Youthpass, or what you get at the end of EVS

Byadmin

Youthpass, or what you get at the end of EVS

youthpassDeși e vorba de educație non-formală Comisia Europeană s-a gândit că totuși nu ar strica o formă de recunoaștere a celor învățate în cadrul unui proiect de mobilitate precum cele de tip EVS. Astfel s-a născut certificatul Youthpass, un certificat cu o valoare și o recunoaștere tot mai mare.

Even though is about non-formal education the European Commission decided that a form of recognition of the learning results in a mobility project, like the EVS ones could be more than welcomed. This is how the Youthpass certificate appeared and it gets a bigger and greater value year by year.

What exactly Youthpass is:

 • a confirmation of participation by the organisers of a specific activity;
 • a description of the activity;
 • an individualised description of the activities undertaken as well as the learning outcomes;
 • a tool which states the key competences achieved;
 • a way of improving visibility of learning in the Erasmus+ Programme;
 • an explanation of Erasmus+ Programme activities which can be understood by the people outside the youth

In short this is what Youthpass is and what it can give you at the end of a mobility. How you make it provide you with all these this is what you find out together with your mentor, in trainings, from your volunteers coordinator, project manager and from all the people involved in non-formal learning and Erasmus+ projects. What is certain is that it will prove its usefulness throughout your entire professional life.

Ce este mai exact Youthpass:

 • o confirmare din partea organizatorilor, a participării la o numită activitate;
 • o descriere a activității;
 • o descriere individuală a activităților efectuate și a rezultatelor învățării;
 • un instrument care certifică competențele acumulate;
 • o metodă de a îmbunătăți vizivilitatea învățării prin programul Erasmus+
 • o explicație a activităților Programului Erasmus+ care poate fi înțeleasă și de cei dinafara sectorului de tineret.

Pe scurt acesta e Youthpass și ceea ce îți aduce la final de mobilitate. Cum îl faci să îți dea toate acestea, asta afli împreună cu mentorul tău, în timpul unor cursuri, de la coordonatorul de voluntari, de la managerul de proiect, practic de la toți oamenii implicați în învățare non-formală și proiecte Erasmus+. ce e sigur, e că îți va dovedi utilitatea de-a lungul întregii tale vieți profesionale.

About the author

admin administrator

Leave a Reply