Mentor si Coordonator – Mentor and Coordinator

Byadmin

Mentor si Coordonator – Mentor and Coordinator

how-to-find-right-mentorFiecare proiect SEV este pus în aplicare de o întreagă echipă de oameni. Dintre aceștia, cei care lucrează direct cel mai mult cu voluntarii SEV sunt mentorul și coordonatorul.

Every EVS project is implemented by an entire team of people. Among these, the ones working directly and longer with the volunteer are the mentor and the coordinator.

Mentorul e persoana care poate ajuta voluntarul să reflecte asupra experiențelor ca voluntar și prin intermediul acestui process să găsească o cale personală de schimbare, dacă voluntarul își dorește. De asemenea mentorul supraveghează procese precum aculturația, șocul cultural, procesul de învățare și este capabil să reacționeze în momentele în care simte sau observă că este nevoie. Mentorul poate fi și deschis pentru a întâlni voluntarul nu doar pentru reflecție ci și pentru a lega prietenie, pentru a crea o relație bazată pe încredere.
Mentor is a person that can help a volunteer to reflect on his/ her experiences and through the process of reflection help to find a personal way of change, if it is wanted by the volunteer. Mentor also oversees such processes as acculturation, cultural shock, learning process, learning process during volunteering experience and is capable of reacting in those moments when the need is felt or observed . Mentor can be also open to meeting the volunteer not only for reflection but also bonding as friends, to be able to create a trust-based relation between them.

keep-calm-and-let-the-volunteer-coordinator-handle-itCoordonatorul de voluntari este cel care se ocupă de munca voluntarului, cel care îi prezintă locul de muncă, sarcinile, colegii și beneficiarii. Voluntarul lucrează sub directa lui îndrumare și tot el este cel căruia îi raportează sau căruia i se adresează dacă apar probleme ori dificultăți în îndeplinirea sarcinilor. Tot coordonatorul este cel care pregătește organizația pentru a primi voluntari, face recrutarea și selecția acestora, planifică și organizează programe de orientare și instruire, menține relația cu presa/ media și este în general veriga de legătură dintre voluntar și organizație.

The volunteers coordinator is the one in charge of the actual work of the volunteers, he/ she introduces the volunteer to the working place, tasks, colleagues and beneficiaries. The volunteer works under direct guidance of the coordinator and is reporting to him, as well as contacts him if there are problems or difficulties in accomplishing the tasks. Also the coordinator is the one preparing the organization for receiving volunteers, makes the recruitment and the selection, plans and organizes orientation and induction meetings, maintains a relation with press/ media and represents in general the link between volunteer and organization.

About the author

admin administrator

Leave a Reply