Author Archive Stefanie Kindle

ByStefanie Kindle

Ten minutes in Illusion – Zece minute în Illusion

victorian_partyOnce upon a time, five of the nine EVS-Curba de Cultură-Volunteers decided to take a trip to Oraș Valenii and discover it’s wild night life. So we packed our belongings and jumped in the red limousine. As we arrived there, we enjoyed our time in the vehicle, had some serious discussions about our investment collapses, drank apple juice and listened to classical music. We were in the parking space of the famous and well-known “Illusion”, a place where you can discuss politics, business and family life. After having finished our drinks and listened to the Sonata of Beethoven – of course the 5th, not the 9th, because it’s too wild – we decided that it was the proper timing to enter this wonderful place.

This place was exactly what we were looking for, so we made our way to one of the sitting couches. Besides this, we went to the bar to order peppermint tea with a pinch of honey but we also tried the black tea with cream, which was fabulous. After we finished our drinks, we decided to have a little bit of “fun”. We arranged ourselves in a pentagon and started, accompanied by the finest tunes of classical music, waltzing through the space. It was a marvelous but exhausting experience so we took a revivifying breath of fresh air. After this, we went inside to join our other company but then we noticed that one person was missing. A little bit confused and shocked we turned to the security, as we were afraid something had happened to our compañero. One of us was extremely under pressure, so he raised his voice and called the security: “You damned and luxurious mountain goat!” The security guard was not amused, so he roared in his deep voice: “Depart at once, all of you!”

Outside, we decided not to let our good humors to be tamed and went to the horse auction to rate our feelings on a scale from 1 to 10. After this, we were completely famished and went for a little gourmet trip to an oriental palace. When we arrived there, we took “tavuk sis”, a traditional Turkish dish, as nourishment full of rich vegetables, spices and gold. After this wonderful meal, we went back to our automobile and spent some more time there. “Growing up in Belgium, half Polish half German”-Melanie felt a little bit seasick, so she proceeded to regurgitate. “Kind hearted young savior of Octopus Peña Sweetiepie”-Gabriel Marimon decided to go for a night walk to the fountain and thus, came back with 5 liters of water. “Rock’n’Roll”-Roman took a beauty sleep to relax from quarreling with the security. My lovely “but sharing your room with unknown people is a little bit different”-roommate Martina just wondered, how she encountered such extravagant people. I went back to Illusion, to find something to light a scented candle. After this eventful night, we went back home to quiet and peaceful Sat Homorâciu and lived happily ever after.

Odată, nu foarte demult, cinci dintre cei nouă voluntari SEV găzduiți de Curba de Cultură au decis să călătorească spre orașul Vălenii de Munte și să îi descopere viața de noapte. Așadar ne-am împachetat câte ceva și am sărit în limuzina roșie. Când am ajuns, am mai petrecut puțin timp în vehicul, am discutat destul de serios despre investițiile la bursă, am savurat un suc de mere și am ascultat muzică clasică. Eram în parcarea faimosului și binecunoscutului “Illusion”, un loc unde poți discuta politică, afaceri și viață de familie. După ce ne-am terminat băuturile și am ascultat o sonată de Beethoven – desigur că a 5-a, e 9-a e mult prea sălbatică – am decis că e vremea să intrăm în acest loc minunat.

Localul era exact ceea ce căutam, prin urmare ne-am îndreptat spre canapele. După ce ne-am luat de la bar ceai de mentă cu un strop de miere și am încercat și ceaiul negru cu frișcă, care a fost fabulos. După ce ne-am terminat băuturile am decis să ne distrăm puțin. Ne-am aranjat în formă de pentagon și am început acompaniați fiind de cele mai fine acorduri muzicale, valsând prin încăpere. A fost o experiență uimitoare dar și foarte obositoare și a fost nevoie să ieșim la aer. Odată reîntorși înauntru am observat că unul dintre noi lipsea. Puțin confuzi și șocați ne-am adresat pazei localului deoarece ne temeam că s-a întâmplat ceva companionului nostru. Datorită presiunii evenimentului, unul dintre noi a cedat și a ridicat vocea la pază: ”Capră de munte blestemată!” Paza nu a fost încântată și a mugit într-o voce joasă: „Dispăreți de aici, cu toții!”

Odată afară am decis să nu lăsăm să ne fie stricată bună dispoziție și am mers la o licitație de cai ca să ne mai binedispunem. După toate astea foamea și-a spus cuvântul și ne-am îndreptat spre un local oriental. Acolo am servit „tavuk sis”, un fel tradițional turk foarte hrănitor datorită amestecului de legume, condimente și aur. După această masă minunată ne-am reîntors la automobil și am mai petrecut ceva timp. Melanie „cea crescută în Belgia dar jumate poloneză-jumate nemțoaică” s-a simțit puțin rău și a fost nevoită să regurgiteze. „Blândul tânăr salvator al lui Octopus Peña Sweetiepie” – Gabriel a decis să facă o plimbare nocturnă la fântână și s-a întors cu cinci litri de apă. „Rock’n’Roll” – Roman și-a făcut somnul de frumusețe pentru a se relaxa după interacțiunea cu forțele de ordine. Draga mea „să împart camera cu cineva necunoscut e puțin ciudat” Martina a început să se întrebe cum se face că îți petrece timpul cu oameni așa extravaganți. Eu m-am întors la Illusion să găsesc ceva de aprins o lumânare parfumată. După această noapte plină de evenimente ne-am întors acasă în satul nostru liniștit, Homorâciu, și am trăit fericiți până la adânci bătrâneți.

Note: această poveste scrisă de Stefanie este un pamflet bazat pe viața de voluntar SEV într-o zonă rurală și trebuie tratată ca atare.


Stefanie se află în România pentru o perioadă de 9 luni, din septembrie 2017 până în mai 2018 în cadrul proiectului Volunteer for Rural Communities (ref nr 2017-2-LI02-KA105-000049), proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ și implementat în România de Asociația Curba de Cultură. 

ByStefanie Kindle

The tale of Octopus Peña Sweetiepie – Povestea lui Muț

23845372_1135815159881994_985689446_n (1) Once upon a time, there was a white blue-eyed cat called Octopus Peña Sweetiepie, who also answered to the lovely name of Mutz. On the 7th of September of the year 2017, she was found homeless, hungry and desperate on the dirty streets of Schiulești. After a long and tiring journey with Gabriel Marimon, the kind hearted young man who rescued her from her misery, she arrived safe and sound in Curba de Cultura as a birthday present for Melanie. The moment she entered through the door of Curba, she lit up the library and everybody was enchanted by her beauty. But this wasn’t the end of her voyage, and after a wild car ride in which Octopus Peña Sweetiepie nearly killed Martina, she finally arrived in outlandish Homorâciu.

A fost o dată ca niciodată o pisică albă cu ochi albaștri numită Octopus Peña Sweetiepie, dar care răspundea și la numele de Muț. Pe 7 septembrie 2017 a fost găsită fără adăpost, înfometată și disperată pe ulițele murdare ale Schiuleștiului. După o lungă și obositoare călătorie împreună cu Gabriel Marimon, tânărul bun la suflet care a salvat-o din traiul mizer, a ajuns în siguranță la Curba de Cultură, drept cadou pentru ziua de naștere a Melaniei. În momentul în care ea a intrat pe ușă, încăperea s-a luminat parcă și toată lumea a fost fermecată de frumusețea ei. Dar ăsta nu era finalul călătoriei ei; și după o tură cu mașina în care Octopus Peña Sweetiepie aproape a ucis-o pe Martina, a ajuns în cele din urmă în îndepărtatul Homorâciu.

Mutz lived the life of a queen, she got delicious food, a carefully crafted toy and a warm place in my bed. At one moment, however, she felt so confortable that she pooped in the biblical bed. But we still loved her, even though she was suspected to have brought fleas in Homorâciu House. Due to this, she was brought to the vet to check if she did have flees and to give her a vaccine. Coincidentally, the vet found out that the she was actually a he. We didn’t mind and not only us but also a local cat-girl, who shall remain anonymous, was entranced by Octopus Peña Sweetiepie. Cat-girl observed Mutz in her royal territory and sometimes appeared all of a sudden, running fanatically after her and trying to drown her in the water bowl.

Muț a dus o viață de regină, a primit mâncare delicioasă, jucării prelucrate cu grijă și un loc cald în patul meu. La un moment dat, s-a simțit stât de confortabil încât chiar s-a ușurat în pat. Dar am iubit-o în continuare, chiar dacă a fost suspectată că a adus purici în casa din Homorâciu. Din acest motiv a fost dusă la veterinar la control și pentru a fi vaccinată. Așa am aflat că ea era de fapt un el. Nu ne-am întristat și nu doar noi dar și o pisică din vecini, a cărei identitate va rămâne anonimă, a fost fermecată de Octopus Peña Sweetiepie. Pisica a observat-o pe Muț în teritoriul ei regal și din când în când apărea subit alergând după ea și încerând s-o înnece în vasul cu apă.

When we left to Bucharest and came back one week after, Octopus Peña Sweetiepie was gone. It’s suspicious that since then we haven’t seen either Gabriel Marimon or cat-girl. Either she left with her saviour Gabriel Marimon to Spain and lived happily ever after or was stolen by naughty cat-girl and lived miserably ever after.

Când am plecat la București și ne-am întors după o săptămână, Octopus Peña Sweetiepie dispăruse. E suspicios faptul că de atunci nu l-am mai văzut nici pe Gabriel Marimon și nici pisica. Ori ea a plecat cu salvatorul ei, Gabriel MArimon în Spania și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți ori a fost răpită de pisica răutăcioasă și au trăit mizerabil până la adânci bătrâneți.

 

Note: această poveste scrisă de Stefanie este un pamflet bazat pe viața de voluntar SEV într-o zonă rurală și trebuie tratată ca atare.


Stefanie se află în România pentru o perioadă de 9 luni, din septembrie 2017 până în mai 2018 în cadrul proiectului Volunteer for Rural Communities (ref nr 2017-2-LI02-KA105-000049), proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ și implementat în România de Asociația Curba de Cultură. 

 

ByStefanie Kindle

Portret de voluntar – Stefanie (Liechtenstein)

Bildschirmfoto 2017-09-10 um 20.21.00Hi! My name is Stefanie and I am from Liechtenstein. Before coming here to participate in the project, I finished my studies at the college of education in Basel, Switzerland, to become a primary school teacher. Due to this fact, I decided to take a gap-year and go to a foreign country to gain new experiences before I am looking for my first job as a primary school teacher.

Salut! Eu sunt Stefanie și sunt din Liechtenstein. Înainte de a lua parte la acest proiect am studiat la coelgiu in Basel, Elveția pentru a deveni profesor în învățământul primar. Din acest motiv am decis să îmi iau un an liber și să plec în altă țară pentru a dobândi o nouă experiență înainte să caut primul loc de muncă ca învățător.

After having read the description of the project, I was totally fascinated because I like the idea of bringing nonformal education and interculturality to young people. I regard it as an exciting and various job where you get in touch with other people.

I am really looking forward to make new experiences and extend my knowledge. On top of it, it would be quite exciting to get to know to new people, a new culture and another country.

După ce am citit descriere proiectului am fost fascinată total, deoarece îmi place ideea de a aduce educația nonformală și interculturală tinerilor. Îmi pare a fi un loc de muncă unde sunt în contact cu o mulțime variată de alți oameni.

Chiar sunt foarte dornică să încerc aceste noi experiențe și să îmi îmbunătățesc cunoștințele. În plus va fi foarte incitant să cunoasc alți oameni, o altă cultură și o altă țară.


Stefanie se află în România pentru o perioadă de 9 luni, din septembrie 2017 până în mai 2018 în cadrul proiectului Volunteer for Rural Communities (ref nr 2017-2-LI01-KA105-000049), proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ și implementat în România de Asociația Curba de Cultură.