Author Archive Juliette

ByJuliette

Samuel Paty…

Today I want to tell you, about an event that impacted my life as a volunteer, person and citizen. This event happened in France, on the 16th of October 2020.

The event was the assassination of Samuel Paty, a french history teacher. He was beheaded in front of the school where he teached because, during a lesson, he showed some Charlie Hebdo’s caricatures. The reason for this, was to explain the religious fanatism and freedom of speech.

The person who killed Samuel Paty attacked not only a French person but also the freedom of speech which is a fundamental and universal right. That’s why this assassinate should concern every country and every population. This assassination reminds us of how important it’s to have the freedom to express ourselves by writing, drawing and speaking.

It’s also the values of the respect of the differences, the cultural and religious diversity which were touched by this decapitation.

I hope that this article could start some useful discussions between people, and help developing more empathy between each other across different cultures, languages and religions. I can confirm that it’s possible to live in harmony together by my own experience. Indeed, I’m living an international experience with volunteers from others countries than mine.

If you want to share something like a drawing, a quote which illustrates love, tolerance, empathy, you can do it on the comments. I will be happy to answer to you and to discuss with you 🙂

Astăzi vreau să vă povestesc despre un eveniment ce mi-a afectat viața ca voluntar, persoană şi cetățean.Acest eveniment a avut loc în Franța, pe 16 octombrie 2020.

Evenimentul a fost asasinarea lui Samuel Paty, profesor de istorie.A fost decapitat în fața şcolii unde a predat pentru că, în timpul unei lecții a arătat câteva caricaturi ale lui Charile Hebdo.Motivul pentru care a făcut acest lucru a fost acela de a explica fanatismul religios şi libertatea de exprimare.

Persoana care l-a ucis pe Samuel Paty a atacat nu numai un individ francez, cât şi libertatea de exprimare, care este un drept fundamental şi universal. De aceea, acest asasinat ar trebui să preocupe fiecare țară şi fiecare populație. Acest asasinat ne aminteşte cât de important este să avem libertatea de a ne exprima scriind, desenând şi vorbind.

De asemenea este vorba şi despre valorile respectului diferențelor, diversității culturale şi religioase ce au fost atinse prin aceasta decapitare.

Sper că acest articol va da startul unor discuții constructive între oameni şi va contribui la dezvoltarea empatiei acestora, cât şi între diferitele culturi, limbi şi religii.Pot confirma faptul că este posibil să trăim în armonie din propria mea experiență în care trăiesc cu voluntari din alte țări.

Dacă doriți să împărtăşiți ceva de genul unui desen, un citat ce ilustrează dragostea, toleranța, empatia, îl puteți lăsa în comentarii.Voi fi bucuros să vă răspund şi să vorbim.

ByJuliette

How to travel by staying at home- Cum să călătorești stând acasă

This article is to help you to get away from the daily life and the health crisis that we are currently living in.

As it’s not recommended to travel around the world with the Covid’s situation, in this article, I propose to you 6 alternative solutions to get away from the reality, continue to dream and travel while staying safe at home. 

You just need a phone, a good Internet connexion and a little bit of imagination 😉

1) Look at your photos of your last trip to remember how it was.

Why? As you look at the photos that you took of your last trip, you will relive good memories and be in a good mood 🙂

2) Think about your future travel, after the health crisis.

Why? Because you will imagine yourself doing something positive and hopeful and maybe, you will know better what you want in your life.

How? You can choose a destination country, look on the Internet, the places to visit, some information about the country…

Quote by St. Augustine

3) Read travel books. 

Why? To feed your wanderlust, to dream about foreign countries.

Which books? 

 • Into the wild, by Jon Krakauer.

This book is about the story of a young American, Christopher McCandless, who decided to make his dream come true: live alone in Alaska, in harmony with Nature. For that, he gave up his life: his family, his studies, his savings… 

 • Wild, by Cheryl Strayed.

To face up to her complicated and unsuccessful life, Cheryl Strayed takes the decision to go hiking around the American west for 1700 kilometers… 

 • On the Road, by Jack Kerouac.

Follow the adventures of the marginal character, Dean Moriarty, around America.

 • The Consolations of The Forest, by Sylvain Tesson.

Discover how Sylvain Tesson was living isolated in a cabin in Siberia and how he survived this experience.

 • Sur les chemins noirs, by Sylvain Tesson.

Travel with the author around France by feet and feel free…

 • The Alchemist, by Paulo Coelho.

Who says that travel is always in a physical way? You can begin an initiatory journey by discovering a lot of things about yourself like your desires, your dreams..! Let’s begin a spiritual journey by searching for the treasure with the main character of The Alchemist 😉 

And if you don’t like reading, most of these books are adapted into movies, so no excuses 🙂 

4) Playing some games to get away in other countries.

Why? Because playing games is fun, it’s a good way to spend funny moments with members of your family or friends and because it’s a good distraction.

Which games? 

 • Geoguessr is an online game to explore the world. 

Principle: you will be randomly in a place which can be everywhere in the world and you have to guess where the place is located (https://www.geoguessr.com/ )

 • The Mysteries of Peking (board game)

Principle: You will have to solve one of the mysteries in the casebook and find the criminal in Chinatown. To collect clues, you will interrogate different witnesses.

 • Carcassonne (board game)

Go travelling through time, in France, precisely in Carcassonne, by playing this board game.   

Principle: build a village during the Middle Age by tiling…

 • Ticket to ride (board game)

This board game takes place in the USA and the South of Canada…   

Principle: you will have to build railways, thanks to cards, to connect 36 towns in the USA. 

5) Learning a new language.

Why? To acquire personal and professional enrichment, To make your future travels easier and more pleasant.   

How?

-You can use some apps like Duolingo and Tandem to discuss with persons who come from everywhere around the world. 

-You can watch movies and series in the original version with subtitles to acquire more vocabulary, to get used to listening to the foreign language that you want to learn…

And you, how do you live the Covid situation? What are your ideas to get away from reality? 🙂

Acest articol este pentru a te ajuta să evadezi din viața de zi cu zi și criza sanitară prin care trecem acum.

Având în vedere că nu este recomandat să călătorim în jurul lumii din cauza situației cu Covid, în acest articol, vă propun 6 soluții alternative pentru a ne sustrage din realitate, a continua să visăm și să călătorim, în timp ce suntem acasă în siguranță.

Ai nevoie doar de un telefon, o conexiune buna la Internet și puțină imaginație 😉


1) Uită-te la pozele din ultima ta călătorie pentru a-ți aminti cum a fost.

De ce? Uitându-te la pozele făcute în ultima ta călătorie, o să retrăiești amintiri frumoase și o sa ai o dispoziție mai bună 🙂


2) Gândește-te la următoarea ta călătorie după această criză sanitară.

De ce? Pentru că o să te imaginezi făcând ceva pozitiv și poate, o să știi mai bine ce vrei în viață.

Cum? Poți alege o țară ca destinație, te poți uita pe Internet, locurile de vizitat, câteva informații despre țara respectivă…

3) Citește cărți despre călătorit.

De ce? Pentru a-ți hrăni pfta de explorare, pentru a visa la țări străine.

Ce cărți?

 • Into the wild, de Jon Krakauer.

Această carte este despre povestea unui tânăr american, Christopher McCandless, care a decis să își facă visele realitate: să trăiască singur în Alaska, în armonie cu natura.
Pentru asta, a renunțat la viața lui : familia, studiile, economiile…

 • Wild, de Cheryl Strayed.

Pentru a face față vieții ei complicată și lipsită de succes, Cheryl Strayed decide sa facă o drumeție prin Vestul American de 1700 kilometri…

 • On the Road, de Jack Kerouac.

Urmărește aventurile caracterului marginal, Dean Moriarty, în jurul Americii.

 • The Consolations of The Forest, by Sylvain Tesson.

Descoperă cum, Sylvain Tesson locuia într-o cabană izolată in Siberia și cum a supraviețuit acestei experiențe.

 • Sur les chemins noirs, de Sylvain Tesson.

Călătorește cu autorul în jurul Franței pe jos și simte libertatea…

 • The Alchemist, de Paulo Coelho.

Cine spune că a călători e întotdeauna ceva fizic?
Poți începe o călătorie de inițiere descoperind o mulțime de lucruri despre tine ca dorințele, visele tale…! Hai să începem o călătorie spirituală căutănd comoara alături de personajul principal din The Alchemist 😉

Și dacă nu îți place să citești, majoritatea cărților sunt adaptate în filme, deci nu ai nicio scuză 🙂 

4) Joacă niște jocuri cu care să te ‘plimbi’ prin alte țări.

De ce? Pentrucă a te juca jocuri e distractiv, e o modalitate bună de a petrece momente amuzante cu familia sau prietenii și este o distragere bună.

Ce jocuri?

 • Geoguessr este un joc online de explorat lumea.

Principiu: o să te afli într-un loc aleatoriu care poate fi oriunde în lume și va trebui să ghicești unde este localizat (https://www.geoguessr.com/ ).

 • The Mysteries of Peking (joc de masă)

Principiu: Va trebui să rezolvi unul dintre misterele din agendă și să găsești criminalul din Chinatown. Pentru a aduna indicii vei interoga diferiți martori.

 • Carcassonne (joc de masă)

Călătorește în timp, prin Franța, mai precis Carcassonne, jucând jocul acesta.

Principiu: construiește un sat în perioada Medievală prin placare…

 • Ticket to ride (joc de masă)

Acest joc de masă are loc în SUA și Canada de Sud…

Principiu: va trebui sa construiești șine de cale ferată, cu ajutorul cardurilor, pentru a conecta 36 de orașe din SUA.

5) Învață o limbă străinăă nouă.

De ce? Pentru a te îîmbogăți pe plan perosnal și profesional, pentru a-ți face viitoarele călătorii mai ușoare și mai plăcute.

Cum?

-Poți folosi aplicații precum Duolingo și Tandem pentru a discuta cu persoane de oriunde în lume.


-Poți urmări filme și seriale în versiunea originală cu subtitrare pentru a-ți îmbogăți vocabularul, a te obișnui cu limba străină pe care îți dorești să o înveți…

Și tu, cum te descurci în situația asta cu Covid?
Care sunt ideile tale pentru a te desprinde de realitate? 🙂

ByJuliette

Portret de voluntar – Juliette (Franța)

Hello everyone!

My name is Juliette and I come from the North of France. I’m a new volunteer in Curba de Cultura and I’m so excited to begin activities with young people! I’m here to do an EVS for 7 months and I think that I will change my life.

I decide to come in Romania because my sending organization which is called Adice proposed me this mission in Curba de Cultura and I very enjoy the objectives of this NGO! Moreover, I wanted to discover a foreign country that I never visit before and Romania appears to me like a new country! I like travelling and meeting new people with an other culture than mine 🙂

Currently, me and the other new volunteers are in isolation by prevention for the Covid. The isolation enables me to know better the other volunteers and to learn some words in Romanian like “Buna Ziua” or “multumesc”. After it, I hope to discover Romania and its beautiful landscapes and also to begin my EVS with Curba de Cultura 🙂

Thanks you for reading my portrait!

Bună tuturor!

Numele meu este Juliette și vin din nordul Franței. Sunt un nou voluntar al Curbei de Cultură și sunt așa de entuziasmată să încep desfășurarea de activități cu tineri! Sunt aici să fac un CES (adică un stagiu de voluntariat în cadrul programului Corpului European de Solidaritate) pentru șapte luni și consider că acesta îmi va schimba viața. Momentan este puțin complicat, pentru că îmi este dor de casă, dar cred că este normal și sunt foarte fericită să mă aflu aici!

Am decis să vin în România pentru că organizația care m-a trimis aici, numită ”Adice”, mi-a propus această misiune în cadrul Curbei de Cultură și mi-au plăcut foarte mult obiecivele acestui ONG!
Mai mult de atât, am vrut să descopăr o țară străină pe care nu am vizitat-o niciodată înainte, iar România a părut pentru mine o țară nouă!
Îmi place să călătoresc și să cunosc oameni noi din culturi diferite de a mea 🙂

La momentul actual, eu și ceilalți voluntari ne aflăm în izolare cu scopul prevenirii virusului Covid. Izolarea îmi dă ocazia de a cunoaște mai bine ceilalți voluntari și de a învăța niște cuvinte în limba Română, precum ” Bună ziua” sau ”mulțumesc”.
După asta, sper să descopăr România și frumoasele sale peisaje, precum și să îmi încep CESul alături de Curba de Cultură 🙂

Mulțumesc că mi-ați citit portretul!