Category Archive European Solidarity Corps

Byadmin

Portret de voluntar – Jeanne (Franța)

Bună tuturor, sunt Jeanne, am 22 de ani și sunt din Franța. Am decis să plec 6 luni în România, în cadrul programului Corpului European de Solidaritate.
Am obținut o diplomă în management în domeniul științelor sociale. Iar aceast serviciu de voluntariat reprezintă o pauză între studiile mele. Vreau să descopăr o nouă țară, să fac schimb de experiență cu alte naționalități și să mă fac utilă comunității europene.
Văd această misiune ca pe o oportunitate de a-mi aprofunda abilitățile de management de proiect, pentru că este drumul meu profesional.
Sunt o persoană entuziastă, altruistă și plină de idei noi.

Hi everyone, I’m Jeanne, I’m 22 years old and I’m from France. I decided to go 6 months to Romania, with the European Solidarity Corps program.
I obtained a degree in social science management. And this mission represents a break between my studies. I want to discover a new country, exchange with other nationalities and make myself useful to the European community.
I see this mission as an opportunity to deepen my project management skills, because it is my professional project.
I am an enthusiastic, altruistic person full of new ideas.

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Diana (Germania)

Bună! Sunt Diana, am 19 ani și vin din Germania.
Sunt aici la Curba de Cultură prin intermediul Corpului European de Solidaritate pentru a ajuta la dezvoltarea durabilă a turismului sustenabil pentru tineri. Abia aștept să descopăr toate obiectivele turistice pe care le oferă Teișaniul și apoi să le fac accesibile pentru voi.


Sunt intrigată să vizitez România din două motive: În primul rând, este o țară despre care eu ca și
cetățean european știu uimitor de puține lucruri. Și asta se va schimba acum!


În al doilea rând, mă interesează foarte mult geografia acestei țări. Aveți de toate: malul mării și
lanțuri muntoase înalte. Aștept cu nerăbdare, în special, să explorez dealurile și munții din jurul Teișaniului.


Personal, îmi plac foarte mult drumețiile, muzica de orice fel, fotografia și, bineînțeles, discuțiile.
Pentru ultimul punct, evident că va fi important să învăț limba română, atunci pot avea și o
discuție cu voi, atunci când veți veni la Curba.

Hey! I’m Diana, 19, and come from Germany.


I am here at Curba de cultura via the European Solidarity Corps to help develop sustainable
tourism for young people. I am looking forward to discovering all the sights Teisani offers
and then to make them accessible for you.


Romania has intrigued me to visit mostly because of two reasons: Firstly, it is a country, I, as
a European citizen, know astonishingly few things about. And that will now change!

Secondly, I am very interested in the geography of this country. You have it all: sea side and
high mountain ranges. I am especially looking forward to exploring the hills and mountains
around Teișani.

Personally, I am very fond of hiking, music of any kind, photography and of course talking.
For the last point it obviously will be important that I learn Romanian, then I can also have a
chat with you, when you come to Curba.

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Mélanie (Franța)

Buna ziua !
Numele meu este Mélanie. Am 27 de ani. Sunt din Franța. Am origini belgiene și catalane. Locuiesc în regiunea pariziană (Île-de-France), mai precis în orașul Houilles, la zece minute cu trenul de cartierul de afaceri La Défense. Cu toate acestea, îmi place foarte mult să mă mut. De aceea, am locuit în Clermont-Ferrand, în regiunea Auvergne din centrul Franței, renumită pentru vulcanii săi și pentru compania Michelin. De asemenea, am locuit în Saguenay, în Canada, un oraș celebru pentru fiordul său. După bacalaureat, am studiat pentru a deveni asistent social, apoi management teritorial și dezvoltare locală.

Pentru a-mi descrie personalitatea în câteva rânduri, aș spune că sunt o femeie pașnică, drăguță, deschisă la minte, care încearcă să fie atentă la ceilalți. Îmi place să călătoresc, să învăț și să descopăr noi culturi. De asemenea, iubesc animalele și petrecerea timpului în natură. Sunt interesată de toate subiectele, de la actualitate până la științele umaniste și sociale (istorie, geografie, psihologie, sociologie, filosofie etc.). În plus, sunt și foarte simpatizantă față de multe cauze, în special față de cauze legate de tineret, sociale, de mediu și de animale. Vreau să mă implic în domeniul accesului la drepturi, al educației, al culturii și al protecției naturii.

De asemenea, îmi place să ies în oraș și să fac activități culturale, cum ar fi cititul, vizionarea de filme și seriale, vizitarea muzeelor și ascultarea de muzică. Artiștii mei preferați sunt Avril Lavigne, Green Day, Paramore, Pink, The Weeknd, Shakira, Rihanna, Eminem, Abba și Queen. De asemenea, practic din ce în ce mai mult sport. Îmi place să merg la sală, să mă plimb, să fac badminton, să alerg și să merg cu bicicleta.

Astfel, îmi pun bagajele la Izvoarele pentru șase luni, din 20 februarie 2024 până în 30 august 2024. Particip ca voluntar la proiectul “Sustainable Tourism for Young People”, prin Corpul European de Solidaritate. Scopul acestui proiect este de a vă înțelege cultura și de a vă pune în valoare teritoriul, implicând în același timp cetățenii.

Aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați primit la Curba de Cultură și pentru toate momentele pe care le vom petrece împreună în viitor ! Abia aștept să descopăr România !

Multumesc !

Buna ziua !

My name is Mélanie. I am 27 years old. I am French. I have Belgian and Catalan origins. I live in the Paris region (Île-de-France), more specifically in the town of Houilles, ten minutes by train from the La Défense business district. However, I really enjoy moving house. That is why I used to live in Clermont-Ferrand in the Auvergne region of central France, famous for its volcanoes and the Michelin company. I also lived in Saguenay in Canada, a famous town for its fjord. After my baccalaureate, I studied to become a social worker, and then territorial management and local development.

To describe my personality in a few lines, I would say that I am a nice, peaceful woman, open-minded who is trying to be attentive to others. I love travelling, learning and discovering new cultures. I also love animals and spending time in nature. I am interested in all subjects, from current affairs to the humanities and social sciences (history, geography, psychology, sociology, philosophy, etc.). Furthermore, I am also very sympathetic with to many causes, particularly youth, social, environmental and animal causes. I want to get involved in access to rights, education, culture and the protection of nature.

I also enjoy going out and doing cultural activities such as reading, watching films and TV series, visiting museums and listening to music. My favourite artists are Avril Lavigne, Green Day, Paramore, Pink, The Weeknd, Shakira, Rihanna, Eminem, Abba and Queen. I am also practicing more and more sport. I like going to the gym, walking, badminton, running and cycling.

Thus, I am putting down my bags in Izvoarele for six months from 20 February 2024 to 30 August 2024. I am taking part as a volunteer in the “Sustainable Tourism for Young People” project as part of an European solidarity corps. The aim of this project is to understand your culture and to highlight your territory, while involving citizens.

I would like to thank you for welcoming me to Curba de Cultura and for all the moments we will be spending together in the future ! I am really looking forward to discovering Romania !

Multumesc !

Byadmin

Portret de voluntar – Jonas (Germania)

Bună ziua, numele meu este Jonas. Sunt din Germania și am 25 de ani. Am terminat de curând studiile de licență în jurnalism în tehnologie și relații publice în Nürnberg și acum profit de șansa de a cunoaște culturi diferite și, de asemenea, îmi iau timp să mă gândesc la ce voi face în continuare. Pe lângă multiplele locuri de muncă ca student care lucrează, am lucrat, de exemplu, în biroul local pentru tineret din zona din care vin sau am făcut parte din grupul de cercetași.

Mă motivează cu adevărat interesul pentru oameni diferiți, pentru ceea ce au de înfruntat și pentru stilul lor de viață. În cadrul studiilor mele, comunicarea a jucat un rol foarte important, așa cum o face și în societate. Multe dintre problemele pe care le avem în lumea modernă ar putea fi rezolvate ascultându-ne cu adevărat unii pe alții, practicând empatia și mindfulness. Și ar trebui să începem de la o vârstă fragedă. Ar fi o plăcere să împărtășesc cu voi aceste valori!

Hello, my name is Jonas. I’m from Germany and 25 years old. l recently finished my bachelor studies of technology journalism and public relations in Nuremberg and I’m now taking my chance to get to know different cultures and also taking my time to think what to do next. Besides multiple jobs as a working student I’ve worked e.g. in the local youth office in my valley or have been a part of the scouts.

I’m really driven by the interest for different people, what they have to deal with and how they live. In my studies, communication played a huge role and it also does in society. Many problems we have in the modern world could be solved by truly listening to each other, practicing empathy and mindfulness. And we should start in a young age. It would be a pleasure to share this values!

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Martin (Spania)

Bună ziua, numele meu este Martin, am 22 de ani și sunt un tip din Spania. Personal sunt pasionat de sport, dar mai ales de baschet, box și drumeții și mai presus de toate mâncarea!!! De asemenea sunt pasionat de istorie și geografie.

Am decis să fac voluntariat datorită oportunității pe care mi-o oferă de a cunoaște noi culturi, noi stiluri de viață, puncte de vedere diferite și de a mă dezvolta personal.

De ce am decis să vin în România? Pentru că acolo de unde vin eu avem o mulțime de imigranți români și mulți dintre ei mi-au devenit prieteni, iar eu am devenit curioasă despre cultura și țara lor, așa că anul trecut am decis să fac o călătorie pentru a cunoaște România și, de asemenea, să mă întâlnesc cu unul dintre prietenii mei care se mutase recent în România.

A fost o experiență foarte îmbucurătoare și m-am îndrăgostit de această țară și mi-am dorit să aflu mai multe despre cultura și tradițiile sale. Un alt motiv important a fost acela de a încerca mâncarea minunată de aici. Scopul meu cu acest voluntariat este de a cunoaște mult mai multe despre această țară, istoria și obiceiurile sale, astfel încât cred că un factor important ar fi să învăț limba română pentru a mă implica mai mult în în comunitate.

Hello my name is Martin I am 22 years old and I am a guy from Spain. Personally I am passionate about sports but especially basketball, boxing and hiking and above all eating!!! I’m also passionate about history and geography.

I decided to volunteer because of the opportunity it gives me to get to know new cultures, new lifestyles, different points of view and to develop myself personally.

Why did I decide to come to Romania? Because where I come from we have a lot of Romanian immigrants and many of them have become my friends and I became curious about their culture and their country, so last year I decided to make a trip to get to know Romania and also to meet one of my friends who had recently moved to Romania.

It was a very enriching experience and I fell in love with this country and I wanted to learn more about its culture and traditions. Another big reason was to try the wonderful food here. My goal with this volunteering is to get to know much more about this country, its history and customs, so I think that an important factor would be to learn Romanian in order to get more involved in the community.

ByIulian Lungu

Portret de Voluntar- Andrea (Italia)

Mă numesc Andrea și sunt din Italia. Întotdeauna am avut o mare pasiune pentru natură, iar acum simt nevoia de a face partea mea pentru a ajuta societatea să se dezvolte prin soluții eco-sustenabile.

Sunt licențiat în literatură modernă și, după studii, am început să lucrez în lumea turismului, am avut două joburi diferite care mi-au permis să învăț multe despre acest sector.

Visul meu este să pot lucra în viitor cu tinerii, pentru a-i putea ajuta să se orienteze și pentru a le transmite valorile în care cred, cum ar fi importanța îngrijirii mediului și frumusețea de a trăi în strânsă legătură cu natura.

În plus, cred foarte mult în eficiența educației non-formale, de fapt, mi-ar plăcea să ajut la crearea de activități pentru tineri, să le organizez și să le promovez.

My name is Andrea and I am an Italian guy. I have always had a great passion for nature and now I feel the need to do my part to help society develop through eco-sustainable solutions.

I have a degree in modern literature and after my studies, I started working in the world of tourism, I did two different jobs that allowed me to learn a lot about this sector.

My dream is to be able to work with young people in the future, so that I can help them get their bearings and to pass on to them the values I believe in, such as the importance of taking care of the environment and the beauty of living in close contact with nature.

Furthermore, I am a great believer in the effectiveness of non-formal education, in fact I would love to help create activities for young people, organize them and promote them.

Byadmin

Portret de voluntar – Elisa (Italia/Argentina)

Mă numesc Elisa și sunt încântată de perspectiva de a petrece următoarea lună și jumătate cufundându-mă în cultura vibrantă a României. Puțin despre mine – sunt italiancă, dar am crescut în atmosfera plină de viață a Argentinei. Deci, pe scurt, sărbătoresc cu mândrie atât golurile argentiniene, cât și pe cele italiene! Călătoriile sunt aproape ca o a doua natură pentru mine; stilul de viață nomadic al familiei mele a insuflat în venele mele dragostea pentru itineranță.

Încă din primii mei ani, am fost captivată de conectarea cu oameni ale căror tradiții diferă de ale mele. Această curiozitate m-a ghidat spre numeroase aventuri. Călătoria mea în domeniul voluntariatului a început la vârsta de 13 ani în zonele rurale din Argentina, o experiență care mi-a marcat impresii de durată. Poate că aceste experiențe au fost cele care m-au motivat să urmez studii în Relații Internaționale, permițându-mi să continui să celebrez de aproape lumea noastră diversă.

Dincolo de pasiunea mea pentru explorarea diferitelor culturi, am o slăbiciune pentru animale (nu-i așa că toată lumea are?). Sunt, de asemenea, pasionată de muzică, sport, lectură și o serie de alte interese și, după cum probabil v-ați dat seama, găsirea bucuriei în compania oamenilor este un dat.

Sunt încântată de această oportunitate de a contribui, de a învăța și de a împărtăși experiențe cu voi toți. Dacă mai este ceva ce ați dori să știți despre mine, vă invit să veniți la Curba de Cultură ca să putem discuta despre asta. Haideți să facem ca această călătorie împreună să fie memorabilă și de impact!

I’m Elisa, and I’m thrilled about the prospect of spending the next month and a half immersing myself in the vibrant culture of Romania. A bit about me—I’m Italian but grew up in the lively ambiance of Argentina. So, in a nutshell, I proudly celebrate both Argentine and Italian goals! Traveling is almost like a second nature to me; my family’s nomadic lifestyle has instilled a love for the itinerant in my veins.

From my earliest years, I’ve been captivated by connecting with people whose traditions differ from mine. This curiosity has guided me to numerous adventures. My journey into volunteering commenced at the age of 13 in the rural areas of Argentina, an experience that etched lasting impressions. Perhaps it was these experiences that motivated me to pursue a degree in International Relations, allowing me to continue celebrating our diverse world up close.

Beyond my passion for exploring different cultures, I have a soft spot for animals (doesn’t everyone?). I’m also into music, sports, reading, and an array of other interests, and, as you might have gathered, finding joy in the company of people is a given.

I’m excited about this opportunity to contribute, learn, and share experiences with all of you. If there is anything else you would like to know about me I invite you to come to Curba de Cultura so we can chat about it. Let’s make this journey together memorable and impactful!

Byadmin

Portret de voluntar – Maria (Spania)

Bună! Eu sunt Maria, am 24 de ani și vin din Spania. Este prima dată când fac voluntariat și sunt foarte încântată să fac parte din acest proiect extraordinar, ajutând comunitatea locală românească mai tânără.

Sunt licențiată în Drept și în prezent mă pregătesc pentru concursurile EPSO. Mă consider o fată foarte veselă și dinamică în viața de zi cu zi. Îmi place să fac sport, deoarece mă menține sănătoasă din punct de vedere fizic și psihic. De asemenea, în timpul liber citesc, ascult muzică și îmi place să ies cu prietenii mei să mă distrez.

Voluntariatul a fost întotdeauna o experiență care mi-a atras atenția. Cred că este un mod foarte apropiat și uman de a-i ajuta pe ceilalți. Oportunitatea de a cunoaște și de a învăța de la alte culturi, de la oameni din întreaga lume… este ceva cu totul îmbucurător. Cred că toată lumea, la un moment dat în viață, ar trebui să experimenteze așa ceva.

Sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate pe care mi-a oferit-o Curba de Cultură, în care sunt sigură că îmi voi deschide mult mai mult mintea, mă voi distra ca și cum aș fi copil, dar mai ales voi învăța și voi contribui la educația celor mai mici, ceea ce mă face foarte mândră.

Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut încredere în mine. Abia aștept să mă implic în această aventură unică și să o împărtășesc cu voi toți.

Hi guys! I’m Maria, I’m 24 years old and I come from Spain. It’s my first time volunteering and I’m very excited to be part of this amazing project helping the younger Romanian local community.

I have a degree in Law and I am currently preparing for the EPSO competitions. I consider myself a very cheerful and dynamic girl in my day to day life. I love doing sport, as it keeps me physically and mentally healthy. In my free time I also read, listen to music and I love going out with my friends to have fun.

Volunteering has always been an experience that has caught my attention. I think it is a very close and human way to help others. The opportunity to get to know and learn from other cultures, from people all over the world… is something totally enriching. I believe that everyone, at some point in their lives, should experience something like this.

I am very grateful for this opportunity that Curba de Cultura has given me, in which I am sure I will open my mind much more, I will enjoy myself as if I were a child, but above all I will learn and contribute to the education of the youngest, which makes me very proud.

Thank you very much for trusting me. I am looking forward to getting involved in this unique adventure and sharing it with all of you.

Byadmin

Portret de voluntar – Abdu (Maroc)

Bună tuturor, mă numesc Abdu și am 23 de ani. Sunt originar din Maroc. Mă bucur foarte mult să vă anunț că m-am alăturat recent acestui proiect incredibil de voluntariat, animat de dorința de a contribui la comunitatea locală și de a avea un impact pozitiv. 

Cu o diplomă în recepție aeriană și transport maritim, sunt pasionat de explorarea lumii și de conectarea cu oameni din medii diverse. În timpul meu liber, ca hobby îmi place să mă uit la fotbal, să mă joc câteva partide de baschet,să fac jonglerii și sa învăț despre diferite culturi. 

Voluntariatul a ocupat întotdeauna un loc special în inima mea, deoarece cred că investirea în bunăstarea și creșterea tinerilor este un pas crucial pentru construirea unui viitor mai luminos. Arta, indiferent de forma ei, are un impact profund asupra indivizilor și comunităților, iar eu cred cu tărie în beneficiile sale terapeutice. 

Sunt incredibil de recunoscătoare pentru oportunitatea de a-mi lărgi orizonturile, de a cunoaște persoane incredibile și de a face parte din această călătorie transformatoare. Sper să contribui la extinderea posibilităților pentru tineri și să las o impresie pozitivă, de durată asupra comunității. 

Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră și abia aștept să împărtășesc această experiență remarcabilă cu toți cei de la Curba De Cultură!

Hi everyone, my name is Abdu, and I’m 23 years old. Originally from Morocco. It gives me great joy to  announce that I have recently joined this incredible volunteering project, driven by a desire to contribute to  the local community and make a positive impact. 

With a diploma in air reception and maritime transport, I am passionate about exploring the world and  connecting with people from diverse backgrounds. In my free time, I enjoy indulging in some hobbies that  include watching football, playing some basketball, juggling, and immersing myself in different cultures. 

Volunteering has always held a special place in my heart as I believe that investing in the well-being and  growth of young people is a crucial step towards building a brighter future. Art, be it in any form, has a  profound impact on individuals and communities, and I firmly believe in its therapeutic benefits. 

I am incredibly grateful for the opportunity to broaden my horizons, meet incredible individuals, and be part  of this transformative journey. I hope to contribute to expanding possibilities for young people and leaving a  lasting positive impression on the community. Thank you for your support, and I look forward to sharing this remarkable experience with all of you Curba De Cultură!

BySorin Berbecar

Crafting Generations – a volunteering story

The opportunity to participate in a long-term volunteering project was extraordinary news last November, 2022. The title of the project being “Crafting Generations”, it awakened in me the desire to polish the skills already present in the “File of my life” and the burning desire to acquire new ones. These being considered, I started the biggest adventure I ever dreamed of , which would be unforgettable and especially one that would change my life from all points of view. So, I invite you to sit comfortably, fill your cup with coffee or tea or your favourite drink and enjoy the story of my transformation from a man who didn´t know what to do with his life to a completely new human being.

Are you ready? Let’s dive in!

     All my life I’ve been looking for a way to escape from the boring everyday routine that most people choose because it’s simple and comfortable. Finding myself at an impasse of ideas, after years of searching and trying to find a meaning in my existence in this world, I exploded with happiness, being in tears of joy, when I was accepted for a long-term volunteering project in a place that I felt in love with from the first day, Greenville.

What is Greenville and where is located?

     Greenville is a wonderful place on this planet Earth, located in Vrhovcak, a small village close to Samobor, Croatia. Beautiful things are happening there in a way of eco-educational purposes and reconnection with the nature for youngsters, grownups and elderly people, projects as  Erasmus+ Youth Exchange as well as European Solidarity Corps programs, different workshops and activities related to sustainability and farming, one-day school trips for primary school children designed to bring them in contact with the natural environment throughout a series of fun activities to enrich their knowledge about flora and fauna that Mother Nature has in the bag for us and so on and so forth. You can think of Greenville that is a tiny piece of heaven that provides one of the most welcoming and warmth atmospheres with the bonus of an imaginary postcard which contains your new learnings and achievements that you gain for being part of the stories that happened there.

Who’s in charge of Greenville?

     As we well know, every place has someone who takes care of it. Well, here we are not talking about a single person but a team, a small team made up of a few people who wear a smile full of energy every day, ready for action, who have a long experience in organizing and facilitating programs for young people and not only, people very capable of providing any kind of support and solving any situation in a professional way. This team fully deserves its chosen name, “Pozitiva Samobor”.

What is my purpose in the project and how did I get here?

     The event was not a simple coincidence that I arrived for the 4th time in Greenville. Given this fact, the team already knew who they were working with and what I was capable of. This time, however, it was a long-term project with a lot of trials and challenges to go through. My role in this project is divided into two large branches, the first and the one that is physically demanding contains the renovation and repairing the Grenville house, the design and construction of new facilities in the courtyard and beyond, and the second branch is composed of writing an Erasmus+ Youth Exchange project and its facilitation. I can say that I am very familiar with the first branch, and I have been a builder all my life, starting from making boats that I used to play with in the puddles on the street to tools and small structures, but with the second branch I was not at all familiar and I can say that this was actually the biggest challenge in this project.

Now that we have the basic facts about where I landed, the team I work with, and the tasks I must complete, I’ll move on to the skills I’ve acquired and other amazing things that happened to me during my volunteer service.

     Of course, no matter how much you build sometimes out of necessity, sometimes because of a hobby, you still discover something new and that’s why I was sure it would happen in this “Crafting Generations” adventure. I will list a few skills such as painting walls, installing plasterboards on walls, designing and building wooden chandeliers, building a wooden platform, building a concrete foundation for a fence, designing and building a rabbit hutch, and these are just some of the new things learned that for me they were easy to understand and acquire.

     The biggest achievement, and that’s because I’ve never faced anything like this and it took me far out of my comfort zone, was writing and facilitating my Erasmus+ YE project called “Green Defenders”. It was a long period in which I worked my mental abilities a lot and in which I did a lot of research not only to write it but also for the information I needed to refresh myself for the workshops and activities that were going to compose the project timetable. The project was a real success for me and the team, with very good reviews and young people who went home with tears in their eyes and grateful for the educational program and for the opportunity to improve their knowledge regarding connection with nature, understanding the natural environment, gaining knowledge about the 5Rs of zero waste living and many other curiosities that the participants embraced with open arms.

     I want to put on the page other interesting things that materialized through circumstances outside of working hours. My personal life had a gradual improvement starting from the first week I arrived in Vrhovcak. I was included more and more in various activities such as going to the gym with the team, which became a common weekly activity, going on hikes on different routes in different areas around Samobor and not only that, I had the opportunity to visit different cities for a day and I had the pleasure of discovering them in a relaxing way, I had the basic tutorial of how to sail a small sailboat, and many other fun things. I can really say that I travelled and had a lot of fun in Croatia more than I had in my native country and all this thanks to Pozitiva team and their spirit of inclusion, understanding and support in my journey.

Why and how would I recommend the volunteering program?

     First of all, it is necessary to understand that this program is an opportunity for any of us to learn new things, to develop our already acquired knowledge or to work in the professional fields while helping the organizations that open their doors for volunteers. There are also other opportunities such as free time trips to explore the surroundings and more, the opportunity to integrate into a new community and to learn new traditions and habits in a way of intercultural diversity, the opportunity to learn a new language, and so on.

     What we must always keep in mind when applying for a volunteer project, is that we don’t go there to walk around and that’s all. The program consists of a fair exchange between both parties, more precisely the hosting organization offers everything necessary, accommodation, meals and pocket money in exchange for the help that the volunteer undertakes to offer.

     Another thing you should be interested in before applying for volunteer projects, and here I speak from the experience of colleagues from other projects, is to research the background of the organizations that offer programs of this kind, and even more than that. I have met volunteers who were disappointed by how other organizations proceed during projects, workshops and activities, they do not respect their basic duties towards volunteers, points that end up being critical for the health and well-being of volunteers.

     On another note, I am one of the volunteers who enjoyed their experience to the maximum. Going back in time and thinking about how I started and how I finished the project, I can say that I am a different person from many points of view and what is most important is that after all this I acquired a lot of things that I was just dreaming. More than that, I could say that the big prize I won is a place in the “Positiva Samobor” team, something that gave me wings and made me believe even more in my dreams and powers.

Pretty cool, right? I thought so…

     At the end of this story, I would like to thank all those who trusted me, those who supported me even in stormy and rainy days, those who taught me to love in many other different ways, I am grateful for all the help I received, I am grateful to those who made me feel at home and last but not least, for the fact that I have always been considered a member of the team, of the “POZITIVA SAMOBOR” family!

     Thank you from the bottom of my heart, wonderful people from Pozitiva team! I know I don’t have enough words to thank you for everything you have given to me, but I have a big green heart that beats for you!

===
Andrei a fost voluntar internațional prin Corpul European de Solidaritate în Croația pentru 8 luni. Și tu poți fi voluntar ca el pentru orice perioadă între 2 și 12 luni oriunde în Europa. Dacă vrei să afli mai multe scrie-ne la sorin@curbadecultura.ro e gratis, e fun și va fi de neuitat, promitem.