Videos

În cadrul proiectului Izvoarele Unveiled, patru voluntari SEV găzduiți pentru un an de zile au creat un documentar despre comuna Izvoarele și o serie de alte materiale. Documentarul poate fi vizionat aici, iar restul materialelor pe discoverizvoarele.ro

În the project Izvoarele Unveiled, four EVS volunteers hosted for one year, created a documentary film about the commune and a series of other materials. the documentary can be seen here and the rest of the materials on discoverizvoarele.ro

Below you can see the materials resulted in the video training done between 03-07.07.2017 during the project “Izvoarele Unveiled”.

Acestea sunt materialele rezultate în urma trainingului video din perioada 03-07.07.2017 din proiectul “Izvoarele Unveiled”

Here you can see our video library with all the work done by our volunteers in order to promote EVS projects.

Puteți vedea biblioteca noastră video care conține materialele create de voluntarii noștri cu scopul promovării proiectelor SEV.