Monthly Archive September 2020

ByDanelle Sciberras

Portret de voluntar – Danelle (Malta)

Buna! My name is Danelle Sciberras. I am 19 years old. I am from a small island in the Mediterranean sea called Malta. I am from a town called Kalkara but I live in Żabbar. 

One of my passions is travelling to different countries, exploring new places, meeting new people, learning about their culture and maybe some words in their language. I also love food as you can see in my picture. I like trying out new things and learning something new along the way. I am always looking for a new adventure. I like reading and watching movies, nature, animals and mountains which are a lot here so that’s cool. 

I was already volunteering with Curba de Cultura but then Covid-19 hit so I had to go back to Malta. I was really sad because I was enjoying myself here in Romania and I was learning some Romanian. But then 6 months later, I had the opportunity to come back which obviously I took. 

I am looking forward to seeing you again! Pa 🙂

Bună! Numele meu e Danelle Sciberras. Am 19 ani. Vin de pe o mică insulă din Marea Mediterană numită Malta. M-am născut într-un oraș numit Kalkara, dar locuiesc în Żabbar. 

Una dintre pasiunile mele este călătoritul în diferite țări, explorarea de noi locuri, întâlnitul de noi oameni, învățatul despre culturile lor și poate a câtorva cuvinte în limba lor. Iubesc de asemenea mâncarea, așa cum puteți observa în poza mea. Îmi place să încerc lucruri noi și să învăț ceva nou pe parcurs. Sunt întotdeauna în căutarea unei noi aventuri. Îmi place să citesc și să vizionez filme, natura, animalele și munți, de care sunt mulți alți ceea ce e super. 

Deja voluntariat la Curba de Cultură, dar apoi Covid-19 a lovit așa că a trebuit să mă întorc în Malta. Am fost foarte tristă deoarece mă simțeam bine aici în România. Dar apoi,  șase luni mai târziu, am avut oportunitatea de a mă reîntoarce, oportunitate de care bineînțeles că am profitat. 

Abia aștept să ne revedem! Pa 🙂

BySara

Portret de voluntar – Sara (Denmark)

Hi, my name is Sara Lil-Jane Pedersen. I am 19 years old, and from the northern part of Denmark. This is my first time being a part of a European Solidarity Corps project, and I am very excited. I love travelling so that I can explore new cultures and meet new people.

I have always wanted to do volunteer work in another country, and this year I planned to have a gap year, so when I got the mail from the ESC to go 10 months to Romania, I of course accepted it. 

In my free time I love to listen to music, photography and exploring the nature around me. Nature has always been a part of me. Back home in Denmark I grew up on a small farm, and I have been a scout for 11 years, which have given me some experience in making activities for young people.   

That’s why I’m very excited to start creating activities for the youngsters in the area and learning the language.

Can’t wait to meet all of you.

Bună, mă numesc Sara Lil-Jane Pederson. Am 19 ani și sunt din partea din nord din Danemarca. Este prima dată când particip la un proiect prin Corpul European de Solidaritate și sunt foarte entuziasmată. Îmi place foarte mult să călătoresc pentru a explora noi culturi și să întâlnesc oameni noi.

Mereu mi-am dorit sa fac voluntariat într-o altă țară decât a mea și anul acesta mi-am propus fac o pauză de la activitățile mele așa că atunci când am primit un email de la Corpul European de Solidaritate să vin în România pentru 10 luni, bineînțeles că am acceptat.

În timpul liber îmi place să ascult muzică, să fac poze și să explorez natura din jurul meu. Natura a fost mereu o parte importantă a vieții mele. Acasă, în Danemarca, am crescut la o fermă și am fost la cercetași timp de 11 ani, ceea ce mi-a oferit experiența de a face activități pentru tineri.

De aceea sunt foarte entuziasmată de a crea activități pentru tinerii și copii din zonă și să învăț limba romană.
Abia aștept să vă cunosc.

ByCarlos

Portret de voluntar – Carlos (Spain)

Hi!  My name is Carlos and I am 22 years old.  I am from Barcelona, ​​Spain and in addition to eating “tortilla de patata” and drinking “sangria”, I have studied Social and Cultural Animation for two years and have worked as a social educator for three years.  I wanted to dedicate myself to the whole world of non-formal education when I started as a volunteer in an association in my neighborhood that is dedicated to improving the quality of life in the community.  At that moment I learned to see what are the strengths and weaknesses of my neighborhood and how doing activities, events and support can help to improve everything, both for our neighborhood and internationally.

 Apart from working on that, I also play Korfball, a sport that is not very well known but that has many values ​​behind that it teaches such as gender equality, non-violence in sport, equal opportunities … A way of seeing sport  as an educational tool in many ways.

 I consider myself a cheerful and funny person who always tries to infect other people with a pleasant and calm environment.  I am very curious and I like to investigate almost everything to understand its meaning, why, its origin and much more.  I also like to connect with people because I think that each person is a book with a story to tell, and reading books is a very good tool for learning about history and culture at the same time, right?

Salut! Mă numesc Carlos și am 22 de ani. Sunt din Barcelona, Spania și pe lângă că mănânc ”tortilla de patata” și beau ”sangria”, am studiat ”Animație Socială și Culturală” timp de doi ani și am lucrat ca educator social timp de trei ani. Am vrut să mă dedic lumii educației non-formale încă de când am început să fac voluntariat în cartierul în care locuiam, într-o organizație care se dedică îmbunătățirii vieții comunității. Atunci am învățat să observ care sunt plusurile și minusurile comunității mele și cum să fac activități, evenimente și să ofer sprijin în a îmbunătăți lucrurile, atât pentru cartier cât și la nivel internațional. 

Pe lângă a lucra pentru asta, joc Korfball, un sport care nu este foarte cunoscut, dar care are multe beneficii pe lânga a educa despre egalitatea de gen, lipsa violenței în sport, oportunități egale… Sportul poate fi o unealtă educațională în multe feluri.

Mă consider o persoană veselă și amuzantă, care încearcă întotdeauna să molipsească alte persoane cu un ambient plăcut și calm.  Sunt foarte curios și îmi place să investighez aproape totul pentru a înțelege sensul, motivul, originea și multe altele.  De asemenea, îmi place să mă conectez cu oamenii fiindcă fiecare persoană este o carte cu o poveste de spus, iar citirea cărților este o metodă foarte bună de a învăța de asemenea despre istorie și cultură, nu?

ByRebecca

Portret de voluntar- Rebecca (Italy)

Hello! I’m Rebecca, I am 18 years old and I come from Italy. I am here thanks to Curba de Cultură and – with other volunteers – we are going to promote activities to lead young people. I recently graduated from the secondary High school and next year I’m going to study Anthropology. After the end of the school I decided that I would like to take a year for me, for doing what I like: so I decided to take part to this project, to know some new people and to understand the culture of another country. I am young so I didn’t have a lot of this experiences; I have just an experience as a student abroad and then another experience as a volunteer in a community that takes care of old people. I’m interested in taking part in a lot of activities because I like working in a team, sharing our thoughts and taking decisions together.

I felt totally in love with the landscape and with nature, because its something that -living in a big city- I can’t see every day. Here the nature is something really relaxing and I really like animals, especially dogs. The goal that I would like to reach during this year is the capacity to understand better people that have other points of view, different from mines. My goal is to learn more about the local traditions and to learn Romanian, that is seems so interesting to me.

🙂 Rebecca

Bună! Sunt Rebecca, am 18 ani și sunt din Italia. Sunt aici datorită Curbei de Cultură și – alături de alți voluntari – vom promova activități dedicate tinerilor. De curând am absolvit liceul secundar și anul viitor voi studia antropologie. După terminarea școlii am decis să iau un an pentru mine, pentru a face ceea ce îmi place: așa că am decis să mă înscriu în acest proiect, să cunosc oameni noi și să înțeleg cultura unei alte țări. Sunt tânără, așa că nu am avut parte de multe experiențe ca aceasta. Am doar o experiență ca student în străinătate și apoi o altă experiență ca voluntar într-o comunitate care are grijă de bătrâni. Sunt interesată să iau parte la o mulțime de activități, deoarece îmi place să lucrez în echipă, să îmi împărtășesc gândurile și să iau decizii împreună cu alții.

M-am îndrăgostit total de peisaj și de natură pentru că este ceva ce-trăind într-un oraș mare- nu-l pot vedea în fiecare zi. Aici natura este ceva cu adevărat relaxant și îmi plac foarte mult animalele, în special câinii. Scopul pe care aș dori să-l ating în acest an este capacitatea de a înțelege mai bine oameni care au alte puncte de vedere, diferite de ale mele. Îmi doresc să învăț mai multe despre tradițiile locale și să învăț limba română, care mi se pare atât de interesantă.

🙂 Rebecca

ByJuliette

Portret de voluntar – Juliette (Franța)

Hello everyone!

My name is Juliette and I come from the North of France. I’m a new volunteer in Curba de Cultura and I’m so excited to begin activities with young people! I’m here to do an EVS for 7 months and I think that I will change my life.

I decide to come in Romania because my sending organization which is called Adice proposed me this mission in Curba de Cultura and I very enjoy the objectives of this NGO! Moreover, I wanted to discover a foreign country that I never visit before and Romania appears to me like a new country! I like travelling and meeting new people with an other culture than mine 🙂

Currently, me and the other new volunteers are in isolation by prevention for the Covid. The isolation enables me to know better the other volunteers and to learn some words in Romanian like “Buna Ziua” or “multumesc”. After it, I hope to discover Romania and its beautiful landscapes and also to begin my EVS with Curba de Cultura 🙂

Thanks you for reading my portrait!

Bună tuturor!

Numele meu este Juliette și vin din nordul Franței. Sunt un nou voluntar al Curbei de Cultură și sunt așa de entuziasmată să încep desfășurarea de activități cu tineri! Sunt aici să fac un CES (adică un stagiu de voluntariat în cadrul programului Corpului European de Solidaritate) pentru șapte luni și consider că acesta îmi va schimba viața. Momentan este puțin complicat, pentru că îmi este dor de casă, dar cred că este normal și sunt foarte fericită să mă aflu aici!

Am decis să vin în România pentru că organizația care m-a trimis aici, numită ”Adice”, mi-a propus această misiune în cadrul Curbei de Cultură și mi-au plăcut foarte mult obiecivele acestui ONG!
Mai mult de atât, am vrut să descopăr o țară străină pe care nu am vizitat-o niciodată înainte, iar România a părut pentru mine o țară nouă!
Îmi place să călătoresc și să cunosc oameni noi din culturi diferite de a mea 🙂

La momentul actual, eu și ceilalți voluntari ne aflăm în izolare cu scopul prevenirii virusului Covid. Izolarea îmi dă ocazia de a cunoaște mai bine ceilalți voluntari și de a învăța niște cuvinte în limba Română, precum ” Bună ziua” sau ”mulțumesc”.
După asta, sper să descopăr România și frumoasele sale peisaje, precum și să îmi încep CESul alături de Curba de Cultură 🙂

Mulțumesc că mi-ați citit portretul!

BySorin Berbecar

Aventură de un an în Italia

Partenerul nostru Asociația Moby Dick, din Italia, caută un tânăr pentru un proiect de voluntariat internațional. Proiectul începe în octombrie 2020 și durează până în septembrie 2021.

Voluntarul va da o mână de ajutor la organizarea de activități precum:
– organizare de activități și ateliere pentru tineri și copii
– sprijinirea activității muzeului, bibliotecii și arhivelor locale
– promovarea de activități și evenimente pe platformele de social media
– organizarea de ateliere artisitce și culturale
– sprijinirea activităților de promovare a egalității de gen
– oferirea de suport lingvistic

Prin urmare, dacă:

 • ai între 18 și 30 de ani
 • îți place să înveți și ești curios
 • ești activ, lucrezi cu entuziasm și responsabilitate
 • ești sociabil și te poți organiza și singur când e cazul
 • ești creativ și dornic să îți pui ideile în practică
 • înțelegi și vorbești engleză acceptabil
 • ești dornic să înveți italiană

ești potrivit pentru proiectul nostru de voluntariat.

Partenerii noștri din Italia îți vor asigura cazarea într-o casă împreună cu alți voluntari, o alocație pentru masă, bani de buzunar și transport local. Pe lângă asta, primești asigurare medicală și rambursarea transportului până acolo și înapoi în limita a 275EUR.

Ce altceva mai primești?

 • cunoștințe și abilități de planificare, organizare și implementare de activități educative, culturale și de tineret
 • posibilitatea de a-ți transforma ideile în proiecte și de a avea o influență pozitivă
 • experiență de muncă în lucrul cu tinerii și organizarea de evenimente
 • traiul independent și într-o altă țară
 • posibilitatea de a învăța germană și de a-ți extinde cercul de prieteni.

Acum că știi cu ce se mănâncă proiectul ăsta, pune mâna și scrie-ne un email cu CV și scrisoare de intenție (ambele în engleză) atașate în care ne spui  de ce crezi că tu ești potrivit pentru acest proiect, cât mai repede la sorin@curbadecultura.ro.

Tot acolo trimiți și întrebările și nelămuririle dacă ai vreounele.


Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin programul European Solidarity Corps.

BySorin Berbecar

Aventură de 11 luni în Germania

Partenerul nostru Roter Baum Berlin, din Germania, caută un tânăr sau o tânără pentru un proiect de voluntariat internațional găzduit de centrul lor de tineret Anna Landsberger.
Proiectul începe în octombrie 2020 și durează până în august 2021.

Voluntarul/a va da o mână de ajutor la organizarea de activități în centru, va propune și organiza activități și chiar va avea ocazia să participe în diferite activități.
Centrul de Tineret Anna Landsberger este un spațiu unde tinerii pot lua parte la o varietate de activități de la ateliere de grafitti până la gătit ori compus și interpretat muzică, ori doar să socializeze.

Prin urmare, dacă:

 • ai între 18 și 30 de ani
 • îți place să înveți și ești curios
 • ești activ, lucrezi cu entuziasm și responsabilitate
 • ești sociabil și te poți organiza și singur când e cazul
 • ești creativ și dornic să îți pui ideile în practică
 • ești interesat să lucrezi cu tinerii în fiecare zi, mai ales după masa
 • înțelegi și vorbești engleză acceptabil
 • ești dornic/ă să înveți germană

ești potrivit pentru proiectul nostru de voluntariat.

Partenerii noștri din Germania îți vor asigura cazarea într-un apartament împreună cu alți voluntari, o alocație pentru masă, bani de buzunar și transport local. Pe lângă asta, primești asigurare medicală și rambursarea transportului până acolo și înapoi în limita a 275EUR.

Ce altceva mai primești?

 • cunoștințe și abilități de planificare, organizare și implementare de activități educative, culturale și de tineret
 • posibilitatea de a-ți transforma ideile în proiecte și de a avea o influență pozitivă
 • experiență de muncă în lucrul cu tinerii și organizarea de evenimente
 • traiul independent și într-o altă țară
 • posibilitatea de a învăța germană și de a-ți extinde cercul de prieteni.

Mai multe detalii despre proiect, aici

Acum că știi cu ce se mănâncă proiectul ăsta, pune mâna și scrie-ne un email cu CV și scrisoare de intenție (ambele în engleză) atașate în care ne spui  de ce crezi că tu ești potrivit pentru acest proiect, cât mai repede la sorin@curbadecultura.ro.

Tot acolo trimiți și întrebările și nelămuririle dacă ai vreounele.


Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin programul European Solidarity Corps.