Dungeons and Dragons Global Education Competences and Materials

Bycosmin catana

Dungeons and Dragons Global Education Competences and Materials

D&D develops competences for young people.

In terms of Development Goals competencies, D&D is an efficient, non-intrusive way of developing social and communication skills for introvert youngsters.

In real life contexts D&D may be used as a very efficient tool for developing key competencies for young people as well as specific Sustainable Development Goals competencies

D&D, as most other role playing games, offers a safe and secure environment for youngsters to test initiative, decision making, responsibility taking and speaking out for others. An impressive tool to be used for real life situations with fictional scenarios.

If you would like to discover what competences are being developed by playing our D&D scenarios, please follow this link for the full competence model and analysis.

Start your own D&D sessions!

At the bottom of the page is a collection of 38 global education themed D&D scenarios and methodology that was developed in “D&DGE – The adventurous approach to global education”. The scenarios and other materials are available to download and play for anyone, but protected by a Creative Commons license.

How to play?

Best is to get involved in a game with someone who already knows how to play. Otherwise take a look at the Dungeon Master’s guide. It has all the instructions on how to be a great and fair storyteller for your group. Or you can have a look at the video we made that will help you.

Characters for your players

All scenarios in the library tell you what level of characters the scenario is made for. As you are beginning to lead games, stick to those guidelines. As you grow more experienced you will learn how to adapt scenarios to different levels as you go.

The Player’s Handbook has detailed instructions on how to create your own characters, but that can take a while. So you can find pre-made character sheets online or specifically here. However for some age groups these sheets are too complicated so you can find some simplified characters with only vital information in the library below.

Every character in D&D has a Race, Class, Alignment and Attributes. See what they are all about by following THIS LINK.

The library

As working your way through the world of D&D is not always the easiest of tasks, we have prepared for you a set of instructions – methodology – to better understand how to find your way in applying D&D in Youth work and Global Education. Please follow THIS LINK for the methodology.

We know not everyone has 18 hours to play D&D in educational settings. Yet if you do, please follow THIS LINK for the 18 hours campaign. This is why we made the method modular, so it can adapt to your time constraints!

We have designed 3 hour scenarios for those of you that have less time available. Please follow THIS LINK for the 3 hour individual scenarios. Each of the scenarios bears the learning objectives and the topic.

There are scenarios that are as short as 45 min with preparation and reflection included. You can mix and match different topics just like it’s done in the 6 scenario campaign. Follow THIS LINK for the scenarios.

Read through it and you’ll see your participants can become an adventuring party going on various quests while you adapt the length of the adventure. Imagine encounters like bite size episodes of a TV show and the campaign a very long film. If you treat your sessions as a TV show you can add as many episodes at different times when you get your group together.

More details on www.d20.si

The project D&DGE – An adventurous approach to Global Education has been co-funded by the European Union through the ERASMUS+ Programme.

====

D&D dezvoltă competențe pentru tineri.


În ceea ce privește competențele din cadrul Obiectivelor de Dezvoltare, D&D este o modalitate eficientă și neintruzivă de a dezvolta abilitățile sociale și de comunicare pentru tinerii introvertiți.

În contexte de viață reală, D&D poate fi utilizat ca un instrument foarte eficient pentru dezvoltarea competențelor-cheie pentru tineri, precum și a competențelor specifice Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

D&D, la fel ca majoritatea celorlalte jocuri de rol, oferă un mediu sigur și securizat pentru ca tinerii să testeze spiritul de inițiativă, capacitatea de a lua decizii, asumarea responsabilităților și de a vorbi în numele altora. Un instrument impresionant care poate fi folosit pentru situații din viața reală cu scenarii fictive.

Dacă doriți să descoperiți ce competențe sunt dezvoltate jucând scenariile noastre D&D, vă rugăm să urmați acest link pentru modelul și analiza completă a competențelor.

Începeți propriile sesiuni D&D!


În partea de jos a paginii se află o colecție de 38 de scenarii D&D cu tematică de educație globală și metodologia care a fost dezvoltată în “D&DGE – Abordarea aventuroasă a educației globale”. Scenariile și alte materiale pot fi descărcate și jucate de oricine, dar sunt protejate de o licență Creative Commons.

Cum să jucați?


Cel mai bine este să vă implicați într-un joc cu cineva care știe deja să joace. În caz contrar, aruncați o privire la ghidul Dungeon Master. Acesta conține toate instrucțiunile despre cum să fii un povestitor grozav și corect pentru grupul tău. Sau puteți arunca o privire la videoclipul pe care l-am făcut și care vă va ajuta.

Personaje pentru jucătorii tăi
Toate scenariile din bibliotecă îți spun pentru ce nivel de personaje este făcut scenariul. Pe măsură ce începeți să conduceți jocuri, respectați aceste indicații. Pe măsură ce veți deveni mai experimentat, veți învăța cum să adaptați scenariile la diferite niveluri pe parcurs.

Manualul jucătorului are instrucțiuni detaliate despre cum să vă creați propriile personaje, dar asta poate dura ceva timp. Așa că puteți găsi fișe de caractere pre-făcute online sau în mod special aici. Cu toate acestea, pentru unele grupe de vârstă, aceste fișe sunt prea complicate, așa că în biblioteca de mai jos puteți găsi câteva personaje simplificate, cu doar informații vitale.

Fiecare personaj în D&D are o rasă, clasă, aliniere și atribute. Vedeți despre ce este vorba urmând ACEST LINK.

Biblioteca


Deoarece a te descurca în lumea D&D nu este întotdeauna cea mai ușoară sarcină, am pregătit pentru tine un set de instrucțiuni – metodologie – pentru a înțelege mai bine cum să te orientezi în aplicarea D&D în munca de tineret și în educația globală. Vă rugăm să urmați ACEST LINK pentru a vedea metodologia.

Știm că nu toată lumea are la dispoziție 18 ore pentru a juca D&D în contexte educaționale. Totuși, dacă aveți, vă rugăm să urmați ACEST LINK pentru campania de 18 ore. Acesta este motivul pentru care am făcut metoda modulară, astfel încât să se poată adapta la constrângerile dumneavoastră de timp!

Am conceput scenarii de 3 ore pentru cei dintre voi care au mai puțin timp la dispoziție. Vă rugăm să urmați ACEST LINK pentru scenariile individuale de 3 ore. Fiecare dintre scenarii poartă obiectivele de învățare și tematica.

Există scenarii care durează doar 45 de minute, cu pregătire și reflecție incluse. Puteți combina diferite subiecte, așa cum se face în campania cu 6 scenarii. Urmați ACEST LINK pentru scenarii.

Citiți-l și veți vedea că participanții dvs. pot deveni un grup de aventurieri care pleacă în diverse misiuni, în timp ce dvs. adaptați durata aventurii. Imaginează-ți întâlnirile ca niște episoade de mărimea unei mușcături dintr-o emisiune TV, iar campania ca un film foarte lung. Dacă vă tratați sesiunile ca pe un serial TV, puteți adăuga cât mai multe episoade în momente diferite atunci când vă adunați grupul.

Mai multe detalii pe www.d20.si

Proiectul D&DGE – O abordare aventuroasă a educației globale a fost cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul ERASMUS+.

About the author

cosmin catana author