Author Archive Martina Petrusic

ByMartina Petrusic

Tradiții, obiceiuri și limbi diferite

22855713_729411647254826_498440789_n E normal ca atunci când mergi în străinătate să vorbești o altă limbă, să vezi alte culturi și alte tradiții. De când am sosit în România, vorbesc în engleză zilnic. Pe lângă asta am observat diferite alte curlturi, no doar cea românească, ci și a altor țări deoarece în biroul nostru lucrează oameni din zece țări, ceea ce înseamnă zece culturi diferite, zece tradiții și obiceiuri diferite.

It’s normal when you go abroad that you will speak another language, see other cultures and traditions. Since I came to Romania I use English every day. Also I saw different cultures, not just the Romanian, other countries’ cultures as well. In our office work people from ten different countries, which means ten different cultures, ten different traditions and habits.

Să lucrez cu oameni de diferite feluri nu a fost niciodată o problemă, dar să împart camera și casa cu oameni necunoscuți, asta e ceva diferit. Să muncești și să locuiești, practic să îți petreci timpul cu oameni pe care nu îi știai dinainte și cu care nu vorbești limba maternă, este ceva nou și ceva cu care trebuie să te obișnuiești în SEV. Eu împart casa cu oameni din trei alte țări, toți avem obiceiurile noastre, felul nostru de a face lucruri. Dar găsim adesea lucruri în comun și ne bucurăm de timpul petrecut împreună, învățând unii de la alții. Împărtășim experiențele pe care le-am avut, gătim feluri tradiționale și încercăm unele noi, chiar dacă sunt neobișnuite.

Working with different type of people was never a problem, but sharing your room, your house with unknown people is a little bit different. Working and living, and spending your days with people you didn’t know before, and you can’t speak the same language, is something new for everyone and also something you need to get used to in EVS. I share the house with people from three different countries, we all have our own habits, our own way to do things. We also find some common things and we enjoy to spend time together, learning from each other. We enjoy sharing our experiences, cooking our traditional meals and trying new ones, even if some meals are unusual for us.

Cele mai amuzante momente rămân totuși cele în care nu știm anumite cuvinte în engleză și încercăm să le explicăm în limbile materne, sperând că vor fi similare sau la fel în engleză. Chiar dacă suntem diferiți am venit aici pentru același lucru, să ne descoperim și să îi descoperim pe ceilalți și să ne bucurăm de compania reciprocă.

The funniest moments come when we don’t know some word in English and we are trying to explain what we want to say and we say it in our languages, hopping that is similar or the same in English. Even if we are all different we came here for the same thing to discover ourselves and the others and we enjoy each other’s company.


Martina se află în România pentru o perioadă de 6 luni, din septembrie 2017 până în Februarie 2018 în cadrul proiectului Volunteer to Grow (ref nr 2017-1-HR01-KA105-035177), proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ și implementat în România de Asociația Curba de Cultură. 

ByMartina Petrusic

Portret de voluntar – Martina (Croația)

slika za blog

Hi, my name is Martina, I’m 22 years old and I came from Croatia.  I studied political science in Bosnia and Herzegovina. I came here because I took a pause between bachelor and master degree, and wanted to go somewhere at that time, so I saw the project and applied. I really liked the project and I was so happy when they accepted me.

Bună, eu sunt Martina, am 22 de ani și vin din Croația. Am studiat Științe Politice în Bosnia și Herțegovina. Am venit aici pentru că am luat o pauză între licență și masterat și voiam să merg undeva în perioada asta, prin urmare am văzut proiectul și am aplicat. Chiar îmi place proiectul și am fost foarte fericită când am fost acceptată.

I can’t wait to start to work and meet you all! Romanian people are so nice, and the language is super interesting so I want to learn it so I can hang out with you and is always good to know more languages. I stay in Romania for an half of year, and I’m excited to explore Romania.

De abia aștept să încep activitățile și să vă întâlnesc pe toți! Românii sunt amabili, iar limba este super interesantă, deci vreau să o învăț ca să pot petrece cât mai mult timp cu voi. În plus nu strică niciodată să știi mai multe limbi. Voi sta în România pentru o jumătate de an și sunt foarte dioarnică să explorez România.


Martina se află în România pentru o perioadă de 6 luni, din septembrie 2017 până în februarie 2018 în cadrul proiectului Volunteer to Grow (ref nr 2017-1-HR01-KA105-035157), proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ și implementat în România de Asociația Curba de Cultură.