Training audio-video – Audio-video training

Byadmin

Training audio-video – Audio-video training

11988343_958087560896387_3209378340546902532_nFor a period of five days the office of Curba de Cultură turned into a film studio while the six volunteers were learning, from Alex Irimia, the art of create amazing videos meant to be thrill and challenge the youngsters of Romania and to determine them to go abroad, to take advantage of the opportunities European Union provides for young people and why not, to become themselves EVS volunteers.

Pentru o perioadă de cinci zile biroul de la Curba de Cultură s-a transformat într-un studio de film în timp ce cei șase voluntari au deprins de la Alex Irimia, arta de a crea video-uri menite să încânte și să provoace tinerii din România, mai mult să îi determine să călătorească, să profite de oportunitățile pe care Uniunea Europeană le oferă tinerilor și de ce nu, să devină ei înșiși voluntari EVS.

10593066_306675019456793_3440385064944207299_nThis training not just gave them the abilities to deliver results for the project but also brought them fun and skills which they can use their entire life, in future professions or as a hobby.

Acest curs nu doar că le-a dat abilitățile de a livra rezultate în cadrul proiectului dar a adus și multă distracție și abilități pe care ei le pot folosi întreaga viață, pentru profesii viitoare ori ca hobby.

Until then, we are eagerly waiting to show you the results of their work.

Până atunci și noi așteptăm cu nerăbdare să vă arătăm rezultatele muncii lor.

About the author

admin administrator

Leave a Reply