Playing, dancing, moving – Joc, dans, mișcare

ByAdrianna Michalska

Playing, dancing, moving – Joc, dans, mișcare

– Bună!!!
– Ada look this!
– Hello!
– So we start choreography now?

They come in. But not as you would expect, simply walking through the door. They’re already jumping, practicing turns, half way through taking their shoes off. I spot back bends in the corner and some breakdance moves on the floor. The energy is instant and I get a bit lost between exchanging hugs (landing near my belly button or chest depending on the age), preventing a sudden pinching fight, and trying to set up the speakers. Bear in mind that after two months my Romanian is just slightly more advanced than the basic ‘Buna’ and ‘Sunt
voluntar, nu înțeleg’.

Yet somehow I communicate with my small bunch of movers. We madly gesticulate, they pick up some English (or they say so and then do something complete opposite to what I said), or sometimes I have to pick them up and bring to the correct place. So here we are. The cold tiles of the immersive auditorium, semidarkness of the half-covered long windows, black chairs, tiny wooden stage, the Romanian flag on the curtains… And us – a small group gathered amongst all this with a rather extreme variety of sizes, ages, and experience in any kind of physical training. I look at my bunch, realising that I can forget about
everything that I planned for this lesson. I decide to improvise the exercises, focusing on one thing we all have in common – the desire to move. Eager to start straightaway, they throw themselves around, pushing the chairs to the side to make space, changing, snacking and drinking water.

– Ceeeeeeeeeerc!

Finally we all gather in a circle. From the speakers you can hear booming beats of African drums and the bodies start to groove in all kinds of different ways. I go with simple warm up exercises in a circle and then travelling through space. Inspired by some African influences, I teach them simple steps and arm gestures. I allow the chaos to unfold as they try to figure out the movement, only sometimes I bring the order back, explaining again or correcting.
– It’s like showing someone to go away.
I demonstrate the movement.
– Go away, go away, go away, go away, go..

And before you know it, the high pitched chorus of ‘Go away’ echoes through the space. I’m amazed by the power of those little lungs and decide to go with it.
– Așa, așa, așa, așa…
– Close, open, close, jump! Close, open, close, jump! Close, open, close, jump!

I’m breathless. We dance, we shout the steps, the right and left gets confused, as do the hands and legs. Their attention travels with the speed of lightning. Some boss around, some get tired, some go back to their pinching fight. Hands on my hips and pulling an angry face I catch one of the boys on talking, and we all crack up as he gets scared. Finally I shout ‘Pausa!! Apa!’ and let the chaos unfold. Legs are flying around in cartwheels, some lay on the chairs, there’s a bag of chips going around, and a hide and seek game unfolds behind the curtains accompanied by slightly concerning sound effects.
The magic word ‘Capoeira’ is what brings them back eventually. I demonstrate some basic steps, kicking and ducking and their eyes look like I’ve just brought kilograms of ice cream into the room. There is barely any patience to repeat the basics, and the legs start to kick in all kinds of directions.
– Right, back, left, back! Protect! Kick! Right back..
The sounds of birimbau, arms moving more in a disco way than anything else, and steps that look all too similar to salsa. But it all doesn’t matter. We exchange really cool handshakes at the end and I feel a buzzing sense of happiness that I can share these moments with my small bunch of movers.

– Bună!!!
– Ada uite aici!
– Bună!
– Putem începe coregrafia acum?

Au venit. Dar nu cum te-ai aștepta, intrând pe ușă pur și simplu. Deja sar, fac rotiri și se descalță în același timp. Am văzut niște îndoiri pe spate într-un colț și niște mișcări de breakdance pe podea. Energia e instantă și eu mă pierd puțin printre îmbrățișări (care îmi ajung la buric ori la piept, depinde de vârstă), prevenirea unor pișcături și încercarea de a instala boxele. Luați în considerare că după două luni româna mea e doar ceva mai avansată decât „Bună” și „Sunt voluntar, nu înțeleg.” Cumva totuși comunic că micii mișcători. gesticulăm cu toții, ei înțeleg un pic de engleză (sau pretind și apoi fac total opus), ori câteodată trebuie să îi aranjez eu în poziția corectă.

Prin urmare aici suntem. Dalele reci ale sălii, semiîntunericul dat de ferestrele lungi acoperite, scaunele negre, scena mică de lemn, steagul României agățat de cortina scenei… și noi – un grup mic adunat printre toate acestea, având mărimi, vârste și experiențe în ale mișcării diferite. Mă uit la grup și realizez că pot să uit ce planificasem. Decid să improvizez exerciții și să mă oncentrez pe un singur lucru – dorința de mișcare. Dornici să înceapă numaidecât, sar prinprejur, împing scaunele la o parte, se schimbă, mai mănâncă câte ceva și beau apă.

– Ceeeeeeeeeerc!

Cumva ne adunăm într-un cerc. Din boxe se aud beaturi de tobe africane și trupurile încep să se miște în feluri diferite. Încep cu exerciții de încălzire simple și de explorare a spațiului. Inspirați de influențele africane îi învăț pași simpli și gesturi ale brațelor. Permit haosului să se desfășoare ca ei să prindă mișcare. Câteodată restabilesc ordinea explicând și corectând.

– E ca și cum ai alunga pe cineva.

Demonstrez mișcarea

– Pleacă, pleacă, pleacă, ple…

Și înainte să realizăm refrenul „Pleacă” se aude în toată sala. Sunt uimită de puterea acestor mici plămâni dar continui. And before you know it, the high pitched
– Așa, așa, așa, așa…
– Închide, deschide, închide, sari! Închide, deschide, închide, sari!

Sunt fără suflare. Dansăm, strigăm pașii, încurcăm stânga cu dreapta și mâinile cu picioarele. Atenția lor călătorește cu viteza luminii. Unii se dau în stambă, alții sunt obosiți, unii se întorc al pișcături. Pun mâinile în șold și cu o față supărată îl suprind pe unul dintre băieți, care se sperie și cu toții ne prăpădim de râs. În cele din urmă strig „Pauză!” „Apă!” și las tot haosul să se desfășoare din nou. Unii fac roata țiganului, alții se așează pe scaune, o pungă de chipsuri trece de la unul la altul, un joc de v-ați-ascunselea ia loc printre draperii acompaniat de sunete îngrijorate.

Cuvântul magic „Capoeira” e cel care îi aduce din nou împreună. Le arăt niște pași de bază, lovituri și aplecări și ochii lor se măresc de parcă am adus câteva kilograme de înghețată în încăpere. Aproape că nu au răbdare să repete pașii de bază și picioarele încep lovituri în toate direcțiile.

– Dreapta, spate, stânga, spate! Lovește, dreapta, spate…

E gălăgie multă, mâinile se mișcă mai mult ca la discotecă iar picioarele par să danseze salsa. Dar nu prea contează. Ne strângem mâinile la final și am un sentiment de fericire știind că am un mic grup de mișcători cu care pot împărtăși astfel de momente.


Adrianna este în România pentru o perioadă de șase luni, din martie 2018 până în august 2018, în cadrul proiectului Active Youth in Rural Settings [2017-1-PL01-KA105-035693] proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ și implementat în România de către Curba de Cultură. 

About the author

Adrianna Michalska

Leave a Reply