I have Belgian and Catalan origins. I live in the Paris region (Île-de-France), more specifically in the town of Houilles, ten minutes by train from the La Défense business district. However, I really enjoy moving house. That is why I used to live in Clermont-Ferrand in the Auvergne region of central France, famous for its volcanoes and the Michelin company. I also lived in Saguenay in Canada, a famous town for its fjord. After my baccalaureate, I studied to become a social worker, and then territorial management and local development.

To describe my personality in a few lines, I would say that I am a nice, peaceful woman, open-minded who is trying to be attentive to others. I love travelling, learning and discovering new cultures. I also love animals and spending time in nature. I am interested in all subjects, from current affairs to the humanities and social sciences (history, geography, psychology, sociology, philosophy, etc.). Furthermore, I am also very sympathetic with to many causes, particularly youth, social, environmental and animal causes. I want to get involved in access to rights, education, culture and the protection of nature.

I also enjoy going out and doing cultural activities such as reading, watching films and TV series, visiting museums and listening to music. My favourite artists are Avril Lavigne, Green Day, Paramore, Pink, The Weeknd, Shakira, Rihanna, Eminem, Abba and Queen. I am also practicing more and more sport. I like going to the gym, walking, badminton, running and cycling.

Thus, I am putting down my bags in Izvoarele for six months from 20 February 2024 to 30 August 2024. I am taking part as a volunteer in the “Sustainable Tourism for Young People” project as part of an European solidarity corps. The aim of this project is to understand your culture and to highlight your territory, while involving citizens.

I would like to thank you for welcoming me to Curba de Cultura and for all the moments we will be spending together in the future ! I am really looking forward to discovering Romania !

Multumesc !

Byadmin

Portret de voluntar – Jonas (Germania)

Bună ziua, numele meu este Jonas. Sunt din Germania și am 25 de ani. Am terminat de curând studiile de licență în jurnalism în tehnologie și relații publice în Nürnberg și acum profit de șansa de a cunoaște culturi diferite și, de asemenea, îmi iau timp să mă gândesc la ce voi face în continuare. Pe lângă multiplele locuri de muncă ca student care lucrează, am lucrat, de exemplu, în biroul local pentru tineret din zona din care vin sau am făcut parte din grupul de cercetași.

Mă motivează cu adevărat interesul pentru oameni diferiți, pentru ceea ce au de înfruntat și pentru stilul lor de viață. În cadrul studiilor mele, comunicarea a jucat un rol foarte important, așa cum o face și în societate. Multe dintre problemele pe care le avem în lumea modernă ar putea fi rezolvate ascultându-ne cu adevărat unii pe alții, practicând empatia și mindfulness. Și ar trebui să începem de la o vârstă fragedă. Ar fi o plăcere să împărtășesc cu voi aceste valori!

Hello, my name is Jonas. I’m from Germany and 25 years old. l recently finished my bachelor studies of technology journalism and public relations in Nuremberg and I’m now taking my chance to get to know different cultures and also taking my time to think what to do next. Besides multiple jobs as a working student I’ve worked e.g. in the local youth office in my valley or have been a part of the scouts.

I’m really driven by the interest for different people, what they have to deal with and how they live. In my studies, communication played a huge role and it also does in society. Many problems we have in the modern world could be solved by truly listening to each other, practicing empathy and mindfulness. And we should start in a young age. It would be a pleasure to share this values!

BySorin Berbecar

Lucrul cu tinerii înafara centrului de tineret

[RO] Lucrători de tineret din patru organizații din Letonia și România au luat parte la proiectul “Be Mobile!” și au desfășurat activități de lucru cu tinerii în comunitățile lor locale timp de patru luni, cu scopul de a utiliza metodele existente și de a testa noi metode de lucru cu tinerii, create în urma analizei nevoilor tinerilor și învățate în cadrul unui curs online. Cele patru organizații au lucrat în perioada iunie-noiembrie pentru a ajunge la tineri și a-i sprijini. Acum, că ne apropiem de finalul proiectului, iată câteva rezultate de la fiecare dintre organizații:

“Mērķis” – Centrul de Inovare pentru Tineret și Centrul de Inițiativă aparținând administrației din Sigulda a implementat o serie de activități mobile de lucru cu tinerii în satele din districtul Sigulda (More, Inčukalns, Gauja, Jūdaži, Inciems, Ragana, Mālpils, Sunīši, Allaži și Lēdurga). În total, au avut loc 34 de activități, totalizând 145 de ore. Scopul principal a fost acela de a cunoaște tinerii care locuiesc în districtul Sigulda, de a afla dorințele, nevoile și posibilitățile lor prin implementarea diferitelor activități.

“Curba de Cultură” din județul Prahova, România, a desfășurat activități mobile de lucru cu tinerii pe toată durata verii, Tinemobilul – centrul de tineret mobil fiind anul acesta mai mult pe drumuri, vizitând mai multe sate decât până acum, aducând proiecții de filme, jocuri, competiții sportive, ateliere de lucru și, bineînțeles, provocări pentru toți cei implicați, fie ei lucrători de tineret sau voluntari, care au pregătit activități noi și interesante la fiecare întâlnire cu tinerii din fiecare sat vizitat.

”Centrul pentru Comunitară Durabilă”, tot din România, a organizat activități în curtea școlilor, pentru că acolo tind să se adune tinerii din satele lor. Atunci când vremea nu permitea acest lucru, ei foloseau spații închise, cum ar fi școala sau un pub local. Ideea era să meargă acolo unde se aflau tinerii pentru a-i întâlni și a lucra împreună.

În perioada iunie-septembrie, în districtul Gulbene, centrul de tineret “Bāze” a avut un lucrător de tineret dedicat activităților mobile de lucru cu tinerii și, împreună cu alți angajați “Bāze” și tineri, a vizitat toate parohiile în care nu există centre de tineret, dar în care trăiesc tineri. De-a lungul timpului, am constatat că cel mai mare răspuns al tinerilor este în satul Druviena, în perioada de vară, iar în satul Tirza – în perioada școlară. Cele mai populare activități în cadrul muncii mobile sunt legate de mișcarea activă și de sport, în timp ce jocurile de cărți și de societate nu sunt atât de atractive.

[EN] Youth workers from four organizations in Latvia and Romania took part in the project “Be Mobile!” and carried out mobile youth work in their local communities for four months, with the aim of using existing methods and testing new mobile youth work methods created after analysing the needs of young people and gathered in an online training. The four organizations worked between July and November to reach to young people and support them. Now that we are getting closer to the end of the project here are some results from each of the organisations:

“Mērķis” – Youth Innovation Center and Initiative Center belonging to Sigulda administration implemented a series mobile youthwork activities in Sigulda district villages (More, Inčukalns, Gauja, Jūdaži, Inciems, Ragana, Mālpils, Sunīši, Allaži and Lēdurga). In total there were 34 activities, totalling 145 hours. The main goal was to get to know the young people living in Sigulda district, to find out their wishes, needs and possibilities through the implementation of various activities.

“Curba de Cultură” in Prahova County, Romania, ran mobile youth work activities for all summer and Tinemobilul, the mobile youth centre being this year more on the road, visiting more villages than before, bringing film projections, games, sports competitions, workshops and, of course, challenges for all the people involved, be it youth workers or volunteers, who prepared new and exciting activities at every meeting with youth in every village visited.

“Centre for Sustainable Community Development” also from Romania organized activities in the school yards, because that’s where young people tend to hang out in their villages. When the weather did not allow it they used indoor spaces like the school or a local pub. The point was to go wherever the young people were to meet them and work together.

From June to September in Gulbene district “Bāze” youth centre had a dedicated youth worker to mobile youthwork activities and together with other “Bāze” employees and young people, visited all parishes where youth centers are not available, but where young people live. Over time, we found that the greatest response of young people is in village Druviena, during the summer period, and in village Tirza – during the school period. The most popular activities in mobile work are related to active movement and sports, while card and board games are not so attractive.

”Be Mobile!” project is cofinanced by the European Union through the Erasmus+ programme. Stay tuned to find out more about it.

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Martin (Spania)

Bună ziua, numele meu este Martin, am 22 de ani și sunt un tip din Spania. Personal sunt pasionat de sport, dar mai ales de baschet, box și drumeții și mai presus de toate mâncarea!!! De asemenea sunt pasionat de istorie și geografie.

Am decis să fac voluntariat datorită oportunității pe care mi-o oferă de a cunoaște noi culturi, noi stiluri de viață, puncte de vedere diferite și de a mă dezvolta personal.

De ce am decis să vin în România? Pentru că acolo de unde vin eu avem o mulțime de imigranți români și mulți dintre ei mi-au devenit prieteni, iar eu am devenit curioasă despre cultura și țara lor, așa că anul trecut am decis să fac o călătorie pentru a cunoaște România și, de asemenea, să mă întâlnesc cu unul dintre prietenii mei care se mutase recent în România.

A fost o experiență foarte îmbucurătoare și m-am îndrăgostit de această țară și mi-am dorit să aflu mai multe despre cultura și tradițiile sale. Un alt motiv important a fost acela de a încerca mâncarea minunată de aici. Scopul meu cu acest voluntariat este de a cunoaște mult mai multe despre această țară, istoria și obiceiurile sale, astfel încât cred că un factor important ar fi să învăț limba română pentru a mă implica mai mult în în comunitate.

Hello my name is Martin I am 22 years old and I am a guy from Spain. Personally I am passionate about sports but especially basketball, boxing and hiking and above all eating!!! I’m also passionate about history and geography.

I decided to volunteer because of the opportunity it gives me to get to know new cultures, new lifestyles, different points of view and to develop myself personally.

Why did I decide to come to Romania? Because where I come from we have a lot of Romanian immigrants and many of them have become my friends and I became curious about their culture and their country, so last year I decided to make a trip to get to know Romania and also to meet one of my friends who had recently moved to Romania.

It was a very enriching experience and I fell in love with this country and I wanted to learn more about its culture and traditions. Another big reason was to try the wonderful food here. My goal with this volunteering is to get to know much more about this country, its history and customs, so I think that an important factor would be to learn Romanian in order to get more involved in the community.

ByIulian Lungu

Portret de Voluntar- Andrea (Italia)

Mă numesc Andrea și sunt din Italia. Întotdeauna am avut o mare pasiune pentru natură, iar acum simt nevoia de a face partea mea pentru a ajuta societatea să se dezvolte prin soluții eco-sustenabile.

Sunt licențiat în literatură modernă și, după studii, am început să lucrez în lumea turismului, am avut două joburi diferite care mi-au permis să învăț multe despre acest sector.

Visul meu este să pot lucra în viitor cu tinerii, pentru a-i putea ajuta să se orienteze și pentru a le transmite valorile în care cred, cum ar fi importanța îngrijirii mediului și frumusețea de a trăi în strânsă legătură cu natura.

În plus, cred foarte mult în eficiența educației non-formale, de fapt, mi-ar plăcea să ajut la crearea de activități pentru tineri, să le organizez și să le promovez.

My name is Andrea and I am an Italian guy. I have always had a great passion for nature and now I feel the need to do my part to help society develop through eco-sustainable solutions.

I have a degree in modern literature and after my studies, I started working in the world of tourism, I did two different jobs that allowed me to learn a lot about this sector.

My dream is to be able to work with young people in the future, so that I can help them get their bearings and to pass on to them the values I believe in, such as the importance of taking care of the environment and the beauty of living in close contact with nature.

Furthermore, I am a great believer in the effectiveness of non-formal education, in fact I would love to help create activities for young people, organize them and promote them.