Category Archive EVS life

Byadmin

Portret de voluntar – Gonzalo (Spania)

Salut! 👋🏻

Numele meu este Gonzalo, și am sosit recent din Spania 🇪🇸, țara mea de origine. Provin din Pamplona, Navarra, situată în nordul Spaniei, în apropierea Munților Pirinei ⛰️🏔️⛰️. Explorarea lumii și călătoriile sunt printre pasiunile mele 🌍. Mă bucur de o varietate de activități precum jocuri atât în interior, cât și în aer liber 🧭, lucrul manual sau jocul de badminton 🏸! Animalele și lumea naturală ocupă un loc special în inima mea, motivându-mă să protejez și să conserv planeta noastră, cu natura ei prețioasă 🐘🌳. Știința mă fascinează de asemenea, fiecare experiment reprezentând o oportunitate de descoperire și uimire ⚗️🧪.

Ca un aventurier pasionat ☀️, sunt încântat să pornesc într-o călătorie de imersiune culturală și explorare, cu România și încântătorul județ Prahova capturându-mi curiozitatea. Sunt încântat să fiu aici și nerăbdător să vă cunosc pe fiecare în parte! Haideți cu mine în această călătorie captivantă de explorare și creștere! 😀

Hello! 👋🏻

My name is Gonzalo, and I have recently arrived from Spain 🇪🇸, my home country. I hail from Pamplona, Navarra, located in the North of Spain near the Pyrenees Mountains ⛰️🏔️⛰️. Exploring the world and travelling are among my passions 🌍. I enjoy a variety of activities such as indoor and outdoor games 🧭, crafts, or playing badminton 🏸! Animals and the natural world hold a special place in me, motivating me to protect and preserve our planet’s precious nature 🐘🌳. Science fascinates me as well, as every experiment presents an opportunity for discovery and marvel ⚗️🧪.

As an avid adventurer ☀️, I’m thrilled to embark on a journey of cultural immersion and exploration, with Romania 🇹🇩 and the enchanting Prahova County capturing my curiosity. I’m excited to be here and eager to meet each and every one of you! Join me on this exciting journey of exploration and growth! 😀

Byadmin

Portret de voluntar – Jenny (Germania)

Bună, eu sunt Jenny. Mă bucur să te cunosc!
Am 18 ani, vin din Germania și m-am alăturat Curbei de Cultură ca parte a Corpului European de Solidaritate în aprilie. Proiectul BYSC a fost o șansă excelentă pentru mine de a ieși din zona mea de confort pentru perioada dintre absolvirea liceului și începerea Universității în toamnă.

În ultimii cinci ani am lucrat într-un circ de tineret din orașul meu natal, înainte de a decide să plec în străinătate și să cunosc o altă țară. Îmi place să lucrez cu tinerii într-un mediu intercultural și îmi place să învăț lucruri noi, precum și să îi învăț pe alții. Printre hobby-urile mele se numără practic tot ceea ce este creativ: scris, artizanat, muzică sau dans.

Cu toate acestea, sunt întotdeauna deschisă să încerc lucruri noi! Pasiunea mea specială este acrobația, pe care o practic de când aveam nouă ani.
Sper să mă simt foarte bine în România și să fiu de ajutor pentru tânăra comunitate locală de aici. Aștept cu nerăbdare să vă întâlnesc la Centrele de Tineret!

Hi, I’m Jenny. Nice to meet you!
I am 18 years old, come from Germany and I joined Curba de Cultura as part of the European Solidarity Corps in April. The BYSC-project was a great chance for me to move out of my comfort zone for the time between graduating school and starting University in autumn.

For the last five years I worked in a youth circus in my hometown before deciding to go abroad and to get to know another country. I like working with young people in an intercultural environment and I enjoy learning new things as well as teaching others. My hobbies include practically anything creative: writing, crafting, making music or dance.

However, I am always open to try out new things though! My special passion is acrobatics which I have been doing since I was nine years old.
I hope to have a great time in Romania and to be helpful to the young local community here. I’m looking forward to meeting you in the Youth Centre!

Byadmin

Portret de voluntar – Jeanne (Franța)

Bună tuturor, sunt Jeanne, am 22 de ani și sunt din Franța. Am decis să plec 6 luni în România, în cadrul programului Corpului European de Solidaritate.
Am obținut o diplomă în management în domeniul științelor sociale. Iar aceast serviciu de voluntariat reprezintă o pauză între studiile mele. Vreau să descopăr o nouă țară, să fac schimb de experiență cu alte naționalități și să mă fac utilă comunității europene.
Văd această misiune ca pe o oportunitate de a-mi aprofunda abilitățile de management de proiect, pentru că este drumul meu profesional.
Sunt o persoană entuziastă, altruistă și plină de idei noi.

Hi everyone, I’m Jeanne, I’m 22 years old and I’m from France. I decided to go 6 months to Romania, with the European Solidarity Corps program.
I obtained a degree in social science management. And this mission represents a break between my studies. I want to discover a new country, exchange with other nationalities and make myself useful to the European community.
I see this mission as an opportunity to deepen my project management skills, because it is my professional project.
I am an enthusiastic, altruistic person full of new ideas.

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Martin (Spania)

Bună ziua, numele meu este Martin, am 22 de ani și sunt un tip din Spania. Personal sunt pasionat de sport, dar mai ales de baschet, box și drumeții și mai presus de toate mâncarea!!! De asemenea sunt pasionat de istorie și geografie.

Am decis să fac voluntariat datorită oportunității pe care mi-o oferă de a cunoaște noi culturi, noi stiluri de viață, puncte de vedere diferite și de a mă dezvolta personal.

De ce am decis să vin în România? Pentru că acolo de unde vin eu avem o mulțime de imigranți români și mulți dintre ei mi-au devenit prieteni, iar eu am devenit curioasă despre cultura și țara lor, așa că anul trecut am decis să fac o călătorie pentru a cunoaște România și, de asemenea, să mă întâlnesc cu unul dintre prietenii mei care se mutase recent în România.

A fost o experiență foarte îmbucurătoare și m-am îndrăgostit de această țară și mi-am dorit să aflu mai multe despre cultura și tradițiile sale. Un alt motiv important a fost acela de a încerca mâncarea minunată de aici. Scopul meu cu acest voluntariat este de a cunoaște mult mai multe despre această țară, istoria și obiceiurile sale, astfel încât cred că un factor important ar fi să învăț limba română pentru a mă implica mai mult în în comunitate.

Hello my name is Martin I am 22 years old and I am a guy from Spain. Personally I am passionate about sports but especially basketball, boxing and hiking and above all eating!!! I’m also passionate about history and geography.

I decided to volunteer because of the opportunity it gives me to get to know new cultures, new lifestyles, different points of view and to develop myself personally.

Why did I decide to come to Romania? Because where I come from we have a lot of Romanian immigrants and many of them have become my friends and I became curious about their culture and their country, so last year I decided to make a trip to get to know Romania and also to meet one of my friends who had recently moved to Romania.

It was a very enriching experience and I fell in love with this country and I wanted to learn more about its culture and traditions. Another big reason was to try the wonderful food here. My goal with this volunteering is to get to know much more about this country, its history and customs, so I think that an important factor would be to learn Romanian in order to get more involved in the community.

ByIulian Lungu

Portret de Voluntar- Andrea (Italia)

Mă numesc Andrea și sunt din Italia. Întotdeauna am avut o mare pasiune pentru natură, iar acum simt nevoia de a face partea mea pentru a ajuta societatea să se dezvolte prin soluții eco-sustenabile.

Sunt licențiat în literatură modernă și, după studii, am început să lucrez în lumea turismului, am avut două joburi diferite care mi-au permis să învăț multe despre acest sector.

Visul meu este să pot lucra în viitor cu tinerii, pentru a-i putea ajuta să se orienteze și pentru a le transmite valorile în care cred, cum ar fi importanța îngrijirii mediului și frumusețea de a trăi în strânsă legătură cu natura.

În plus, cred foarte mult în eficiența educației non-formale, de fapt, mi-ar plăcea să ajut la crearea de activități pentru tineri, să le organizez și să le promovez.

My name is Andrea and I am an Italian guy. I have always had a great passion for nature and now I feel the need to do my part to help society develop through eco-sustainable solutions.

I have a degree in modern literature and after my studies, I started working in the world of tourism, I did two different jobs that allowed me to learn a lot about this sector.

My dream is to be able to work with young people in the future, so that I can help them get their bearings and to pass on to them the values I believe in, such as the importance of taking care of the environment and the beauty of living in close contact with nature.

Furthermore, I am a great believer in the effectiveness of non-formal education, in fact I would love to help create activities for young people, organize them and promote them.

Byadmin

Portret de voluntar – Elisa (Italia/Argentina)

Mă numesc Elisa și sunt încântată de perspectiva de a petrece următoarea lună și jumătate cufundându-mă în cultura vibrantă a României. Puțin despre mine – sunt italiancă, dar am crescut în atmosfera plină de viață a Argentinei. Deci, pe scurt, sărbătoresc cu mândrie atât golurile argentiniene, cât și pe cele italiene! Călătoriile sunt aproape ca o a doua natură pentru mine; stilul de viață nomadic al familiei mele a insuflat în venele mele dragostea pentru itineranță.

Încă din primii mei ani, am fost captivată de conectarea cu oameni ale căror tradiții diferă de ale mele. Această curiozitate m-a ghidat spre numeroase aventuri. Călătoria mea în domeniul voluntariatului a început la vârsta de 13 ani în zonele rurale din Argentina, o experiență care mi-a marcat impresii de durată. Poate că aceste experiențe au fost cele care m-au motivat să urmez studii în Relații Internaționale, permițându-mi să continui să celebrez de aproape lumea noastră diversă.

Dincolo de pasiunea mea pentru explorarea diferitelor culturi, am o slăbiciune pentru animale (nu-i așa că toată lumea are?). Sunt, de asemenea, pasionată de muzică, sport, lectură și o serie de alte interese și, după cum probabil v-ați dat seama, găsirea bucuriei în compania oamenilor este un dat.

Sunt încântată de această oportunitate de a contribui, de a învăța și de a împărtăși experiențe cu voi toți. Dacă mai este ceva ce ați dori să știți despre mine, vă invit să veniți la Curba de Cultură ca să putem discuta despre asta. Haideți să facem ca această călătorie împreună să fie memorabilă și de impact!

I’m Elisa, and I’m thrilled about the prospect of spending the next month and a half immersing myself in the vibrant culture of Romania. A bit about me—I’m Italian but grew up in the lively ambiance of Argentina. So, in a nutshell, I proudly celebrate both Argentine and Italian goals! Traveling is almost like a second nature to me; my family’s nomadic lifestyle has instilled a love for the itinerant in my veins.

From my earliest years, I’ve been captivated by connecting with people whose traditions differ from mine. This curiosity has guided me to numerous adventures. My journey into volunteering commenced at the age of 13 in the rural areas of Argentina, an experience that etched lasting impressions. Perhaps it was these experiences that motivated me to pursue a degree in International Relations, allowing me to continue celebrating our diverse world up close.

Beyond my passion for exploring different cultures, I have a soft spot for animals (doesn’t everyone?). I’m also into music, sports, reading, and an array of other interests, and, as you might have gathered, finding joy in the company of people is a given.

I’m excited about this opportunity to contribute, learn, and share experiences with all of you. If there is anything else you would like to know about me I invite you to come to Curba de Cultura so we can chat about it. Let’s make this journey together memorable and impactful!

BySorin Berbecar

Crafting Generations – a volunteering story

The opportunity to participate in a long-term volunteering project was extraordinary news last November, 2022. The title of the project being “Crafting Generations”, it awakened in me the desire to polish the skills already present in the “File of my life” and the burning desire to acquire new ones. These being considered, I started the biggest adventure I ever dreamed of , which would be unforgettable and especially one that would change my life from all points of view. So, I invite you to sit comfortably, fill your cup with coffee or tea or your favourite drink and enjoy the story of my transformation from a man who didn´t know what to do with his life to a completely new human being.

Are you ready? Let’s dive in!

     All my life I’ve been looking for a way to escape from the boring everyday routine that most people choose because it’s simple and comfortable. Finding myself at an impasse of ideas, after years of searching and trying to find a meaning in my existence in this world, I exploded with happiness, being in tears of joy, when I was accepted for a long-term volunteering project in a place that I felt in love with from the first day, Greenville.

What is Greenville and where is located?

     Greenville is a wonderful place on this planet Earth, located in Vrhovcak, a small village close to Samobor, Croatia. Beautiful things are happening there in a way of eco-educational purposes and reconnection with the nature for youngsters, grownups and elderly people, projects as  Erasmus+ Youth Exchange as well as European Solidarity Corps programs, different workshops and activities related to sustainability and farming, one-day school trips for primary school children designed to bring them in contact with the natural environment throughout a series of fun activities to enrich their knowledge about flora and fauna that Mother Nature has in the bag for us and so on and so forth. You can think of Greenville that is a tiny piece of heaven that provides one of the most welcoming and warmth atmospheres with the bonus of an imaginary postcard which contains your new learnings and achievements that you gain for being part of the stories that happened there.

Who’s in charge of Greenville?

     As we well know, every place has someone who takes care of it. Well, here we are not talking about a single person but a team, a small team made up of a few people who wear a smile full of energy every day, ready for action, who have a long experience in organizing and facilitating programs for young people and not only, people very capable of providing any kind of support and solving any situation in a professional way. This team fully deserves its chosen name, “Pozitiva Samobor”.

What is my purpose in the project and how did I get here?

     The event was not a simple coincidence that I arrived for the 4th time in Greenville. Given this fact, the team already knew who they were working with and what I was capable of. This time, however, it was a long-term project with a lot of trials and challenges to go through. My role in this project is divided into two large branches, the first and the one that is physically demanding contains the renovation and repairing the Grenville house, the design and construction of new facilities in the courtyard and beyond, and the second branch is composed of writing an Erasmus+ Youth Exchange project and its facilitation. I can say that I am very familiar with the first branch, and I have been a builder all my life, starting from making boats that I used to play with in the puddles on the street to tools and small structures, but with the second branch I was not at all familiar and I can say that this was actually the biggest challenge in this project.

Now that we have the basic facts about where I landed, the team I work with, and the tasks I must complete, I’ll move on to the skills I’ve acquired and other amazing things that happened to me during my volunteer service.

     Of course, no matter how much you build sometimes out of necessity, sometimes because of a hobby, you still discover something new and that’s why I was sure it would happen in this “Crafting Generations” adventure. I will list a few skills such as painting walls, installing plasterboards on walls, designing and building wooden chandeliers, building a wooden platform, building a concrete foundation for a fence, designing and building a rabbit hutch, and these are just some of the new things learned that for me they were easy to understand and acquire.

     The biggest achievement, and that’s because I’ve never faced anything like this and it took me far out of my comfort zone, was writing and facilitating my Erasmus+ YE project called “Green Defenders”. It was a long period in which I worked my mental abilities a lot and in which I did a lot of research not only to write it but also for the information I needed to refresh myself for the workshops and activities that were going to compose the project timetable. The project was a real success for me and the team, with very good reviews and young people who went home with tears in their eyes and grateful for the educational program and for the opportunity to improve their knowledge regarding connection with nature, understanding the natural environment, gaining knowledge about the 5Rs of zero waste living and many other curiosities that the participants embraced with open arms.

     I want to put on the page other interesting things that materialized through circumstances outside of working hours. My personal life had a gradual improvement starting from the first week I arrived in Vrhovcak. I was included more and more in various activities such as going to the gym with the team, which became a common weekly activity, going on hikes on different routes in different areas around Samobor and not only that, I had the opportunity to visit different cities for a day and I had the pleasure of discovering them in a relaxing way, I had the basic tutorial of how to sail a small sailboat, and many other fun things. I can really say that I travelled and had a lot of fun in Croatia more than I had in my native country and all this thanks to Pozitiva team and their spirit of inclusion, understanding and support in my journey.

Why and how would I recommend the volunteering program?

     First of all, it is necessary to understand that this program is an opportunity for any of us to learn new things, to develop our already acquired knowledge or to work in the professional fields while helping the organizations that open their doors for volunteers. There are also other opportunities such as free time trips to explore the surroundings and more, the opportunity to integrate into a new community and to learn new traditions and habits in a way of intercultural diversity, the opportunity to learn a new language, and so on.

     What we must always keep in mind when applying for a volunteer project, is that we don’t go there to walk around and that’s all. The program consists of a fair exchange between both parties, more precisely the hosting organization offers everything necessary, accommodation, meals and pocket money in exchange for the help that the volunteer undertakes to offer.

     Another thing you should be interested in before applying for volunteer projects, and here I speak from the experience of colleagues from other projects, is to research the background of the organizations that offer programs of this kind, and even more than that. I have met volunteers who were disappointed by how other organizations proceed during projects, workshops and activities, they do not respect their basic duties towards volunteers, points that end up being critical for the health and well-being of volunteers.

     On another note, I am one of the volunteers who enjoyed their experience to the maximum. Going back in time and thinking about how I started and how I finished the project, I can say that I am a different person from many points of view and what is most important is that after all this I acquired a lot of things that I was just dreaming. More than that, I could say that the big prize I won is a place in the “Positiva Samobor” team, something that gave me wings and made me believe even more in my dreams and powers.

Pretty cool, right? I thought so…

     At the end of this story, I would like to thank all those who trusted me, those who supported me even in stormy and rainy days, those who taught me to love in many other different ways, I am grateful for all the help I received, I am grateful to those who made me feel at home and last but not least, for the fact that I have always been considered a member of the team, of the “POZITIVA SAMOBOR” family!

     Thank you from the bottom of my heart, wonderful people from Pozitiva team! I know I don’t have enough words to thank you for everything you have given to me, but I have a big green heart that beats for you!

===
Andrei a fost voluntar internațional prin Corpul European de Solidaritate în Croația pentru 8 luni. Și tu poți fi voluntar ca el pentru orice perioadă între 2 și 12 luni oriunde în Europa. Dacă vrei să afli mai multe scrie-ne la sorin@curbadecultura.ro e gratis, e fun și va fi de neuitat, promitem.

ByMaria Ballester

În vizită la Neta, ciobănița

Astăzi ne aflăm la Teișani și vom vizita un membru important al comunității, Neta, ciobănița. Începem călătoria un pic mai devreme, trebuie să mergem pe jos aproximativ 30 de minute pe deal pentru a găsi locul unde locuiește Neta. Priveliștile din jur sunt minunate.

Today we are in Teișani, we are visiting an important member of the community, Neta, the shepherdess. We begin our journey kind of early, we need to walk around 30 minutes in the mountain to find Neta’s place. The surrounding views are wonderful.

Echipa Community Kitchen încearcă să învețe mai multe despre produsele și rețetele tradiționale din zonă, iar astăzi vom afla mai multe despre arta de a face brânză.

The Community Kitchen team is trying to learn more about the traditional products and recipes from the area, and today we will learn more about the art of making cheese from scratch.


O cunoaștem pe Neta, ea a făcut brânză toată viața ei, tatăl și bunicul ei au făcut și ei această muncă, așa că a învățat încă de când era mică, așa că putem înțelege toată experiența pe care o are.

We meet Neta, she has been making cheese all her life, her father and grandfather also did this job, so she has been learning since she was a child, so we can understand all the expertise she has.

În fiecare zi are grijă de animalele ei și le mulge dis-de-dimineață, pentru că așa începe orice brânză bună, cu lapte proaspăt și bun, în acest caz de la capre și oi. Apoi fierbe laptele cu cheag, care este o substanță folosită pentru a separa particulele solide din lapte de apă și a forma o masă solidă. Totul este natural și provine de la propriile sale animale, folosind această substanță din stomacul propriilor porci. Când partea solidă a laptelui s-a separat de lapte, adaugă sare și îi dă formă, iar acesta este gata.

Every day, she takes care of her animals and milks them early in the morning, because this is how every good cheese starts, with good fresh milk, in this case goat and sheep milk. After that, she boils the milk with rennet, which is a substance used to break down the solid particles in milk away from the water content in order to form a solid mass. Everything is natural and from her own animals, using this substance from the stomach of her own pigs. When the solid part of the milk has separated from the milk, she adds salt and shapes it, and it’s ready.


Am putut gusta din brânza proaspăt făcută în acea dimineață și a fost delicioasă. Odată ce brânza este gata, Neta o conservă în sare cu apă și, în funcție de cât timp stă în acel lichid, brânza va avea o textură și o salinitate diferite.

We could taste some of the cheese that was freshly made that morning, and it was delicious. After the cheese is ready, Neta preserves them in salt with water, and depending on how long the cheese stays in that liquid the cheese will have different texture and saltiness.


Am învățat atât de multe despre brânză, dar și despre stilul de viață al Netei, care face totul de la zero, folosind produsele pe care le are prin preajmă și pe care le-a cultivat singură, trăind liniștită în natură. Mulțumim, Neta!

We learned so much about cheese but also about Neta’s lifestyle, who makes everything from scratch, using the products she has around and has grown by herself while living peacefully in the nature. Thank you, Neta!

ByJenovefa

Portret de Voluntar – Jenovefa (Franța)

Hello!


My name is Jenovefa, I’m from France, and more specifically Brest in Brittany. This year I will be one of the international volunteers in the Schrodinger Cultural Dilemma project at Curba de Cultura. I arrived in Romania in the middle of January. Why I choose to come here ?


I just finish my studies in sociological and cultural administrations in October. After two internships around festivals, I wanted a new and different cultural experience in another country, and this is why I research to be a volunteer on the European Youth Portal. Also, the description of the Schrodinger Cultural Dilemma project remains to me part of my studies and my experience that I loved. So here I am !
Since I was a kid, I am attached to the culture of Brittany and her traditions. So I learned to speak Breton at school and to dance folkloric dances with my parents in “fest-noz” which is basically a fest at night where we dance our dances with music bands. With that cultural approach, I’m interested in languages, in traditions and folklore in general, and so I expect to learn Romanian (and practice English), discover the country and the Romanian folklore as well.

When I was a student in information and communication, I helped in classes for beginners who wanted to learn to dance in a students’ association. In the same time, I became to create events and I enjoy that a lot. All that prove to me that I wanted to be involved in the cultural word in general. So I love to discover new musics, films, theater’s pieces, books and discuss it.


I think to be a volunteer like this it is a unique experience, so I’m here from a few months, but I am so happy to be here now and for the next months !

Bună!


Mă numesc Jenovefa, sunt din Franța, mai exact din Brest, în Bretania. Acest an voi fi unul dintre voluntarii internaționali în cadrul proiectului Dilema culturală Schrodinger la Curba de Cultură. Am ajuns în România la mijlocul lunii ianuarie. De ce am ales să vin aici ?


Tocmai mi-am terminat studiile de sociologie și administrație culturală în octombrie. După două stagii în jurul festivalurilor, mi-am dorit o experiență culturală nouă și diferită, într-o altă țară, și de aceea caut să fiu voluntar în cadrul Portalului European de Tineret. De asemenea, a descrierea proiectului Dilema culturală Schrodinger rămâne pentru mine parte din studiile mele și a experienței mele care mi-a plăcut foarte mult. Așadar, iată-mă aici !


De când eram copil, sunt atașat de cultura Bretaniei și de tradițiile ei. Așa că am am învățat să vorbesc bretonă la școală și să dansez dansuri folclorice cu părinții mei în “fest-noz” care este, practic, un festival de noapte în care dansăm dansurile noastre cu formații de muzică. În acest fel abordare culturală, sunt interesată de limbi, de tradiții și de folclor în general, așa că am mă aștept să învăț limba română (și să exersez engleza), să descopăr țara și folclorul, de asemenea.


Când eram studentă la informatică și comunicare, am ajutat la cursuri pentru începători care doreau să învețe să danseze, în cadrul unei asociații studențești. În aceeași perioadă, am devenit să creez evenimente și îmi place foarte mult acest lucru. Toate acestea îmi dovedesc că îmi doream să mă implic în
cuvântul cultural în general. Așa că îmi place să descopăr noi muzici, filme, piese de teatru, cărți și să discut despre ele.


Cred că a fi voluntar în acest fel este o experiență unică, așa că sunt aici de câteva luni, dar sunt foarte fericită să fiu aici acum și în următoarele luni !

ByDiana

Portret de voluntar – Diana (Portugal)

Salut!

Mă numesc Diana, sunt din Portugalia și sunt unul dintre voluntarii internaționali în proiectul Schrodinger Cultural Dilema la Curba de Cultura. Să începem de la început? Hai să o facem! De ce fac voluntariat în România rurală un an întreg? Da, voi fi aici 12 luni!

Ei bine, eram într-o fază a vieții mele în care nu știam care este următorul pas profesional. M-am săturat să lucrez în design și rețele de socializare și am vrut să influențez viața oamenilor într-un mod mai semnificativ.

De când eram copil, am spus că scopul meu în viață este să simt și să-i fac pe alții să simtă lucruri, lucruri diferite, toate lucrurile! Am crezut că să-i învăț pe alții cum să simtă, prin creativitate și artă, este ceea ce vreau să fac cu viața mea, dar nu am fost și încă nu sunt sigur dacă asta este calea potrivită pentru mine… De aceea sunt aici să descopăr eu însumi și următorii pași.

M-am născut în partea rurală a Portugaliei și știu cât de greu este să obții oportunități în acea parte a țării mele. În copilărie am făcut toate activitățile pe care le-am putut și am prins toate oportunitățile pe care le aveam pentru a putea deveni artist. Lucrul în domeniul Artă și Creativitate este dificil, dar este și mai dificil dacă locuiești într-un loc în care pare că nu se întâmplă nimic.

Am început să iau cursuri de hip hop încă de la vârsta de 9 ani și încă fac asta până acum, acesta este și unul dintre lucrurile care m-au motivat să intru în această aventură românească: duc cultura urbană și dansurile urbane într-un loc în care ele nu sunt prezente, arătându-le tinerilor că există mai mult în această lume în afară de realitatea lor și în afară de lumea în care sunt obișnuiți să trăiască.

Dacă am fost făcută să simt și să ii fac pe alții să simtă, să devin voluntar internațional a fost un rollercoaster de sentimente de care aveam nevoie în viața mea…

1 lună s-a terminat, mai sunt 11! Să continuăm această călătorie cu hopuri!

Hello! 

My name is Diana, I’m from Portugal and I’m one of the international volunteers in the Schrodinger Cultural Dilemma project at Curba de Cultura. Shall we start from the beginning? Let ‘s do it! Why am I in Rural Romania doing volunteering work for one whole year? Yes, I’ll be here for 12 months! 

Well I was in a phase of my life where I didn’t know what was the next step professionally. I was sick of working with design and social media and I wanted to impact people’s lives in a more meaningful way. 

Since I was a kid, I have said that my purpose in life is to feel and make others feel things, different things, all the things! I thought that teaching others how to feel, through creativity and art is what I wanna do with my life, but I wasn’t and still I’m not sure if that’s the right path for me… That’s why I’m here to discover myself and my next steps.

I was born in the rural side of Portugal and I know how tough it is to get opportunities in that side of my country. As a kid I did all the activities I could and catched all o+pportunities that I had so that I could become an artist. Working in the Art and Creativity field is difficult but is even more difficult if you live in a place where it seems that nothing happens.

I started taking hip hop classes since I’m 9 years old and still do it to these date, that’s also one of the things that motivated me to enter this romanian adventure: taking the urban culture and the urban dances to a place where they’re not present, showing to youngsters that there is more in this world besides their reality and besides the world they’re used to live in.

If I was made to feel and make feel, becoming an International volunteer was the rollercoaster of feelings that I was needing in my life…

1 month is done, 11 more to go! Let’s continue this bumpy ride!