Category Archive Uncategorised

Bycosmin catana

Dungeons and Dragons Global Education Competences and Materials

D&D develops competences for young people.

In terms of Development Goals competencies, D&D is an efficient, non-intrusive way of developing social and communication skills for introvert youngsters.

In real life contexts D&D may be used as a very efficient tool for developing key competencies for young people as well as specific Sustainable Development Goals competencies

D&D, as most other role playing games, offers a safe and secure environment for youngsters to test initiative, decision making, responsibility taking and speaking out for others. An impressive tool to be used for real life situations with fictional scenarios.

If you would like to discover what competences are being developed by playing our D&D scenarios, please follow this link for the full competence model and analysis.

Start your own D&D sessions!

At the bottom of the page is a collection of 38 global education themed D&D scenarios and methodology that was developed in “D&DGE – The adventurous approach to global education”. The scenarios and other materials are available to download and play for anyone, but protected by a Creative Commons license.

How to play?

Best is to get involved in a game with someone who already knows how to play. Otherwise take a look at the Dungeon Master’s guide. It has all the instructions on how to be a great and fair storyteller for your group. Or you can have a look at the video we made that will help you.

Characters for your players

All scenarios in the library tell you what level of characters the scenario is made for. As you are beginning to lead games, stick to those guidelines. As you grow more experienced you will learn how to adapt scenarios to different levels as you go.

The Player’s Handbook has detailed instructions on how to create your own characters, but that can take a while. So you can find pre-made character sheets online or specifically here. However for some age groups these sheets are too complicated so you can find some simplified characters with only vital information in the library below.

Every character in D&D has a Race, Class, Alignment and Attributes. See what they are all about by following THIS LINK.

The library

As working your way through the world of D&D is not always the easiest of tasks, we have prepared for you a set of instructions – methodology – to better understand how to find your way in applying D&D in Youth work and Global Education. Please follow THIS LINK for the methodology.

We know not everyone has 18 hours to play D&D in educational settings. Yet if you do, please follow THIS LINK for the 18 hours campaign. This is why we made the method modular, so it can adapt to your time constraints!

We have designed 3 hour scenarios for those of you that have less time available. Please follow THIS LINK for the 3 hour individual scenarios. Each of the scenarios bears the learning objectives and the topic.

There are scenarios that are as short as 45 min with preparation and reflection included. You can mix and match different topics just like it’s done in the 6 scenario campaign. Follow THIS LINK for the scenarios.

Read through it and you’ll see your participants can become an adventuring party going on various quests while you adapt the length of the adventure. Imagine encounters like bite size episodes of a TV show and the campaign a very long film. If you treat your sessions as a TV show you can add as many episodes at different times when you get your group together.

More details on www.d20.si

The project D&DGE – An adventurous approach to Global Education has been co-funded by the European Union through the ERASMUS+ Programme.

====

D&D dezvoltă competențe pentru tineri.


În ceea ce privește competențele din cadrul Obiectivelor de Dezvoltare, D&D este o modalitate eficientă și neintruzivă de a dezvolta abilitățile sociale și de comunicare pentru tinerii introvertiți.

În contexte de viață reală, D&D poate fi utilizat ca un instrument foarte eficient pentru dezvoltarea competențelor-cheie pentru tineri, precum și a competențelor specifice Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

D&D, la fel ca majoritatea celorlalte jocuri de rol, oferă un mediu sigur și securizat pentru ca tinerii să testeze spiritul de inițiativă, capacitatea de a lua decizii, asumarea responsabilităților și de a vorbi în numele altora. Un instrument impresionant care poate fi folosit pentru situații din viața reală cu scenarii fictive.

Dacă doriți să descoperiți ce competențe sunt dezvoltate jucând scenariile noastre D&D, vă rugăm să urmați acest link pentru modelul și analiza completă a competențelor.

Începeți propriile sesiuni D&D!


În partea de jos a paginii se află o colecție de 38 de scenarii D&D cu tematică de educație globală și metodologia care a fost dezvoltată în “D&DGE – Abordarea aventuroasă a educației globale”. Scenariile și alte materiale pot fi descărcate și jucate de oricine, dar sunt protejate de o licență Creative Commons.

Cum să jucați?


Cel mai bine este să vă implicați într-un joc cu cineva care știe deja să joace. În caz contrar, aruncați o privire la ghidul Dungeon Master. Acesta conține toate instrucțiunile despre cum să fii un povestitor grozav și corect pentru grupul tău. Sau puteți arunca o privire la videoclipul pe care l-am făcut și care vă va ajuta.

Personaje pentru jucătorii tăi
Toate scenariile din bibliotecă îți spun pentru ce nivel de personaje este făcut scenariul. Pe măsură ce începeți să conduceți jocuri, respectați aceste indicații. Pe măsură ce veți deveni mai experimentat, veți învăța cum să adaptați scenariile la diferite niveluri pe parcurs.

Manualul jucătorului are instrucțiuni detaliate despre cum să vă creați propriile personaje, dar asta poate dura ceva timp. Așa că puteți găsi fișe de caractere pre-făcute online sau în mod special aici. Cu toate acestea, pentru unele grupe de vârstă, aceste fișe sunt prea complicate, așa că în biblioteca de mai jos puteți găsi câteva personaje simplificate, cu doar informații vitale.

Fiecare personaj în D&D are o rasă, clasă, aliniere și atribute. Vedeți despre ce este vorba urmând ACEST LINK.

Biblioteca


Deoarece a te descurca în lumea D&D nu este întotdeauna cea mai ușoară sarcină, am pregătit pentru tine un set de instrucțiuni – metodologie – pentru a înțelege mai bine cum să te orientezi în aplicarea D&D în munca de tineret și în educația globală. Vă rugăm să urmați ACEST LINK pentru a vedea metodologia.

Știm că nu toată lumea are la dispoziție 18 ore pentru a juca D&D în contexte educaționale. Totuși, dacă aveți, vă rugăm să urmați ACEST LINK pentru campania de 18 ore. Acesta este motivul pentru care am făcut metoda modulară, astfel încât să se poată adapta la constrângerile dumneavoastră de timp!

Am conceput scenarii de 3 ore pentru cei dintre voi care au mai puțin timp la dispoziție. Vă rugăm să urmați ACEST LINK pentru scenariile individuale de 3 ore. Fiecare dintre scenarii poartă obiectivele de învățare și tematica.

Există scenarii care durează doar 45 de minute, cu pregătire și reflecție incluse. Puteți combina diferite subiecte, așa cum se face în campania cu 6 scenarii. Urmați ACEST LINK pentru scenarii.

Citiți-l și veți vedea că participanții dvs. pot deveni un grup de aventurieri care pleacă în diverse misiuni, în timp ce dvs. adaptați durata aventurii. Imaginează-ți întâlnirile ca niște episoade de mărimea unei mușcături dintr-o emisiune TV, iar campania ca un film foarte lung. Dacă vă tratați sesiunile ca pe un serial TV, puteți adăuga cât mai multe episoade în momente diferite atunci când vă adunați grupul.

Mai multe detalii pe www.d20.si

Proiectul D&DGE – O abordare aventuroasă a educației globale a fost cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul ERASMUS+.

Bycosmin catana

What is D&D and what can it be used for?

What and how can we use D&D in Youth Work? Following the second Training Course in Slovenia, we are publishing a series of interviews with the DMs and the participants.We are a group of DMs and Education specialists from Hungary, Slovenia, Spain and Romania. We are working on an Erasmus+ project called Adventurous Approach to Global Education that uses Dungeons and Dragons for learning purposes. Links to the organizations: HU, Támaszpont MOPKA: https://www.facebook.com/TamaszpontMOPKA SI, Društvo D20: https://www.facebook.com/drustvoD20 SI, LOJTRA: https://www.facebook.com/lojtradrustvo/ ES, Atlas: https://www.facebook.com/AgrupacionAtlas RO, Curba de Cultură: https://www.facebook.com/iywwcurbadec…

Check out our website! https://www.d20.si You can find the sessions and short encounters we made during the two trainings here: https://d20.si/global_education/

Ce și cum putem folosi D&D în lucrul cu tinerii? În urma celui de-al doilea curs de formare din Slovenia, publicăm o serie de interviuri cu DM și cu participanții.

Suntem un grup de DM și specialiști în educație din Ungaria, Slovenia, Spania și România. Lucrăm la un proiect Erasmus+ numit Abordare aventuroasă a educației globale, care folosește Dungeons and Dragons în scopuri de învățare. Legături cu organizațiile: HU, Támaszpont MOPKA: https://www.facebook.com/TamaszpontMOPKA SI, Društvo D20: https://www.facebook.com/drustvoD20 SI, LOJTRA: https://www.facebook.com/lojtradrustvo/ ES, Atlas: https://www.facebook.com/AgrupacionAtlas RO, Curba de Cultură: https://www.facebook.com/iywwcurbadec…

Consultați site-ul nostru! https://www.d20.si Puteți găsi sesiunile și întâlnirile scurte pe care le-am făcut în timpul celor două traininguri aici: https://d20.si/global_education/

ByCarla Duatis

Germania ne cheamă!

Partenerul nostru, Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt din Karlsruhe, Germania, caută 6 voluntari internaționali pentru a sprijini activitățile zilnice cu copii de la 1 la 6 ani în diferite centre din oraș.

“Kita am Haydnplatz” este un centru de zi bilingv (germană/franceză) situat în partea de vest a centrului orașului Karlsruhe. Centrul primește copii cu vârste între 1 și 6 ani între orele 07.00 și 17.30 pentru 61 de copii.

“Kita Monelli” este situat în apropiere de centrul orașului Karlsruhe. Centrul de zi oferă o zi întreagă de îngrijire a copiilor de la 06.30 la 17. 00 pentru 40 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani. Principalul obiectiv al centrului de zi este conceptul intercultural și educația interculturală.

“Kita Polyglott” este un centru de zi bilingv situat în apropierea pădurii din Karlsruhe. Grădinița oferă servicii de îngrijire a copiilor pe toată durata zilei, de la ora 7.00 la 17.00. 30 pentru 40 de copii cu vârste cuprinse între 2 luni și 3,5 ani. Principalul obiectiv al centrului de zi este educația bilingvă: Centrul găzduiește două grupe bilingve germană/engleză și două grupe germană/franceză.

“Kita SieKids Villa Pusteblume” este un centru de zi bilingv (germană/franceză) situat în apropierea centrului orașului Karlsruhe. Centrul oferă o zi întreagă de îngrijire a copiilor, de la ora 7.00 la 17.30, pentru 83 de copii repartizați în 6 grupe, separate pe vârste (de la 6 luni la 6 ani). Oferim un prânz zilnic și o gustare după-amiaza.

“Krone” este situat în centrul orașului Karlsruhe. Centrul oferă o zi întreagă de îngrijire a copiilor, de la 6.30 la 17.00, pentru aproximativ 50 de copii cu vârste cuprinse între 1 și 6 ani.

În toate centrele este oferit un program variat pentru copii. Pe lângă joaca împreună, copiii se pot experimenta jucându-se și lucrând cu arta și culorile, făcând sport, fiind curioși în experimente și științe naturale, jucând teatru sau făcând lucrări de artizanat. Copiii sunt întotdeauna însoțiți de educatori. Scopul principal este ca interesele copiilor să fie susținute de educatori și voluntari.

Organizația coordonatoare

Kreisjugendwerk (KJW) al AWO Karlsruhe-Stadt este departamentul non-profit pentru copii și tineret al AWO (Arbeiterwohlfahrt). În calitate de organizație independentă, KJW organizează activități de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 20 de ani, educație extrașcolară și ateliere de lucru, precum și întâlniri interculturale și proiecte pentru tineri și tineri adulți cu vârste cuprinse între 15 și 27 de ani.

Organizațiile coordonatoare, împreună cu toți voluntarii europeni, organizează o serie de evenimente interculturale. În calitate de voluntar, vă veți gândi la organizarea unui eveniment intercultural legat de subiecte de incluziune și de schimb, cum ar fi prezentarea țării de origine, sau desfășurarea de activități culinare sau sportive împreună și multe altele.

Activități și cazare

Voluntarul va sprijini activitățile zilnice cu copiii, precum și activitățile speciale, cum ar fi sporturi, jocuri de rol, construcții și arte. În funcție de interesele proprii ale voluntarului, există posibilitatea de a face un proiect/atelier propriu, cum ar fi meșteșuguri, jocuri și alte activități.

De asemenea, voluntarul va ajuta la pregătirea micului dejun și a prânzului pentru copii și va sprijini activitățile de menaj. Voluntarul va lucra 34 de ore în kita.

În plus, el/ea trebuie să sprijine organizația coordonatoare cu activități interculturale, cum ar fi proiectul Livin’ Culture.

Voluntarul are la dispoziție 24 de zile de vacanță. Kita este închisă câteva săptămâni în decembrie și în august.

Voluntarul va fi cazat într-o casă împreună cu alți șase voluntari ESC.

Voluntarul primește un card pentru transportul în comun, astfel încât poate călători gratuit cu tramvaiul, trenul și autobuzul.

CERINȚE PENTRU UN VOLUNTAR EUROPEAN ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI

 – Să aibă cel puțin 18 ani

 – Permis de conducere (de preferat)

– Bune cunoștințe de limba engleză (înțelegere, vorbire, scriere, citire)

– Cunoștințe de bază de limba germană

– Experiență anterioară (inclusiv ca voluntar) cu copiii

– Aveți o organizație de trimitere acreditată (numărul PIC, numărul de acreditare, numele și persoanele de contact ale organizației de trimitere)

Dacă sunteți interesat de oricare dintre aceste proiecte, vă rugăm să vă trimiteți CV-ul și o scrisoare de motivație la sorin@curbadecultura.ro până la data de 15 mai.

ByCarla Duatis

Kalamata te așteaptă!

Partenerii noștri din Grecia caută un voluntar care să aleagă între 2 proiecte diferite în Kalamata pentru un an!

Unul dintre proiecte este în colaborare cu Centrul KEFIAP și echitație terapeutică.

KEFIAP este un serviciu al spitalului din Kalamata, situat aproape de centrul orașului, unde, prin numeroase activități și terapii, acest centru îmbunătățește starea generală de sănătate și calitatea vieții adulților și adolescenților cu tulburări sau handicapuri fizice, mentale sau emoționale.

Echitația terapeutică se află puțin în afara orașului Kalamata, dar este ușor de accesat cu bicicleta sau cu autobuzul și este un program de reabilitare pentru copiii cu dizabilități fizice și mentale, în care calul este folosit ca mijloc terapeutic.

Scopul acestui proiect este de a ajuta activitatea centrului, de a lărgi orizonturile oamenilor cu noi activități și de a aduce dimensiunea europeană, colaborând în același timp cu ceilalți voluntari greci. Voluntarii vor deveni “valoarea adăugată” a proiectului. Aceștia vor oferi copiilor posibilitatea de a se simți parte a societății, de a se perfecționa și de a intra în contact cu noi culturi și limbi străine. Voluntarii vor fi invitați să lucreze cu copii, adolescenți și adulți cu afecțiuni neurologice, dificultăți psihologice și de învățare, autism etc.

Unele dintre principalele sarcini ale acestui proiect vor fi:

– Conștientizarea publicului cu privire la importanța centrului și la răspândirea de voluntariatului.

– Pregătirea de jocuri care să fie folosite în timp ce utilizatorii așteaptă în cafenea și îngrijirea acestui spațiu.

– Participarea la activitățile de ocupație creativă în timpul așteptării utilizatorilor înainte și după ședințele acestora

– Pregătirea, în colaborare cu un specialist și în funcție de fiecare persoană sau grup de persoane, sesiunea și jocurile de educație nonformală.

– Pregătirea și dresarea calului, precum și îngrijirea încălzirii acestuia, înainte de sesiune.

– Un anumit timp va trebui să fie consacrat îngrijirii calului și a echipamentului acestuia înainte și după sesiuni. În acest fel, voluntarul construiește un sentiment de încredere și siguranță față de cal.

– După încheierea sesiunii, voluntarii și dresorul vor ține un jurnal al progreselor copiilor, al dificultăților întâmpinate și al noilor obiective stabilite.

Mai multe informații aici: https://docdro.id/1k6iX5W

Celălalt proiect se numește GoodCause, care este o organizație cooperatistă socială grecească situată în centrul orașului Kalamata. Organizația este implicată în principal în proiecte de informatică care includ dezvoltarea de site-uri web, aplicații și reclame. Obiectivele sale principale sunt utilizarea tehnologiei moderne pentru a crește gradul de conștientizare socială pe teme precum îngrijirea animalelor, solidaritatea, grija față de mediu, incluziunea socială și sănătatea mintală și pentru a dezvolta soluții digitale pentru problemele societății actuale.

Scopul acestui proiect este de a întreține site-urile web, blogurile și alte mijloace de comunicare electronică ale organizației pentru a sprijini sensibilizarea publicului cu privire la problemele sociale.

Unele dintre sarcinile voluntarului vor fi:

– Administrarea și actualizarea site-ului de știri al organizației

– Asistarea în promovarea site-urilor web și a știrilor organizației

– Asistarea în administrarea profilurilor de social media ale organizației

– Asistarea în dezvoltarea de proiecte grafice

– Asistență în dezvoltarea site-urilor web

– Căutarea de parteneri pe care să îi includă în proiectele și site-urile web ale organizației

– Participare la unele dintre activitățile Centrului local de tineret

Se caută un voluntar cu:

– Interes pentru tehnologie și informatică

– Cunoștințe de dezvoltare web (se va oferi instruire, dar cel puțin un nivel de bază în ceea ce privește sistemele de gestionare a conținutului joomla și wordpress va fi foarte apreciat)

– Cunoștințe de design grafic

– Cunoștințe de editare multimedia (imagini, videoclipuri, etc.)

– Abilitatea de a lucra cu termene limită

– Dorința de a lua inițiative în ceea ce privește propunerea și dezvoltarea de noi proiecte

– Deschide să explorezi cultura SVE în Grecia!

În ceea ce privește cazarea, voluntarii sunt cazați în hostelul de tineret/casa de oaspeți, câte doi voluntari în fiecare cameră. Casele sunt complet echipate cu frigider, mașină de spălat, aspirator, sistem de încălzire, cuptor, farfurii, pahare, cearșafuri, pături, perne, prosoape etc.

Organizația oferă și lecții de limba greacă.

Mai multe informații aici: https://docdro.id/mxAz1QW

Dacă sunteți interesat de oricare dintre aceste proiecte, vă rugăm să vă trimiteți CV-ul și o scrisoare de motivație la sorin@curbadecultura.ro

ByCenek Smerek

Portret de voluntar – Čeněk (Republica Cehă)

Deci „Ahoj, všichni!”, înseamnă în cehă „Bună ziua, tuturor!”

Numele meu este Čeněk și am crescut în Adamov, un oraș mic din apropiere de Brno, în Republica Cehă, cu mulți frați. Sunt mândru morav (una dintre cele trei regiuni istorice din Cehia) și călător entuziast.


Ce să spun mai multe despre mine… Sunt o persoană liber gânditoare și deschisă la minte. Îmi place să călătoresc, am călătorit mult după aniversarea de optsprezece ani. Și în principal iubesc doar țările din „Europa de Sud-Est”, inclusiv România.

Deci vorbesc puțin în croată și, de asemenea, în limba bulgară și vreau să continui să studiez aceste țări și culturi la universitatea din Brno. Dar ma bucur ca acum pot fi aici la Izvoarele pentru proiectul F5 si pot sa invat si limba romana frumoasa si sa explorez mai mult viata in aceasta tara.

La liceu am studiat biblioteconomia, așa că sper să lucrăm la mica noastră bibliotecă din Curba de Cultura, să o facem din ce în ce mai buna și să facem și multe activități în această sală. Cu toate acestea, poate în principal vara, pentru că este puțin greu din cauza  restrictiilor covid. Sunt foarte nerăbdător!

De asemenea, ultimii cinci ani îmi petrec toate verile în cinematograful mobil de vară din Republica Cehă. Așa că locuiam într-o dubă și organizam seri de film în toate părțile țării noastre. Așa că vreau să spun că de abia aștept să merg serile de film aici în județul Prahova și cred că va fi minunat! De asemenea, dacă vreți să știți ceva mai multe despre Cehia, nu vă sfiați să mă întrebați, pentru că datorită muncii în cinematografia de vară am explorat cu adevărat toate părțile țării noastre.O vara obișnuită la cinema (
My typical summer in summer cinema)

Ultimul meu hobby mare este geocaching. De fapt, este un joc despre căutarea „comorilor” (cutii mici) cu coordonatele GPS, cred că poate fi foarte drăguț să organizam  o „vânătoare de comori” mare vara. Dar este o chestiune de viitor. 😉

Deci acesta sunt eu și sunt nerăbdător să vă cunosc, indiferent cine ești ! 🙂So „Ahoj, všichni!“, it means in czech „Hello, everybody!“

My name is Čeněk and I growed up in Adamov, a little city nearby Brno in the Czech republic with a lot of siblings. I am a proud Moravian (one of the three historical regions in Czechia) and an enthusiastic traveller.

What else to say about myself… I am a freethinker and an open-minded person. I love travelling, I did it a lot of after my eighteen birthday. I mainly love countries of „South-eastern Europe“, included Romania.

So I speak a bit in croatian and also bulgarian language and I want to continue studying this countries and cultures in the university in Brno. I am glad that now I can be here in Izvoarele for the project F5 were I can learn also beatiful romanian language and to explore how is life in this country.

On high school I studied librarianship, so I hope we will work on our little library in Curba de Cultura, we will do it better and better and also a lot of activities in this room. However, maybe mainly in summer, because it’s a bit hard because covid restrictions. I am looking forward to it!

Also, I spet all my last five summers in a summer mobile cinema in the Czech republic. We were living in a van and we were organizing movie nights in all parts of our country. I want to say I can’t wait for the movie nights here in Prahova county and I believe it will be awesome! Also, if you will want know something more about Czechia, don’t be shy to ask me, because thanks to the work in the summer cinema I really explored all parts of the country.

My last big hobby is geocaching. It’s actually a game about searching „treasures“ (little boxes) with GPS coordenates, I think it can be really nice to organize some big „Treasure hunt“ in summer. But it’s a question for the future. 😉

So this is me and I can’t wait to meet you, no matter who are you! 🙂ByIsrat Bhuiyan

Portret de voluntar – Israt Zahan Bhuiyan (Italia)

Salut! Numele meu este Israt, am 19 ani și vin din Vicenza, nordul Italiei. Am studiat la un liceu de Arte Vizuale până în iunie anul trecut și de atunci explorez ceea ce 13 ani de școală nu mi-au dat niciodată. Și dintr-o dată am ajuns în România!

Proiectul meu se numește F5 și este despre redeschiderea centrului de tineret din Izvoarele și, de asemenea, pregătirea activităților pentru tinerii comunității. Proiectul are o durată de 7 luni.

Arta a fost întotdeauna pasiunea mea și sper să exteriorizez această pasiune și să fac lucruri creative cu și pentru tineri.
Până acum, înainte de a veni aici, am făcut întotdeauna parte dintr-o comunitate care m-a ajutat să învăț lucruri noi, să cresc și să gândesc într-un mod în care sistemul educațional nu ne-a învățat niciodată cum ar trebui să facem acest lucru. Acum vreau să fiu persoana care să dea mai departe într-o comunitate lucrurile învățate.

Am făcut o expoziție personală de artă, am făcut ceva voluntariat și am plecat în Irlanda ca babysitter. Interesele mele sunt benzile desenate, jocurile video, cărțile, mersul pe bicicletă, mersul la teatru și să fiu înconjurată de natură.

Nu știu ce vreau să fac în viitor, dar sper să mă bucur de prezentul meu aici în România.

Hello! My name is Israt, I’m 19 years old and I come from Vicenza, Northern Italy. I’ve studied in a Visual Arts high school until last June and since then I’ve been exploring what 13 years of school never gave me. Suddenly I ended up in Romania!


My project is called F5 and it is about refreshing the youth center in Izvoarele and also preparing activities for the young people of the community. The project has a duration of 8 months. 

Art has always been my passion and I hope to externalize this passion and do creative things for and with youngsters.
Until now, before coming here, I’ve always been part of a community that helped me learn new things, grow up, and think in a way that the educational system never taught us how to. Now I want to be the person to give in a community.


I did a personal art exhibition, did some minor volunteering, and went to Ireland as an Au Pair. My interests are comics, video games, books, riding a bike, going to the theater and being surrounded by nature.


I don’t know what I want to do in the future, but I hope to enjoy my present here in Romania.

ByCarla Duatis

Experiență în Frankfurt!

Partenerul nostru, Bezirksjugendwerk Der Awo din Frankfurt, Germania, caută un voluntar pentru proiectul lor de 12 luni “Lucrul cu tinerii într-un oraș global”, care începe în martie!

Voluntarul va sprijini activitățile organizației și, în același timp, își va crea propriul proiect personal bazat pe interesele sale.

Organizația gazdă lucrează în diferite domenii, cum ar fi educația politică, activități de timp liber pentru copii și tineri, munca de tineret și diferite tipuri de proiecte internaționale.

Sunt o echipă de 7 persoane care așteaptă cu nerăbdare să includă un nou membru!

Dacă ești interesat, te rugăm să trimiți o scrisoare de motivație sau un videoclip și CV-ul tău la sorin@curbadecultura.ro până la data de 6 februarie 2022!

Bycosmin catana

D&D Races – Character Building

“D&D is a roleplaying game. You roleplay a character. But what are your options when it comes to creating it?

We know it’s hard to choose, so we will supply you with a series of infographics that save you the trouble of pouring through pages and pages of literature and combines all the key info in a handy graphic!

Today we look at the race of your character to be! This determines the physical form of your character. Which would you pick and why?

https://drive.google.com/file/d/1dFx7OhXdeXTx4MyYXxi-rp9FGzqF2PLI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iUFyGxg8a4Mkg1d-ftwRb-EtMYRsduGL/view?usp=sharing

The project is cofunded by the Erasmus+ program of the European Union

==

D&D este un joc de rol. Tu joci un personaj. Dar care sunt opțiunile tale atunci când vine vorba de crearea acestuia?

Știm că este greu să alegi, așa că îți vom furniza o serie de infografice care te scutesc de deranjul de a răsfoi pagini și pagini de literatură și combină toate informațiile cheie într-un grafic la îndemână!

Astăzi ne uităm la rasa viitorului tău personaj! Aceasta determină forma fizică a personajului tău. Pe care ai alege-o și de ce?

https://drive.google.com/file/d/1dFx7OhXdeXTx4MyYXxi-rp9FGzqF2PLI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dFx7OhXdeXTx4MyYXxi-rp9FGzqF2PLI/view?usp=sharing

Proiectul este cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Bycosmin catana

What is it about D&D and Youth Work?

If you’ve been wondering how do D&D and ERASMUS+ go together, here’s a
he project is cofunded by the Erasmus+ program of the European Union video for you!

The project is cofunded by the Erasmus+ program of the European Union

===

Dacă vă întrebați vreodată cum merg împreună Dungeons and Dragons și ERASMUS+, am făcut un video pentru voi!

Proiectul este cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Bycosmin catana

Looking to complete your youth work with D&D competences?

We are organizing international training about D&D and global learning!

In Slovenia during 9.1. -16.1.2022 for Youth workers, educators, DMs

Join us for a training to learn and further develop the D&D methodology to address global challenges!We will finish the training with a visit and participation at the biggest fantasy convention in Slovenia – On the border of the invisible!
All costs are covered by EU, so don’t worry

More details can be found in the infopack: https://we.tl/t-mP5WLQ0EL2

You can apply through the form until 19.12. : https://forms.gle/pmYRtQycRWSN5kis5

RO: Curba de Cultură, ES: Atlas, HU: Köz-Pont Ifjúsági Ház / Támaszpont MOPKA

The project is funded by the Erasmus+ European Union program

===

Organizăm un curs internațional despre D&D și învățare globală!

În Slovenia, în perioada 9.1. -16.1.2022 pentru lucrători de tineret, educatori, DMs

Alăturați-vă nouă pentru un training pentru a învăța și dezvolta în continuare metodologia D&D pentru a aborda provocările globale!Vom încheia trainingul cu o vizită și participare la cea mai mare convenție fantasy din Slovenia – La granița invizibilului!
Toate costurile sunt acoperite de UE, așa că nu vă faceți griji

Mai multe detalii găsiți în infopack: https://we.tl/t-mP5WLQ0EL2

Vă puteți înscrie prin intermediul formularului până la data de 19.12. : https://forms.gle/pmYRtQycRWSN5kis5

RO: Curba de Cultură, ES: Atlas, HU: Köz-Pont Ifjúsági Ház / Támaszpont MOPKA

Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene