Portret de Voluntar – Jenovefa (Franța)

ByJenovefa

Portret de Voluntar – Jenovefa (Franța)

Hello!


My name is Jenovefa, I’m from France, and more specifically Brest in Brittany. This year I will be one of the international volunteers in the Schrodinger Cultural Dilemma project at Curba de Cultura. I arrived in Romania in the middle of January. Why I choose to come here ?


I just finish my studies in sociological and cultural administrations in October. After two internships around festivals, I wanted a new and different cultural experience in another country, and this is why I research to be a volunteer on the European Youth Portal. Also, the description of the Schrodinger Cultural Dilemma project remains to me part of my studies and my experience that I loved. So here I am !
Since I was a kid, I am attached to the culture of Brittany and her traditions. So I learned to speak Breton at school and to dance folkloric dances with my parents in “fest-noz” which is basically a fest at night where we dance our dances with music bands. With that cultural approach, I’m interested in languages, in traditions and folklore in general, and so I expect to learn Romanian (and practice English), discover the country and the Romanian folklore as well.

When I was a student in information and communication, I helped in classes for beginners who wanted to learn to dance in a students’ association. In the same time, I became to create events and I enjoy that a lot. All that prove to me that I wanted to be involved in the cultural word in general. So I love to discover new musics, films, theater’s pieces, books and discuss it.


I think to be a volunteer like this it is a unique experience, so I’m here from a few months, but I am so happy to be here now and for the next months !

Bună!


Mă numesc Jenovefa, sunt din Franța, mai exact din Brest, în Bretania. Acest an voi fi unul dintre voluntarii internaționali în cadrul proiectului Dilema culturală Schrodinger la Curba de Cultură. Am ajuns în România la mijlocul lunii ianuarie. De ce am ales să vin aici ?


Tocmai mi-am terminat studiile de sociologie și administrație culturală în octombrie. După două stagii în jurul festivalurilor, mi-am dorit o experiență culturală nouă și diferită, într-o altă țară, și de aceea caut să fiu voluntar în cadrul Portalului European de Tineret. De asemenea, a descrierea proiectului Dilema culturală Schrodinger rămâne pentru mine parte din studiile mele și a experienței mele care mi-a plăcut foarte mult. Așadar, iată-mă aici !


De când eram copil, sunt atașat de cultura Bretaniei și de tradițiile ei. Așa că am am învățat să vorbesc bretonă la școală și să dansez dansuri folclorice cu părinții mei în “fest-noz” care este, practic, un festival de noapte în care dansăm dansurile noastre cu formații de muzică. În acest fel abordare culturală, sunt interesată de limbi, de tradiții și de folclor în general, așa că am mă aștept să învăț limba română (și să exersez engleza), să descopăr țara și folclorul, de asemenea.


Când eram studentă la informatică și comunicare, am ajutat la cursuri pentru începători care doreau să învețe să danseze, în cadrul unei asociații studențești. În aceeași perioadă, am devenit să creez evenimente și îmi place foarte mult acest lucru. Toate acestea îmi dovedesc că îmi doream să mă implic în
cuvântul cultural în general. Așa că îmi place să descopăr noi muzici, filme, piese de teatru, cărți și să discut despre ele.


Cred că a fi voluntar în acest fel este o experiență unică, așa că sunt aici de câteva luni, dar sunt foarte fericită să fiu aici acum și în următoarele luni !

About the author

Jenovefa author

Leave a Reply