Monthly Archive November 2023

Byadmin

Portret de voluntar – Elisa (Italia/Argentina)

Mă numesc Elisa și sunt încântată de perspectiva de a petrece următoarea lună și jumătate cufundându-mă în cultura vibrantă a României. Puțin despre mine – sunt italiancă, dar am crescut în atmosfera plină de viață a Argentinei. Deci, pe scurt, sărbătoresc cu mândrie atât golurile argentiniene, cât și pe cele italiene! Călătoriile sunt aproape ca o a doua natură pentru mine; stilul de viață nomadic al familiei mele a insuflat în venele mele dragostea pentru itineranță.

Încă din primii mei ani, am fost captivată de conectarea cu oameni ale căror tradiții diferă de ale mele. Această curiozitate m-a ghidat spre numeroase aventuri. Călătoria mea în domeniul voluntariatului a început la vârsta de 13 ani în zonele rurale din Argentina, o experiență care mi-a marcat impresii de durată. Poate că aceste experiențe au fost cele care m-au motivat să urmez studii în Relații Internaționale, permițându-mi să continui să celebrez de aproape lumea noastră diversă.

Dincolo de pasiunea mea pentru explorarea diferitelor culturi, am o slăbiciune pentru animale (nu-i așa că toată lumea are?). Sunt, de asemenea, pasionată de muzică, sport, lectură și o serie de alte interese și, după cum probabil v-ați dat seama, găsirea bucuriei în compania oamenilor este un dat.

Sunt încântată de această oportunitate de a contribui, de a învăța și de a împărtăși experiențe cu voi toți. Dacă mai este ceva ce ați dori să știți despre mine, vă invit să veniți la Curba de Cultură ca să putem discuta despre asta. Haideți să facem ca această călătorie împreună să fie memorabilă și de impact!

I’m Elisa, and I’m thrilled about the prospect of spending the next month and a half immersing myself in the vibrant culture of Romania. A bit about me—I’m Italian but grew up in the lively ambiance of Argentina. So, in a nutshell, I proudly celebrate both Argentine and Italian goals! Traveling is almost like a second nature to me; my family’s nomadic lifestyle has instilled a love for the itinerant in my veins.

From my earliest years, I’ve been captivated by connecting with people whose traditions differ from mine. This curiosity has guided me to numerous adventures. My journey into volunteering commenced at the age of 13 in the rural areas of Argentina, an experience that etched lasting impressions. Perhaps it was these experiences that motivated me to pursue a degree in International Relations, allowing me to continue celebrating our diverse world up close.

Beyond my passion for exploring different cultures, I have a soft spot for animals (doesn’t everyone?). I’m also into music, sports, reading, and an array of other interests, and, as you might have gathered, finding joy in the company of people is a given.

I’m excited about this opportunity to contribute, learn, and share experiences with all of you. If there is anything else you would like to know about me I invite you to come to Curba de Cultura so we can chat about it. Let’s make this journey together memorable and impactful!

Byadmin

Portret de voluntar – Maria (Spania)

Bună! Eu sunt Maria, am 24 de ani și vin din Spania. Este prima dată când fac voluntariat și sunt foarte încântată să fac parte din acest proiect extraordinar, ajutând comunitatea locală românească mai tânără.

Sunt licențiată în Drept și în prezent mă pregătesc pentru concursurile EPSO. Mă consider o fată foarte veselă și dinamică în viața de zi cu zi. Îmi place să fac sport, deoarece mă menține sănătoasă din punct de vedere fizic și psihic. De asemenea, în timpul liber citesc, ascult muzică și îmi place să ies cu prietenii mei să mă distrez.

Voluntariatul a fost întotdeauna o experiență care mi-a atras atenția. Cred că este un mod foarte apropiat și uman de a-i ajuta pe ceilalți. Oportunitatea de a cunoaște și de a învăța de la alte culturi, de la oameni din întreaga lume… este ceva cu totul îmbucurător. Cred că toată lumea, la un moment dat în viață, ar trebui să experimenteze așa ceva.

Sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate pe care mi-a oferit-o Curba de Cultură, în care sunt sigură că îmi voi deschide mult mai mult mintea, mă voi distra ca și cum aș fi copil, dar mai ales voi învăța și voi contribui la educația celor mai mici, ceea ce mă face foarte mândră.

Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut încredere în mine. Abia aștept să mă implic în această aventură unică și să o împărtășesc cu voi toți.

Hi guys! I’m Maria, I’m 24 years old and I come from Spain. It’s my first time volunteering and I’m very excited to be part of this amazing project helping the younger Romanian local community.

I have a degree in Law and I am currently preparing for the EPSO competitions. I consider myself a very cheerful and dynamic girl in my day to day life. I love doing sport, as it keeps me physically and mentally healthy. In my free time I also read, listen to music and I love going out with my friends to have fun.

Volunteering has always been an experience that has caught my attention. I think it is a very close and human way to help others. The opportunity to get to know and learn from other cultures, from people all over the world… is something totally enriching. I believe that everyone, at some point in their lives, should experience something like this.

I am very grateful for this opportunity that Curba de Cultura has given me, in which I am sure I will open my mind much more, I will enjoy myself as if I were a child, but above all I will learn and contribute to the education of the youngest, which makes me very proud.

Thank you very much for trusting me. I am looking forward to getting involved in this unique adventure and sharing it with all of you.

Byadmin

Portret de voluntar – Abdu (Maroc)

Bună tuturor, mă numesc Abdu și am 23 de ani. Sunt originar din Maroc. Mă bucur foarte mult să vă anunț că m-am alăturat recent acestui proiect incredibil de voluntariat, animat de dorința de a contribui la comunitatea locală și de a avea un impact pozitiv. 

Cu o diplomă în recepție aeriană și transport maritim, sunt pasionat de explorarea lumii și de conectarea cu oameni din medii diverse. În timpul meu liber, ca hobby îmi place să mă uit la fotbal, să mă joc câteva partide de baschet,să fac jonglerii și sa învăț despre diferite culturi. 

Voluntariatul a ocupat întotdeauna un loc special în inima mea, deoarece cred că investirea în bunăstarea și creșterea tinerilor este un pas crucial pentru construirea unui viitor mai luminos. Arta, indiferent de forma ei, are un impact profund asupra indivizilor și comunităților, iar eu cred cu tărie în beneficiile sale terapeutice. 

Sunt incredibil de recunoscătoare pentru oportunitatea de a-mi lărgi orizonturile, de a cunoaște persoane incredibile și de a face parte din această călătorie transformatoare. Sper să contribui la extinderea posibilităților pentru tineri și să las o impresie pozitivă, de durată asupra comunității. 

Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră și abia aștept să împărtășesc această experiență remarcabilă cu toți cei de la Curba De Cultură!

Hi everyone, my name is Abdu, and I’m 23 years old. Originally from Morocco. It gives me great joy to  announce that I have recently joined this incredible volunteering project, driven by a desire to contribute to  the local community and make a positive impact. 

With a diploma in air reception and maritime transport, I am passionate about exploring the world and  connecting with people from diverse backgrounds. In my free time, I enjoy indulging in some hobbies that  include watching football, playing some basketball, juggling, and immersing myself in different cultures. 

Volunteering has always held a special place in my heart as I believe that investing in the well-being and  growth of young people is a crucial step towards building a brighter future. Art, be it in any form, has a  profound impact on individuals and communities, and I firmly believe in its therapeutic benefits. 

I am incredibly grateful for the opportunity to broaden my horizons, meet incredible individuals, and be part  of this transformative journey. I hope to contribute to expanding possibilities for young people and leaving a  lasting positive impression on the community. Thank you for your support, and I look forward to sharing this remarkable experience with all of you Curba De Cultură!