Lucrul cu tinerii înafara centrului de tineret

BySorin Berbecar

Lucrul cu tinerii înafara centrului de tineret

[RO] Lucrători de tineret din patru organizații din Letonia și România au luat parte la proiectul “Be Mobile!” și au desfășurat activități de lucru cu tinerii în comunitățile lor locale timp de patru luni, cu scopul de a utiliza metodele existente și de a testa noi metode de lucru cu tinerii, create în urma analizei nevoilor tinerilor și învățate în cadrul unui curs online. Cele patru organizații au lucrat în perioada iunie-noiembrie pentru a ajunge la tineri și a-i sprijini. Acum, că ne apropiem de finalul proiectului, iată câteva rezultate de la fiecare dintre organizații:

“Mērķis” – Centrul de Inovare pentru Tineret și Centrul de Inițiativă aparținând administrației din Sigulda a implementat o serie de activități mobile de lucru cu tinerii în satele din districtul Sigulda (More, Inčukalns, Gauja, Jūdaži, Inciems, Ragana, Mālpils, Sunīši, Allaži și Lēdurga). În total, au avut loc 34 de activități, totalizând 145 de ore. Scopul principal a fost acela de a cunoaște tinerii care locuiesc în districtul Sigulda, de a afla dorințele, nevoile și posibilitățile lor prin implementarea diferitelor activități.

“Curba de Cultură” din județul Prahova, România, a desfășurat activități mobile de lucru cu tinerii pe toată durata verii, Tinemobilul – centrul de tineret mobil fiind anul acesta mai mult pe drumuri, vizitând mai multe sate decât până acum, aducând proiecții de filme, jocuri, competiții sportive, ateliere de lucru și, bineînțeles, provocări pentru toți cei implicați, fie ei lucrători de tineret sau voluntari, care au pregătit activități noi și interesante la fiecare întâlnire cu tinerii din fiecare sat vizitat.

”Centrul pentru Comunitară Durabilă”, tot din România, a organizat activități în curtea școlilor, pentru că acolo tind să se adune tinerii din satele lor. Atunci când vremea nu permitea acest lucru, ei foloseau spații închise, cum ar fi școala sau un pub local. Ideea era să meargă acolo unde se aflau tinerii pentru a-i întâlni și a lucra împreună.

În perioada iunie-septembrie, în districtul Gulbene, centrul de tineret “Bāze” a avut un lucrător de tineret dedicat activităților mobile de lucru cu tinerii și, împreună cu alți angajați “Bāze” și tineri, a vizitat toate parohiile în care nu există centre de tineret, dar în care trăiesc tineri. De-a lungul timpului, am constatat că cel mai mare răspuns al tinerilor este în satul Druviena, în perioada de vară, iar în satul Tirza – în perioada școlară. Cele mai populare activități în cadrul muncii mobile sunt legate de mișcarea activă și de sport, în timp ce jocurile de cărți și de societate nu sunt atât de atractive.

[EN] Youth workers from four organizations in Latvia and Romania took part in the project “Be Mobile!” and carried out mobile youth work in their local communities for four months, with the aim of using existing methods and testing new mobile youth work methods created after analysing the needs of young people and gathered in an online training. The four organizations worked between July and November to reach to young people and support them. Now that we are getting closer to the end of the project here are some results from each of the organisations:

“Mērķis” – Youth Innovation Center and Initiative Center belonging to Sigulda administration implemented a series mobile youthwork activities in Sigulda district villages (More, Inčukalns, Gauja, Jūdaži, Inciems, Ragana, Mālpils, Sunīši, Allaži and Lēdurga). In total there were 34 activities, totalling 145 hours. The main goal was to get to know the young people living in Sigulda district, to find out their wishes, needs and possibilities through the implementation of various activities.

“Curba de Cultură” in Prahova County, Romania, ran mobile youth work activities for all summer and Tinemobilul, the mobile youth centre being this year more on the road, visiting more villages than before, bringing film projections, games, sports competitions, workshops and, of course, challenges for all the people involved, be it youth workers or volunteers, who prepared new and exciting activities at every meeting with youth in every village visited.

“Centre for Sustainable Community Development” also from Romania organized activities in the school yards, because that’s where young people tend to hang out in their villages. When the weather did not allow it they used indoor spaces like the school or a local pub. The point was to go wherever the young people were to meet them and work together.

From June to September in Gulbene district “Bāze” youth centre had a dedicated youth worker to mobile youthwork activities and together with other “Bāze” employees and young people, visited all parishes where youth centers are not available, but where young people live. Over time, we found that the greatest response of young people is in village Druviena, during the summer period, and in village Tirza – during the school period. The most popular activities in mobile work are related to active movement and sports, while card and board games are not so attractive.

”Be Mobile!” project is cofinanced by the European Union through the Erasmus+ programme. Stay tuned to find out more about it.

About the author

Sorin Berbecar administrator

More about me, what I do and what I like here: https://sorinberbecar.wordpress.com/

Leave a Reply