Videos

Below you can see the materials resulted in the video training done between 03-07.07.2017 during the project “Izvoarele Unveiled”.

Acestea sunt materialele rezultate în urma trainingului video din perioada 03-07.07.2017 din proiectul “Izvoarele Unveiled”

Here you can see our video library with all the work done by our volunteers in order to promote EVS projects.

Puteți vedea biblioteca noastră video care conține materialele create de voluntarii noștri cu scopul promovării proiectelor SEV.