Author Archive Iulian Lungu

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Diana (Germania)

Bună! Sunt Diana, am 19 ani și vin din Germania.
Sunt aici la Curba de Cultură prin intermediul Corpului European de Solidaritate pentru a ajuta la dezvoltarea durabilă a turismului sustenabil pentru tineri. Abia aștept să descopăr toate obiectivele turistice pe care le oferă Teișaniul și apoi să le fac accesibile pentru voi.


Sunt intrigată să vizitez România din două motive: În primul rând, este o țară despre care eu ca și
cetățean european știu uimitor de puține lucruri. Și asta se va schimba acum!


În al doilea rând, mă interesează foarte mult geografia acestei țări. Aveți de toate: malul mării și
lanțuri muntoase înalte. Aștept cu nerăbdare, în special, să explorez dealurile și munții din jurul Teișaniului.


Personal, îmi plac foarte mult drumețiile, muzica de orice fel, fotografia și, bineînțeles, discuțiile.
Pentru ultimul punct, evident că va fi important să învăț limba română, atunci pot avea și o
discuție cu voi, atunci când veți veni la Curba.

Hey! I’m Diana, 19, and come from Germany.


I am here at Curba de cultura via the European Solidarity Corps to help develop sustainable
tourism for young people. I am looking forward to discovering all the sights Teisani offers
and then to make them accessible for you.


Romania has intrigued me to visit mostly because of two reasons: Firstly, it is a country, I, as
a European citizen, know astonishingly few things about. And that will now change!

Secondly, I am very interested in the geography of this country. You have it all: sea side and
high mountain ranges. I am especially looking forward to exploring the hills and mountains
around Teișani.

Personally, I am very fond of hiking, music of any kind, photography and of course talking.
For the last point it obviously will be important that I learn Romanian, then I can also have a
chat with you, when you come to Curba.

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Mélanie (Franța)

Buna ziua !
Numele meu este Mélanie. Am 27 de ani. Sunt din Franța. Am origini belgiene și catalane. Locuiesc în regiunea pariziană (Île-de-France), mai precis în orașul Houilles, la zece minute cu trenul de cartierul de afaceri La Défense. Cu toate acestea, îmi place foarte mult să mă mut. De aceea, am locuit în Clermont-Ferrand, în regiunea Auvergne din centrul Franței, renumită pentru vulcanii săi și pentru compania Michelin. De asemenea, am locuit în Saguenay, în Canada, un oraș celebru pentru fiordul său. După bacalaureat, am studiat pentru a deveni asistent social, apoi management teritorial și dezvoltare locală.

Pentru a-mi descrie personalitatea în câteva rânduri, aș spune că sunt o femeie pașnică, drăguță, deschisă la minte, care încearcă să fie atentă la ceilalți. Îmi place să călătoresc, să învăț și să descopăr noi culturi. De asemenea, iubesc animalele și petrecerea timpului în natură. Sunt interesată de toate subiectele, de la actualitate până la științele umaniste și sociale (istorie, geografie, psihologie, sociologie, filosofie etc.). În plus, sunt și foarte simpatizantă față de multe cauze, în special față de cauze legate de tineret, sociale, de mediu și de animale. Vreau să mă implic în domeniul accesului la drepturi, al educației, al culturii și al protecției naturii.

De asemenea, îmi place să ies în oraș și să fac activități culturale, cum ar fi cititul, vizionarea de filme și seriale, vizitarea muzeelor și ascultarea de muzică. Artiștii mei preferați sunt Avril Lavigne, Green Day, Paramore, Pink, The Weeknd, Shakira, Rihanna, Eminem, Abba și Queen. De asemenea, practic din ce în ce mai mult sport. Îmi place să merg la sală, să mă plimb, să fac badminton, să alerg și să merg cu bicicleta.

Astfel, îmi pun bagajele la Izvoarele pentru șase luni, din 20 februarie 2024 până în 30 august 2024. Particip ca voluntar la proiectul “Sustainable Tourism for Young People”, prin Corpul European de Solidaritate. Scopul acestui proiect este de a vă înțelege cultura și de a vă pune în valoare teritoriul, implicând în același timp cetățenii.

Aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați primit la Curba de Cultură și pentru toate momentele pe care le vom petrece împreună în viitor ! Abia aștept să descopăr România !

Multumesc !

Buna ziua !

My name is Mélanie. I am 27 years old. I am French. I have Belgian and Catalan origins. I live in the Paris region (Île-de-France), more specifically in the town of Houilles, ten minutes by train from the La Défense business district. However, I really enjoy moving house. That is why I used to live in Clermont-Ferrand in the Auvergne region of central France, famous for its volcanoes and the Michelin company. I also lived in Saguenay in Canada, a famous town for its fjord. After my baccalaureate, I studied to become a social worker, and then territorial management and local development.

To describe my personality in a few lines, I would say that I am a nice, peaceful woman, open-minded who is trying to be attentive to others. I love travelling, learning and discovering new cultures. I also love animals and spending time in nature. I am interested in all subjects, from current affairs to the humanities and social sciences (history, geography, psychology, sociology, philosophy, etc.). Furthermore, I am also very sympathetic with to many causes, particularly youth, social, environmental and animal causes. I want to get involved in access to rights, education, culture and the protection of nature.

I also enjoy going out and doing cultural activities such as reading, watching films and TV series, visiting museums and listening to music. My favourite artists are Avril Lavigne, Green Day, Paramore, Pink, The Weeknd, Shakira, Rihanna, Eminem, Abba and Queen. I am also practicing more and more sport. I like going to the gym, walking, badminton, running and cycling.

Thus, I am putting down my bags in Izvoarele for six months from 20 February 2024 to 30 August 2024. I am taking part as a volunteer in the “Sustainable Tourism for Young People” project as part of an European solidarity corps. The aim of this project is to understand your culture and to highlight your territory, while involving citizens.

I would like to thank you for welcoming me to Curba de Cultura and for all the moments we will be spending together in the future ! I am really looking forward to discovering Romania !

Multumesc !

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Martin (Spania)

Bună ziua, numele meu este Martin, am 22 de ani și sunt un tip din Spania. Personal sunt pasionat de sport, dar mai ales de baschet, box și drumeții și mai presus de toate mâncarea!!! De asemenea sunt pasionat de istorie și geografie.

Am decis să fac voluntariat datorită oportunității pe care mi-o oferă de a cunoaște noi culturi, noi stiluri de viață, puncte de vedere diferite și de a mă dezvolta personal.

De ce am decis să vin în România? Pentru că acolo de unde vin eu avem o mulțime de imigranți români și mulți dintre ei mi-au devenit prieteni, iar eu am devenit curioasă despre cultura și țara lor, așa că anul trecut am decis să fac o călătorie pentru a cunoaște România și, de asemenea, să mă întâlnesc cu unul dintre prietenii mei care se mutase recent în România.

A fost o experiență foarte îmbucurătoare și m-am îndrăgostit de această țară și mi-am dorit să aflu mai multe despre cultura și tradițiile sale. Un alt motiv important a fost acela de a încerca mâncarea minunată de aici. Scopul meu cu acest voluntariat este de a cunoaște mult mai multe despre această țară, istoria și obiceiurile sale, astfel încât cred că un factor important ar fi să învăț limba română pentru a mă implica mai mult în în comunitate.

Hello my name is Martin I am 22 years old and I am a guy from Spain. Personally I am passionate about sports but especially basketball, boxing and hiking and above all eating!!! I’m also passionate about history and geography.

I decided to volunteer because of the opportunity it gives me to get to know new cultures, new lifestyles, different points of view and to develop myself personally.

Why did I decide to come to Romania? Because where I come from we have a lot of Romanian immigrants and many of them have become my friends and I became curious about their culture and their country, so last year I decided to make a trip to get to know Romania and also to meet one of my friends who had recently moved to Romania.

It was a very enriching experience and I fell in love with this country and I wanted to learn more about its culture and traditions. Another big reason was to try the wonderful food here. My goal with this volunteering is to get to know much more about this country, its history and customs, so I think that an important factor would be to learn Romanian in order to get more involved in the community.

ByIulian Lungu

Portret de Voluntar- Andrea (Italia)

Mă numesc Andrea și sunt din Italia. Întotdeauna am avut o mare pasiune pentru natură, iar acum simt nevoia de a face partea mea pentru a ajuta societatea să se dezvolte prin soluții eco-sustenabile.

Sunt licențiat în literatură modernă și, după studii, am început să lucrez în lumea turismului, am avut două joburi diferite care mi-au permis să învăț multe despre acest sector.

Visul meu este să pot lucra în viitor cu tinerii, pentru a-i putea ajuta să se orienteze și pentru a le transmite valorile în care cred, cum ar fi importanța îngrijirii mediului și frumusețea de a trăi în strânsă legătură cu natura.

În plus, cred foarte mult în eficiența educației non-formale, de fapt, mi-ar plăcea să ajut la crearea de activități pentru tineri, să le organizez și să le promovez.

My name is Andrea and I am an Italian guy. I have always had a great passion for nature and now I feel the need to do my part to help society develop through eco-sustainable solutions.

I have a degree in modern literature and after my studies, I started working in the world of tourism, I did two different jobs that allowed me to learn a lot about this sector.

My dream is to be able to work with young people in the future, so that I can help them get their bearings and to pass on to them the values I believe in, such as the importance of taking care of the environment and the beauty of living in close contact with nature.

Furthermore, I am a great believer in the effectiveness of non-formal education, in fact I would love to help create activities for young people, organize them and promote them.